Help mee! Maak een account of meld je aan.
Farm-Fresh new.png   WikiKids heeft een nieuw uiterlijk gekregen! Aan de manier waarop je met WikiKids werkt hebben we niets veranderd.
Stem nu op: Musicalfilm

Tachtigjarige Oorlog

Uit Wikikids
Ga naar: navigatie, zoeken
Geschiedenis van Nederland
Bourgondische Nederlanden
Habsburgse Nederlanden
Spaanse Nederlanden
Tachtigjarige Oorlog
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Gouden Eeuw
Bataafse Revolutie
Bataafse Republiek
Bataafs Gemenebest
Koninkrijk Holland
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Belgische Revolutie
Koninkrijk der Nederlanden
Portaal:Nederland


De Tachtigjarige Oorlog is de oorlog die duurde van 1568 tot 1648.

Nadat Luther zijn protest op de deur had gespijkerd, kregen we te maken met het begin van een godsdienstoorlog: het katholieke geloof tegen het protestante geloof. Een belangrijke persoon was Willem van Oranje.


Hoe is de 80-jarige oorlog ontstaan?

Hoe bestuurde Karel V de Nederlanden?


Toen Karel V de leiding had was hij druk bezig om zijn andere landen te besturen. Nederland mocht echter ‘gewoon’ haar eigen wetten en privileges hanteren. Dit werd allemaal bepaalt door de Staten-Generaal (soort huidige eerste en tweede kamer samen). Karel V liet de staten generaal haar eigen gang gaan. De hoofddoelen van Karel V voor Nederland waren:

-Het katholieke geloof beschermen tegen het protestantisme.

-De centrale macht van de regering in Brussel vergroten.

-Het gebied completeren.

Het katholieke geloof beschermen lukte hem. Het geloof verspreiden tot de Nederlanden echter niet. De centrale macht in Brussel vergroten deed hij door specialisten in de Nederlanden in te stellen die hem raad gaven. Hij kon zo beter zijn beslissingen maken. Het gebied completeren lukte wel. Frankrijk bleef echt een gat in zijn koninkrijk.


Wat veranderde in Nederland toen zijn zoon Filips 2 het overnam?


Toen hij echter overleed kreeg zijn zoon Filips 2 de leiding over Nederland. Filips 2 was erg katholiek. Nog erger dan zij vader. In Nederland was er toen der tijd godsdienstvrijheid en het merendeel van de mensen was protestants. Filips 2 kreeg toen zijn vader overleed echter niet heel zijn rijk. De broer van de Karel V kreeg de leiding over het Habsburgse rijk (huidige Duitsland). Filips kreeg de leiding over Spanje, Portugal, delen van Italië, een stukje in Frankrijk, Amerikaanse koloniën en natuurlijk de Nederlanden. Filips wilde in zijn koninkrijk centralisatie. Waarom? Hij wilde dat hij op vaste basis belasting kon ontvangen en niet dat het de éne keer meer was en de andere keer minder. Verder wilde hij dat overal in zijn rijk dezelfde wetten waren, zodat er geen misverstanden konden ontstaan op straffen. Iedereen moest overal op dezelfde manier berecht worden. Hij wilde ook dat iedereen in zijn rijk katholiek werd. Dit zou naast dat hij het vond dat iedereen moest geloven. Ook een goed bindingsmiddel worden om ervoor te zorgen dat alle burgers in zijn rijk. De Staten-Generaal vond dit echter helemaal niet leuk. Zij hadden immers een afspraak met Karel V. De staten mochten zelf hun belasting heffen. Zij mochten zelf hun wetten maken en mensen werden niet vervolgd om hun geloof. Deze afspraken werden door Filips 2 te niet gedaan. Daarnaast zorgde Filips ervoor dat de edelen in de Staten-Generaal minder macht kregen en een andere benaming, namelijk bisschop.


Wat waren nu alle problemen die de Nederlanden hadden tegen Filips 2?


De edelen vonden dat:

- zij buiten het landsbestuur werden gehouden

- zij door de nieuwe voorwaarden voor benoeming tot bisschop werden benadeeld

- de geloofsvervolgingen nodeloos streng waren.


Het volk ergerde zich aan:

- de levenswijze van een deel van de katholieke geestigheid

- de hoge belastingen

- de slechte economische omstandigheden

- de strenge vervolging van protestanten


Ondanks al deze bezwaren was dit nog lang niet de reden dat het volk in opstand kwam. Filips 2 liet het Consultalid Granvelle naar Nederland komen. Granvelle werd nu Filips belangrijkste adviseur omtrent de Nederlandse zaken. De Nederlandse adel probeerde dit wat te verstoren en Filips was genoodzaakt om Granvelle op een wat veiligere plaats te stallen. Daarnaast probeerde de adel de geloofsvervolging te matigen en gaf dit aan bij Filips. Ook dit verzoek werd afgewezen. De hoge adel was nu voorlopig uitgespeeld. Toen Filips de hertog van Alfa naar Nederland stuurde om de protestanten te vermoorden. En Alfa op zijn beurt de Raad van Beroerten oprichten. In de volksmond ook wel de Bloedraad genoemd. Was bij mensen als Willem van Oranje de maat vol. Waarbij de opstand tot leven kwam.

Karel de Vijfde

Karel V van het Heilige Roomse Rijk (ook wel Carlos genoemd in het Spaans) werd geboren op 24 februari 1500 te Gent. Hij werd opgevoed aan het hof van zijn tante die zijn scholing overliet aan de latere paus Adriaan de 5e. Toen Karel zes jaar was, overleed zijn vader.

Karel overleed in 1558 in Spanje.

Karel werd geboren in Gent in het Prinsenhof als zoon van Felipe de Schone en Juana van Aragon. Kleinzoon van Maria van Bourgondië. Karel de V kreeg later ook een kind en hij heette Filips II. In 1506 volgde hij zijn vader op bij de Nederlanden, en zijn grootvader in 1516 in Spanje tot 1556. Hij heeft dus 40 jaar geregeerd. Hij wist de Nederlanden samen te brengen. Daarvoor moest veel gevochten worden. En Karel maakte een machtige tegenstander in 1515 toen Grote Pier, de legendarische Friese krijger tegen zijn legers vocht. Pas toen die stierf in 1520 werd het weer een beetje rustig in Groningen en Friesland.

Karel was streng katholiek. De protestanten liet hij wreed vervolgen.

Hij was heer der Nederlanden, koning van Spanje, keizer van Duitsland en heerser over grote gebieden van Amerika. “In mijn land gaat de zon nooit onder,” zei hij altijd. Zijn doel was één rijk, één bestuur en één godsdienst, namelijk het katholieke geloof.

Karel de V zei altijd: “In mijn rijk gaat de zon nooit onder.” Dat kwam omdat hij een heel groot rijk had. Hij erfde ook heel veel. Spanje, Oostenrijk, Tsjechië, een deel van Amerika en een groot deel van Italië was zijn rijk.

In Aken wordt Karel V gekroond tot Keizer van het Heilig Roomse Rijk. Hij erfde heel veel. Van zijn grootouders, en van zijn vader ook wat. Het was voor het eerst dat iemand (Karel de Vijfde) zo’n groot rijk had. Hij wou dat alle mensen katholiek werden. Zijn zoon Filips II volgde hem op. Hij was nog strenger in dan zijn vader en vond dat alle mensen katholiek moesten worden. Karel V bracht zijn laatste jaren door in een Spaans klooster. Daar overleed hij.

1568

In 1568 begon de oorlog. Een oorlog die 80 jaar zou gaan duren. Prins Willem van Oranje was de leider van de Nederlandse gewesten (vergelijk provincies). Van zijn eigen geld betaalde hij een Duits leger. Hij verkocht zijn landgoederen en bezittingen. Met dat geld huurde hij soldaten in. Hij huurde ze in om tegen het Spaanse leger te vechten. Het leger van de prins was niet zo groot als dat van zijn tegenstander Alva. Maar de prins Willem van Oranje had wel een slim plan. Hij wilde vanuit Duitsland, Engeland en Frankrijk de Nederlanden binnenvallen en zo de Spanjaarden verdrijven. In die landen had de prins namelijk vrienden. De meeste waren protestante vluchtelingen. Ze konden wel raden waarom het Spaanse leger naar Nederland onderweg was. Over Alva hadden de protestanten vreselijke verhalen te vertellen. De prins dacht bij dit plan: "Als we aanvallen helpt de bevolking natuurlijk mee".

Willem van Oranje

Prins van Oranje, Graaf van Nassau, bekend als Willem van Oranje. Zijn bijnaam was Willem de Zwijger. Hij was de leider van de opstand tegen de Spaanse Koning Philips II. Willem was 11 jaar toen hij land erfde: het staatje Oranje in Frankrijk en gebieden in Nederland. Vandaar de naam Willem van Oranje.

Hij is op 24 april 1533 geboren. Karel V liet hem aan het hof in Brussel opvoeden. Hij is in Delft doodgeschoten door Balthasar Gerards.

Prins Maurits en Frederik Hendrik waren zijn zoons.

Philips II

Maurits

Maurits is de zoon van Willem van Oranje. Zeventien was hij toen zijn vader werd vermoord. Toch werd hij de nieuwe stadhouder, de nieuwe leider. Ook hij streed tegen de Spaanse overheersing. Lange tijd werd hij daarbij geholpen door Johan van Oldenbarnevelt. Maurits wilde de Spanjaarden het land uit jagen, maar daarvoor was veel geld nodig. Johan van Oldenbarnevelt (kun je vergelijken met een minister van financiën) wilde geld sparen en heeft een soort wapenstilstand geregeld. Die duurde 12 jaar. Maurits was hier boos over en heeft zijn vroegere “vriend” in de ban gedaan. Johan van Oldenbarnevelt is dan ook vermoord.

Frederik Hendrik van Oranje-Nassau

Hij was geboren op 29 januari 1584 in Delft. Na het twaalf jarige wapenstilstand was er veel veranderd. Van Oldenbarnevelt was ter dood gebracht. Maurits was gestorven. En ook koning Filips II was al een paar jaar dood. Toch barstte de strijd weer los. Het leger werd geleid door de halfbroer van Maurits, Frederik Hendrik van Oranje-Nassau. Stedenwinger werd zijn bijnaam omdat hij veel steden wist te veroveren.

Beeldenstorm

In 1555 werd Karel V opgevolgd door zijn zoon Filips II. In 1566 was het raak: honderden kerken, kapellen, abdijen en kloosters, altaren, beelden doopvonten, koorgestoelten, preekstoelen en orgels werden vernield, kelken vertrapt en schilderijen, kerkelijke gewaden en boeken verscheurd. Dit was de zogenaamde Beeldenstorm. De protestanten, die zoveel vervolgd werden, waren geweldig kwaad op de katholieken. Als reactie op de Beeldenstorm stuurde Filips de 2e een leger onder de leiding van de ijzeren Hertog Alva.

1648

De vrede van Münster (in Duitsland, net over de grens bij Enschede) betekende het einde van de Tachtigjarige Oorlog. De Spaanse koning erkende De Verenigde Nederlanden als vrije staat. In 1648 vond iedereen dat de oorlog lang genoeg duurde. Beide partijen waren de strijd zat. Het geld was op. De mensen leden honger. Iedereen wilde nu eindelijk wel eens rust. In de Duitse stad Münster werd in 1648 de vrede gesloten. De Republiek had uiteindelijk gewonnen. Het was geen deel meer van Spanje. Het werk van alle mannen van Oranje was niet voor niets geweest.

Het gebied dat wij nu kennen als Nederland, heette toen de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. De regering werd gevormd door een groep belangrijke mensen (Staten Generaal). Enkele gewesten (b.v. Brabant) kwamen niet in de Staten Generaal, omdat die door de belangrijke mensen niet belangrijk genoeg werden gevonden. Deze gewesten worden de Generaliteitslanden genoemd.

Foto's

Externe links

Filmpjes SchoolTV:

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Tachtigjarige_Oorlog&oldid=515427"