Westerschelde

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Locatie van de Westerschelde
Een satalietfoto van de Westerschelde.

De Westerschelde is een estuarium (een brede monding van een rivier) die van Antwerpen (België) naar de Noordzee stroomt. De Westerschelde hoort bij de Nederlandse provincie Zeeland. In het Noorden van de Westerschelde liggen de zeearmen Walcheren en Zuid-Beveland. In het zuiden ligt Zeeuws-Vlaanderen. De Westerschelde is niet zoals de Oosterschelde afgesloten. Dit komt omdat de Haven van Antwerpen bereikbaar moest blijven.

Geschiedenis

De Westerschelde is in vergelijking met andere zeearmen vrij jong. Vroeger waren de Westerschelde en de Oosterschelde met elkaar verbonden. In het begin van de middeleeuwen was de Westerschelde een kleine inham. Het veenriviertje Honte mondde hier uit. Het eiland Sincfal lag in de monding. Door veel stormvloeden tussen de 9de en 12de eeuw werd de zeearm steeds groter. In de eeuwen daarna is de zeearm steeds breder geworden. In dit gebied waren er toen veel overstromingen. In 1585 vond de Blokkade van de Schelde plaats. Toen werd de Schelde geblokkeerd door de Noordelijke Nederlanden en kon er geen scheepvaart van en naar Antwerpen. Tot en met 1792 duurde de blokkade. In 1809 vond de Walcherenexpeditie plaats. De Britten veroverde Vlissingen via de Westerschelde van de Fransen. Daarna trokken de Britten naar Antwerpen om die stad te bevrijden. Sinds de Belgische Opstand van 1830 liep de Westerschelde door Nederland. België had zich net losgemaakt van Nederland en de haven van Antwerpen ging via de Westerschelde naar zee. Tijdens het Verdrag van Londen werd dit besloten. In 1944, tijdens de Tweede Wereldoorlog, waren er zware gevechten tussen de geallieerden en de Duitsers op de Westerschelde. Sinds 2003 ligt er in de Westerschelde een tunnel, de Westerscheldetunnel.

Natuur

De Westerschelde is één natuurgebied, beschermd door de Natura2000. In de Westerschelde leven veel zeezoogdieren, vogels en vissen. Voor veel vogels is de Westerschelde een belangrijk broedgebied. Rond 1900 leefde er zo'n 1000 zeehonden in de Westerschelde. Door de vervuiling is dit toen sterk gedaald. In 1995 waren er nog 13 zeehonden geteld. Toch stijgt het aantal weer. In 2009 waren het er 80, in 2011 waren het er 98 en in 2012 122.

Verkeer

Op de oevers van de Westerschelde liggen wegen voor bussen, auto's en fietsen. Door de Westerscheldetunnel worden deze met elkaar verbonden. De tunnel ligt tussen Terneuzen en Breskens. Voor voetgangers en fietsers zijn er veerdiensten.

Slikken, geulen, zandplaten en schorren

Externe Links

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Westerschelde&oldid=681591"