Wikikids:Algemeen voorbehoud

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf Wikikids:Algemene disclaimer)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Disclaimer

Deze website is onderdeel van de diensten van Stichting WikiKids, hierna te noemen WikiKids. In deze disclaimer kun je lezen hoe wij omgaan met de content op door WikiKids aangeboden websites. Daarnaast lees je in de disclaimer of en hoe je gebruik mag maken van de op wikikids.nl geplaatste content. Op haar websites publiceert WikiKids, ter informatie vrij toegankelijke, afbeeldingen en andere materialen. Hoewel aan de totstandkoming van de inhoud van website de uiterste zorg is besteed, is het ondanks deze zorg en aandacht mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. WikiKids aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onvolkomenheden of voor door gebruikers geplaatste content.

Auteursrechtbepaling voor gebruikers

WikiKids is een interactieve Nederlandstalige internet-encyclopedie geschreven voor en door kinderen. De leidraad voor www.wikikids.nl is dat zoveel mogelijk materiaal voor iedere leerling in het onderwijsstelsel open, vrij van rechten en gratis te gebruiken is. Tenzij anders vermeld wordt het materiaal op www.wikikids.nl beschikbaar gesteld onder CC-BY-SA 3.0 licentie. Als je een (eigen) bijdrage levert op deze website, door het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige (beeld)materialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten dient je er rekening mee te houden dat bovenstaande licentie van toepassing is. Voor zover nodig dient u, voordat je de bijdrage levert, daartoe toestemming te vragen aan de auteursrechthebbende(n) van het (bestaand) materiaal. Wikikids is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden. WikiKids modereert deze bijdragen niet. Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) deze website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de getoonde pagina c.q. van www.wikikids.nl is. Indien u van mening bent, dat van bepaalde werken uw intellectueel eigendomsrecht wordt geschonden, kunt u dit melden via webmaster@wikikids.nl Indien u twijfelt of uw gebruik al dan niet in strijd is met deze voorwaarden, mail uw vraag dan naar webmaster@wikikids.nl

Notice and take down

WikiKids zal klachten over de website alsmede over gebruikersinhoud geplaatst op de website onderzoeken en indien nodig ingrijpen. WikiKids behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande mededeling de website te wijzigen en/of geplaatste (gebruikers)content te verwijderen. Indien je klachten hebt over de inhoud van wikikids.nl kun je deze richten aan webmaster@wikikids.nl. WikiKids streeft ernaar binnen 10 werkdagen op de klacht te reageren.

Aansprakelijkheid

Deze website wordt door WikiKids met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud en analyses getoond op of via deze website kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. WikiKids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan uit het bezoeken of gebruik van deze website of voor enige schade ontstaan uit (on)beschikbaarheid van verleende diensten, aangeboden of verwezen inhoud of gegevens, behalve in het geval van aantoonbare opzet of grove nalatigheid aan de kant van WikiKids.

Responsible disclosure

Bij WikiKids vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Wij vragen je een bijdrage te leveren aan de veiligheid van ict-systemen en het beheersen van de kwetsbaarheid van ict-systemen. Dat kun je doen door de door jou ontdekte kwetsbaarheden op verantwoorde wijze bij WikiKids te melden. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we aanvullende (beveiligings)maatregelen kunnen treffen. Wij vragen je: •

 • Je bevindingen te melden via security@wikikids.nl. Om te voorkomen dat jouw bevindingen in verkeerde handen vallen kun je je bevindingen versleutelen met onze PGP-key.
 • De door jou ontdekte kwetsbaarheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of (persoons)gegevens van derden in te kijken, te verwijderen of aan te passen.
 • Je bevinding/probleem niet met anderen te delen totdat de kwetsbaarheid is verholpen en alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen door de kwetsbaarheid direct na het verhelpen daarvan te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om de kwetsbaarheid te reproduceren zodat wij deze zo snel mogelijk kunnen verhelpen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wij zeggen toe dat:

 • We reageren binnen 3 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden houdt, wij geen aangifte van een strafbaar feit zullen doen of andere juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.*
 • Wij jouw melding vertrouwelijk behandelen en je persoonsgegevens zonder jouw toestemming niet zullen delen met derden of verder zullen verwerken, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij je op de hoogte houden van de voortgang van het verhelpen van de kwetsbaarheid.
 • In berichtgeving over de gemelde kwetsbaarheid wij je, indien je dit wenst, zullen vermelden als ontdekker van de kwetsbaarheid. Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.
 • Let op: het feit dat WikiKids geen aangifte tegen jou zal doen sluit niet uit dat er een strafrechtelijk onderzoek naar jouw handelen gehouden kan worden dan wel dat je strafrechtelijk kunt worden veroordeeld.

Cc/by/3.0 NL. Geschreven door Floor Terra (responsibledisclosure.nl), bewerkt door Wikikids.

Wijzigingen

WikiKids behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande mededeling deze disclaimer te wijzigen.

Versie 1.0, 1 maart 2018

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Wikikids:Algemeen_voorbehoud&oldid=617048"