Bataafse Republiek

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Bataafsche Republiek

Flag of the navy of the Batavian Republic.svg Element uit de vlag van de marine van de Bataafse Republiek.svg

Locatie Bataafse Republiek.PNG

Voor vrijheid en vaderland

Hoofdstad Den Haag
Aantal inwoners Rond de 1.880.000
Talen Nederlands
Religie Rooms-katholicisme, protestantisme
Bestuursvorm Republiek
Munteenheid Gulden
Portaal Portal.svg Nederland en Geschiedenis

De Bataafse Republiek was een land op het huidige grondgebied van Nederland dat heeft bestaan van 1795 tot 1801. Op papier was het land onafhankelijk, maar in werkelijkheid stond het onder invloed van Frankrijk. Nederland kreeg in deze tijd voor het eerst een Grondwet, een vorm van democratie en werd een eenheidsstaat in plaats van 7 losse staatjes. De Bataafse Republiek moest wel veel belasting betalen aan Frankrijk, veel Franse soldaten kleren geven en het raakte bijna al haar koloniën kwijt aan Engeland.

Geschiedenis

Na de Franse Revolutie werd het in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heel onrustig. Veel mensen wilden ook van die corrupte bestuurders af die zo veel geld hadden. Ze wilden zélf hun land besturen: democratie. Deze mensen werden de patriotten genoemd. Stadhouder Willem V was een slechte bestuurder en wist niet zo goed wat hij moest doen. Hij vluchtte uiteindelijk weg uit Den Haag en ging naar Nijmegen. Z'n vrouw was het hier niet mee eens en ging in 1787 in een koets met een handjevol soldaten terug naar Den Haag. Ergens in de buurt van Gouda werd ze aangehouden door de patriotten en ze moest omkeren. Dat pikte ze niet. Toevallig was haar broer koning van Pruisen en ze ging bij hem klagen over die vervelende patriotten. De koning van Pruisen stuurde een leger en de slecht bewapende patriotten vluchtten het land uit naar Frankrijk. Willem V werd weer voor korte tijd stadhouder.

In 1789 brak de Franse Revolutie uit. De Franse revolutionairen hadden veel dezelfde ideeën als de patriotten, wilden meer democratie en dat de oude machthebbers (het koningshuis, de adel en de geestelijkheid) werden verjaagd of afgezet, als het moest met geweld. De oude machthebbers (aristocraten) elders in Europa waren bang dat de revolutie zich zou verspreiden en vielen Frankrijk aan. Maar de Fransen waren sterker en sloegen terug door hun buurlanden te veroveren en ook daar de oude machthebbers te verdrijven. Ze vonden dat ze de mensen in andere landen ook moesten "bevrijden" van de aristocraten. Ook Nederland moest eraan geloven, ook al hadden de edelen in Nederland al 300 jaar niet zo veel macht meer als in Frankrijk. Toch vielen de Fransen aan, samen met duizenden gevluchte patriotten, die zich nu "Bataven" noemden. Nederland werd veroverd en Willem V vluchtte met z'n gezin naar Engeland. De Fransen gaven de Bataven de macht en de Bataafse Republiek was een feit.

Veel dingen zijn wel verbeterd in de tijd van de Bataafse Republiek. In de oude Republiek waren de gewesten bijna onafhankelijk en was het besturen dus heel moeilijk. In de nieuwe Republiek was er één centrale regering die alles besliste, wat voor veel meer duidelijkheid zorgde. Ook kregen de rooms-katholieken en joden eindelijk burgerrechten, na meer dan 200 jaar tweederangsburgers te zijn geweest. Dat de rooms-katholieken weer gewone burgers werden kwam vooral doordat de Fransen over het algemeen katholiek waren en omdat de Fransen het Bataafse Republiek steunden kregen de rooms-katholieken hun burgerrechten weer terug. Dit was ook een slimme zet, omdat de rooms-katholieken zo veel sneller voor de Bataafse Republiek zouden zijn en de rooms-katholieken maakten 1/3 van de bevolking uit.

In 1801 werd de Republiek opgeheven. Het Bataafs Gemenebest kwam ervoor in de plaats.

Departementen

Geschiedenis van Nederland
Bourgondische Nederlanden
Habsburgse Nederlanden
Spaanse Nederlanden
Tachtigjarige Oorlog
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Gouden Eeuw
Bataafse Revolutie
Bataafse Republiek
Bataafs Gemenebest
Koninkrijk Holland
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Belgische Revolutie
Koninkrijk der Nederlanden
Portaal:Nederland


De departementen van het Bataafse Republiek.

Voordat de Bataafse Republiek bestond, bestond Nederland uit 7 gewesten. De regering van het Bataafse Republiek deelde het land opnieuw in. In Frankrijk hadden ze departementen, die nog steeds bestaan. Dit systeem werd dus ook in Nederland ingevoerd. Nederland kreeg acht departement. Deze departement hadden niet de vroegere grenzen van de gewesten, maar nieuwe grenzen. De departementen waren:

  1. Departement van de Eems, met als hoofdstad Leeuwarden.
  2. Departement van de Oude IJssel, met als hoofdstad Zwolle.
  3. Departement van de Rijn, met als hoofdstad Arnhem.
  4. Departement van de Amstel, met als hoofdstad Amsterdam.
  5. Departement van Texel, met als hoofdstad Alkmaar.
  6. Departement van de Delf, met als hoofdstad Delft.
  7. Departement van de Dommel, met als hoofdstad 's-Hertogenbosch.
  8. Departement van de Schelde en Maas, met als hoofdstad Middelburg.

Externe Links

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bataafse_Republiek&oldid=761684"