Bataafse Revolutie

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De Bataafse Revolutie was een revolutie die tussen 1794 en 1799 plaats vond. Deze revolutie was na de Gouden Eeuw en voor de Franse tijd. Door de Bataafse Revolutie werd de Bataafse Republiek opgericht en vertrok de stadhouder naar Engeland. De revolutie vond plaats in Nederland.

Voorgeschiedenis

In de 18de eeuw (1700-1799) kwamen mensen meer in opstand tegen de adel, ook in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Geschiedenis van Nederland
Bourgondische Nederlanden
Habsburgse Nederlanden
Spaanse Nederlanden
Tachtigjarige Oorlog
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Gouden Eeuw
Bataafse Revolutie
Bataafse Republiek
Bataafs Gemenebest
Koninkrijk Holland
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
Belgische Revolutie
Koninkrijk der Nederlanden
Portaal:Nederland

Het volk wilde meer gelijkheid en een eerlijker bestuur. Dat de "betere" banen onder de rijken en de adel werd gedeeld, moest ook stoppen. Er kwamen twee partijen. Als eerste waren er de orangisten. De orangisten waren voor de stadhouder, toen Willem V van Oranje. De orangisten waren vernoemd naar het Huis Oranje-Nassau. De andere partij werd gevormd door de patriotten, deze waren voor een "echte" republiek. Zij wilden een republiek dat gesticht werd naar hun ideeën, gelijkheid en eerlijkheid. Hun ideeën waren onder meer afkomstig van de Amerikaanse Revolutie en de verlichting.

In deze tijd waren er nog geen politieke partijen, daarom werd er door de patriotten exercitiegenootschappen gehouden in verschillende plaatsen. Dit waren een soort van bijeenkomsten en vergaderingen. In september 1786 verbood de stadhouder deze genootschappen, maar dit liep uit de hand. Er kwam bijna een burgeroorlog en de stadhouder vertrok naar het veilig Nijmegen. De Pruisische koning Frederik Willem I stuurde na een jaar een leger en zo eindigde de opstand.

Echter zou de rust er niet lang blijven. In 1789 begon de Franse Revolutie. Vrijheid, gelijkheid en broederschap was het motto. Op 19 november 1792 zei Jacques Pierre Brissot dat hij ieder land zou steunen tijdens zo'n revolutie, iets wat handig zou zijn voor de patriotten. Maar wanneer begon deze revolutie nou? Dat was de vraag.

De inval

De vredesboom op de Dam in Amsterdam.

Op 1 februari 1793 werd de oorlog verklaard aan het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Franse generaal Charles-François Dumouriez kreeg de opdracht Nederland binnen te vallen. Eerst kwamen Venlo en Stevensweert in Franse handen. De Franse troepen werden gesteund door Herman Willem Daendels. Op 17 februari kwam er een grote aanval. De Franse troepen wilden via Breda naar Dordrecht en ook Klundert en Bergen op Zoom kwamen in Franse handen. Willemstad werd twee weken lang belegerd en gaf zich over. De Eerste Franse Republiek steunde de patriotten in hun strijd en hiermee was het beleg van Maastricht afgelopen. Op 4 maart werd Geertruidenberg ingenomen en op 6 maart werd Eindhoven ingenomen. Op 8 maart trok Dumouriez zich terug om zich voor te bereiden op een slag bij Neerwinden, deze verloor hij.

De bezetting

De strijd bij Den Helder.

Uiteindelijk vond er een bezetting plaats door de Fransen. De Fransen werden bij de bezetting geleid door Jean-Charles Pichegru. Daarnaast was er nog een ander leger dat tegen de bezetting vocht. Dit leger heette de geallieerden en bestond uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Hannover. De Franse drongen steeds verder Nederland in. Er werd onder andere gevochten tijden de Slag van Boxtel. Op 21 september 1794 werd 's-Hertogenbosch belegerd. De belegering duurde drie weken. 's-Hertogenbosch werd uiteindelijk ingenomen en daarna Nijmegen ook. In plaats van een pauze van de strijd in de winter, werd er onderhandeld. Jacob Blauw en Irhoven van Dam reisden naar Parijs. Hier ontmoette ze Johan Valckenaer en Nicolaas van Staphorst. Ze mochten in het Comité de salut public zitten en ontmoetten Lazare Carnot. Carnot vroeg waarom het bezetten van het noorden van Nederland zo lang duurde en daar gingen de anderen mee akkoord.

Op 4 november 1974 vielen de Fransen Maastricht binnen en konden zo de Maas oversteken, omdat deze helemaal bevroren was. Door het bevroren water had de Oude Hollandse Waterlinie geen betekenis meer in de strijd. Utrecht wilde een wapenstilstand, maar de Fransen gingen niet akkoord. Hierdoor kon het gewest Utrecht veroverd worden. Een andere groep Fransen stak de Lek over naar Amsterdam. Nederland was bezet door Fransen, ook al voelden veel mensen zich eerder bevrijd. De Fransen namen Nederland niet in en voegden het ook niet toe tot hun republiek. Op de Dam in Amsterdam werd een vredesboom geplant met het motto vrijheid, gelijkheid en broederschap. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond niet meer, daar voor in de plaats kwam er een nieuwe republiek. Hier kon iedereen stemmen, de Bataafse Republiek.

Een echte republiek?

Op 19 januari 1795 werd de Bataafse Republiek gesticht. De Nederlandse stadhouder Willem V van Oranje was gevlucht naar Engeland. Toch was nog niet heel Nederland bevrijd. De Franse troepen trokken daarom verder. Via de bevroren Zuiderzee wisten zij Kampen, Zwolle en Groningen te bereiken. Ondertussen wilde de Bataafse Republiek dat de eisen van de Unie van Utrecht werden opgeheven. De Provinciale Staten waren er nu alleen maar voor de administratie. In het Verdrag van Den Haag in 1795 werd besloten dat Frankrijk en Nederland elkaars vrijheid zouden respecteren. Venlo, Zeeuws-Vlaanderen en Maastricht lagen vanaf nu op Frans grondgebied. De haven van Vlissingen moest ook Franse schepen toelaten. De patriotten waren verdeeld. Of ze zouden weer terug zijn bij de republiek met de stadhouder of Nederland zou deel uit maken van Frankrijk. Uiteindelijk vond op 1 januari 1796 de Eerste Nationale Vergadering plaats.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bataafse_Revolutie&oldid=695907"