Verlichting

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf Verlichting (stroming))
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De scheikundige Lavoisier, later een van de slachtoffers van de Franse Revolutie

De Verlichting, ook wel bekend als Eeuw van de Rede was een 18e-eeuwse intellectuele en filosofische beweging in Europa die grote invloed had op het denken over politiek, samenleving, kunst en wetenschap. Het eerste land waar de ideeën van de Verlichting werden ingevoerd is de Verenigde Staten. De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 was gebaseerd op filosofische ideeën van John Locke.

Aanleiding

Als belangrijkste aanleiding worden de natuurwetten van sir Isaac Newton genoemd, omdat hij de mystieke (geheimzinnige) sfeer van het heelal wegnam en aantoonde dat het heelal werkte volgens vaste natuurwetten. De verlichting begon in landen zoals Nederland en Engeland. Dit waren landen waar godsdienstvrijheid bestond en boeken met verlichte ideeën mochten worden gedrukt, en waar er geen koning was die absolute macht had, zoals in Frankrijk. Halverwege de 18e eeuw werd Parijs toch het nieuwe centrum van de Verlichting, met denkers als Montesquieu en Voltaire.

Tijdens de Verlichting ging men meer nadenken over hoe de ideale samenleving er uit zou moeten zien. Veel denkers waren het er over eens dat vrijheid en gelijkheid hiervoor belangrijk waren. Er wordt ook wel gezegd dat de Verlichting de oorzaak van de Franse Revolutie was.

Ook nu nog merken we de effecten van de Verlichting. Enkele belangrijke verlichte denkers zijn René Descartes, Denis Diderot, Montesquieu en John Locke.

Wat is de Verlichting?

De Verlichting is de nieuwe manier van denken rond de 18e eeuw. De filosoof Spinoza wordt ook wel gezien als iemand die aan de wieg heeft gestaan van dit denken. Mensen gingen anders denken over:

Hoe ontstond de Verlichting?

In de 17e en vooral in de 18e eeuw ontdekten mensen steeds meer van de wereld. Ook werden er steeds meer uitvindingen gedaan. De uitvinding van de boekdrukkunst in de 15e eeuw had een enorme invloed omdat het veel gemakkelijker was geworden om nieuwe ideeën te verspreiden. De Wetenschappelijke Revolutie was net begonnen, en mensen waren erg optimistisch over wat er met het verstand en goed nadenken (het intelect) allemaal te bereiken was. Dat is verlicht denken. Rationeel (verstandig) nadenken over hoe de wereld beter kan worden. Verlicht denken moest een einde maken aan dingen zoals bijgeloof. Kennis en verstand moesten belangrijker worden dan dingen als tradities en geloof. En om de ideale samenleving te bereiken moest iedereen vrij en gelijk zijn. Verlichte ideeën waren vaak revolutionair. Voltaire bijvoorbeeld moeste enkele maanden de gevangenis in voor zijn uitspraken.

Langzamerhand kregen de koning en de adel steeds minder macht, terwijl de burgers juist meer macht kregen. Burgers durfden voor hun mening op te komen en gingen zelf bedenken hoe dingen zaten.

Verlichtingsdenkers

Enkele beroemde verlicht denkers zijn:

  • Montesquieu. Hij vond dat het verschrikkelijk was als koningen alle macht hadden. Hij bedacht het systeem van de driemachtenleer (Ook wel trias politica of scheiding der machten genoemd) dat wij vandaag nog steeds gebruiken, met rechters (rechterlijke macht), een regering (uitvoerende macht), en een parlement (wetgevende macht), en niet met een koning die de machten had van deze drie dingen samen.
  • Jean-Jacques Rousseau. Hij werkte het idee van de volkssoevereiniteit uit. Dit houdt in dat het volk soeverein is, oftewel dat het volk de macht heeft. Hij vond dat burgers hun soevereiniteit moesten geven aan een volksvergadering, die voor hen zou beslissen wat het beste was voor het land. Dit systeem zien wij ook nog in Nederland. De regering en de Tweede Kamer beslissen voor ons wat het beste is voor het land. Hij zou grote invloed hebben op de Franse Revolutie in 1789.
  • John Locke. Hij vond dat het de taak van de overheid om de rechten van burgers, oftewel mensenrechten, te beschermen. Hij was ook tegenstander van de droit divin. Hij vond dat koningen hun macht niet van God kregen, maar juist van het volk. Hij zou grote invloed hebben op de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring in 1776.
  • Voltaire. Hij had veel kritiek op de Katholieke kerk, die volgens hem bijgeloof en intolerantie verspreidden. Voltaire was een deïst. Hij geloofde in God, maar hij geloofde dat God niet meer actief was in de wereld. Het beste machtssysteem was volgens Voltaire verlicht absolutisme. Dat houdt in dat een koning, die verlicht denkt, goede beslissingen neemt voor het volk, omdat het volk te dom zou zijn om zelf beslissingen te nemen.

Andere belangrijke verlichte denkers zijn:

Hoe dacht men tijdens de Verlichting?

Voor de Verlichting had de kerk heel veel macht, vaak ook politieke macht. Ze had dogma's op grond van het geloof gemaakt. Maar de macht van de kerk was steeds kleiner door de invloed van de protestanten en de anglicanen. De kerk zei dat de mensen vanaf hun geboorte zondig waren, maar dat God hun kon vergeven. In de verlichting veranderde dit. Mensen gingen afstand nemen van de kerk en het geloof anders benaderen. Vooral dogma's van de kerken moesten het ontgelden. Er waren immers meerdere kerken die geloofden dat zij het dichtst bij de waarheid waren. Veel filosofen gingen zelf hun geloof onder woorden brengen.

Hoe dacht men over sociale verhoudingen?

Heel lang was er in Frankrijk een standenmaatschappij. Je had de geestelijkheid (kerkleiders), de adel (bijvoorbeeld mensen in de regering) en de boerenstand (het 'gewone' volk). De boerenstand moest luisteren naar de adel en geestelijkheid en had bijna niks te vertellen. Ook moest de boerenstand veel belasting betalen, terwijl de andere twee standen dat niet hoefden. De boerenstand was vaak heel arm en leed erg onder het gezag van de adel en geestelijkheid. Tijdens de Verlichting vonden verlichte denkers dat de standenmaatschappij moest worden afgeschaft en dat er meer gelijkheid moest komen. En daar was de boerenstand het natuurlijk helemaal mee eens.

Wat had de Verlichting voor invloed op de regering?

Verlichte denkers (Mensen die op de Verlichte manier dachten) gingen zich meer en meer verzetten tegen tradities (gewoonten). Ze kwamen in opstand tegen de kerk en de monarchie (wanneer een koning de macht heeft)

Die monarchie kreeg steeds meer kritiek op zich af, mensen wilden samenwerken met anderen om de macht te krijgen. Uiteindelijk is de monarchie nooit helemaal weg geweest, maar wel veranderd. Ook dachten mensen vroeger dat God hen op de wereld had gezet met een doel. Daar dacht men na de Verlichting wel anders over. Door het probleem van de monarchie, ontstond er heel langzaam een democratie (hier hebben ook de burgers een deel van de macht, en er komt een regering, zodat meerdere mensen de macht konden verdelen en beïnvloeden).

Verlicht Absolutisme

Verlicht Absolutisme, het systeem van Voltaire, werd in verschillende Europese landen toegepast. Frederik de Grote van Pruisen bijvoorbeeld, beschreef zichzelf als 'dienaar van de staat' en was een goede vriend van Voltaire. Andere verlichte koningen of koninginnen waren Catherina de Grote van Rusland en Jozef II van Oostenrijk.

Video's

Bronnen


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Verlichting&oldid=806153"