Canon van Nederland

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Een kaart uit de tijd van de VOC
Aletta Jacobs
Anne Frank

De Canon van Nederland is een lijst met 50 belangrijke onderwerpen uit de geschiedenis van Nederland. De personen en gebeurtenissen op de lijst zijn zelfs zó belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het land, dat vanaf 2009 alle kinderen erover moeten leren op school. Dat heeft de regering besloten. Hoe de scholen precies les geven over de onderwerpen, en welke boeken ze ervoor gebruiken, dat verschilt per school. Op 22 juni 2020 is de Canon van Nederland herzien. Enkele onderwerpen zijn vervallen, andere toegevoegd. Hierdoor klopt de nummering hieronder niet helemaal meer, maar ook in de nieuwe versie staan 51 onderwerpen. De oude versie en de nieuwe versie staan bij elkaar.

De 51 onderwerpen (en veranderingen)

O N thema tijdvak gaat over..
1 1

2

en Trijntje (1)

Hunebedden (was 1, wordt 2)

5500 v Chr.

3000 voor Christus

De jager-verzamelaars

Vroege landbouwers

2 3 De Romeinse Limes 47 - ca. 400 Op de grens van de Romeinse wereld
3 4 Willibrord 658 - 739 Verbreiding van het Christendom
4 5 Karel de Grote 742 - 814 Keizer van het avondland
5 6 Hebban olla vogala ca. 1100 Het Nederlands op schrift
6 7 Floris V (vervallen)

De Hanze

1254 - 1296

1356 - ca. 1450

Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

Handelssteden in de Lage Landen

7 8 Jeroen Bosch 1450 - 1516 Schilder in een middeleeuwse stad
8 9 Erasmus ca. 1466 - 1536 Een internationaal humanist
9 10 Karel V (vervallen)

Marie van Bourgondië

1500 - 1558

1457 - 1482

De Nederlanden als bestuurlijke eenheid

Vorstin tussen Bourgondië en Habsburg

10 11 De Beeldenstorm, de opstand 1566 - 1581 Godsdienststrijd
11 12 Willem van Oranje 1533 - 1584 Van rebelse edelman tot 'vader des vaderlands'
12 13 de Republiek (vervallen)

Johan van Oldebarnevelt

1588 - 1795

1547 - 1619

Een staatkundig unicum

Tegenstellingen in de Republiek

13 14 De Verenigde Oost-Indische Compagnie

en West-Indische Compagnie

1602 - 1799 Overzeese expansie
14 15 De Beemster 1612 Nederland en het water
15 16 De Grachtengordel, Amsterdam (vervallen) 1613 - 1662 Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw
16 17 Hugo de Groot 1583 - 1645 Pionier van het moderne volkenrecht
17 18 De Statenbijbel 1637 Het boek der boeken
18 19 Rembrandt ca.1606 - 1669 De grote schilders
19 20 De Atlas Maior van Blaeu 1662 De wereld in kaart
20 21 Michiel de Ruyter 1607 - 1676 Zeehelden en de brede armslag van de Republiek
21 22 Christiaan Huygens 1629-1695 Wetenschap in de Gouden Eeuw
22 23 Spinoza 1632 - 1677 Op zoek naar de waarheid
23 24 Slavernij ca. 1637 - 1863 Mensenhandel en gedwongen arbeid in de Nieuwe Wereld
24 25 Buitenhuizen (vervallen)

Sara Burgerhart (Betje Wolff)

17e en 18e eeuw

1782

Rijk wonen buiten de stad

Rebelse vrouwen in tijden van Verlichting

25 26 Eise Eisinga 1744 - 1828 De Verlichting in Nederland
26 27 De Patriotten 1780 - 1795 Crisis in de Republiek
27 28 Napoleon Bonaparte 1769 - 1821 De Franse tijd
28 29 Koning Willem I 1772 - 1843 Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
29 30 De eerste spoorlijn 1839 De versnelling
30 31 De Grondwet 1848 De belangrijkste wet van een staat
31 32 Max Havelaar 1860 Aanklacht tegen wantoestanden in Indië
32 33 Verzet tegen kinderarbeid (vervallen)

Kinderwetje van Van Houten

19e eeuw

1863 - 1901

De werkplaats uit, de school in

Verbod tegen kinderarbeid

33 34 Vincent van Gogh 1853 - 1890 De moderne kunstenaar
34 35 Aletta Jacobs 1854 - 1929 Vrouwenemancipatie
35 36 De Eerste Wereldoorlog 1914 - 1918 Oorlog en neutraliteit
36 37 De Stijl (vervallen)

Anton de Kom

1917 - 1931

1898 - 1945

Revolutie in vormgeving

Strijd tegen racisme en kolonialisme

37 38 De crisisjaren 1929 - 1940 Samenleving in depressie
38 39 De Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945 Bezetting en bevrijding
39 40 Anne Frank 1929 - 1945 Jodenvervolging
40 41 Indonesië 1945 - 1949 Een kolonie vecht zich vrij
41 42 Willem Drees (vervallen)

Marga Klompé

1886 - 1988

1912- 1986

De verzorgingsstaat
42 43 De watersnood (vervallen)

De gastarbeiders

1 februari 1953

vanaf 1960

De dreiging van het water

Nieuwe Nederlanders

43 44 De televisie vanaf 1948 De doorbraak van een massamedium
44 45 Haven van Rotterdam vanaf ca. 1880 Poort naar de wereld
45 46 Annie M.G. Schmidt 1911 - 1995 Tegendraads in een burgerlijk land
46 47 Suriname en de Nederlandse Antillen

wordt Caraïbisch gebied

vanaf 1945

1975 - 2010

Dekolonisatie van de West

Ver weg en toch verbonden

47 48 Srebrenica 1995 De dilemma's van vredeshandhaving
48 - Veelkleurig Nederland (vervallen) vanaf 1945 De multiculturele maatschappij
49 49 De gasbel

wordt Kolen en gas

1959 - 2030? Een eindige schat, Het energievraagstuk
50 50 Europa vanaf 1945 Nederlanders en Europeanen
51 51 Oranjegevoel vanaf 1945 Sport verbindt.

Link

In 2020 is de Canon van Nederland aangepast. Zie Canon van Nederland.


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Canon_van_Nederland&oldid=821477"