Bijbel

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het indrukwekkende beeld van Christus in Rio de Janeiro

De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen. Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.

De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld. Zo volgen christenen nauwgezet de uitgangspunten die in de Bijbel vermeld staan. Het Evangelie vormt het hart van de Bijbel met een belangrijke rol voor de Tien Geboden. De Bijbel valt uiteen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat over de relatie tussen God en het joodse volk. In het jodendom wordt dit de Hebreeuwse Bijbel genoemd en is het joodse heilige boek. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus Christus. In de Koran zijn veel sporen te vinden van de Bijbel.

Indeling van de Bijbel

De Bijbel bevat 66 boeken, die oorspronkelijk geschreven zijn in het Hebreeuws, Aramees of Grieks. Deze 66 boeken zijn verdeeld in twee delen, in het Nederlands het Oude en Nieuwe Testament genoemd. De Katholieke Kerk heeft nog een aantal deutero-canonieke boeken, waardoor zij op 73 Bijbelboeken uitkomen. Het betreft boeken die veelal geschreven zijn in de periode tussen de val van de joodse tempel en de komst van Jezus Christus op aarde. De teksten hebben soms ook de vorm van brieven en gedichten. Ze behandelen verschillende onderwerpen;

 1. het Oude Testament behandelt vooral de geschiedenis van het Joodse volk en de visioenen aan de profeten. Het speelt zich af in Kanaän, een land dat niet meer bestaat. Nu liggen Israël, Jordanië en Libanon hier. De geschriften dateren uit de periode voor het optreden van Jezus Christus. In deze geschriften wordt een Messias, ofwel een Christus voorspelt.
 2. het Nieuwe Testament verhaalt de geschiedenis van Jezus Christus, de Handelingen van de apostelen en een aantal brieven. Het laatste boek is de Openbaring van Johannes. Alle geschriften dateren uit de eerste eeuw na Christus.

Visies op de Bijbel

Gelovigen zien de Bijbel als het Woord van God. Volgens de christelijke traditie mag in het boek niets toegevoegd worden, maar ook niets geschrapt worden. Volgens de christenen is de Bijbel weliswaar geschreven door verschillende mensen, maar waren ze allen geïnspireerd door de Heilige Geest. Moderne christenen plaatsen de teksten uit de Bijbel in hun omgeving. Dat geldt vooral voor de boeken uit het Oude Testament.

Over de bovengenoemde manier van inspiratie hebben christenen een mening. De mening kan verschillen per stroming. De volgende meningen hebben christenen over de Bijbel.

 1. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) een totaalplaatje door en gaf hen de opdracht dat op te tekenen. Dit deden zij.
 2. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) een totaalplaatje door en gaf hen de opdracht dat op te tekenen. Dit deden zij allen op hun eigen manier.
 3. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) de belangrijkste elementen uit de verhalen in de loop van de eeuwen door.
 4. De Bijbel is het onfeilbare woord van God.
 5. De Bijbel bestaat uit (soms wonderbaarlijke) situaties waarin God iets doet en die door mensen zijn opgeschreven in een steeds andere cultuur. Om het goed te begrijpen, is het nodig wat meer over de wereld waarin alles is opgeschreven te weten. Een letterlijk overzetten van stukken tekst naar onze tijd kan leiden tot misverstanden.
 6. De Bijbel bestaat uit gebeurtenissen die mensen direct hebben meegemaakt en waarbij ze putten uit hun herinneringen, of waar ze anderen over hebben horen spreken. Daarnaast staan spirituele ervaringen die verschillende mensen hebben gehad.
 7. De Bijbel is een boek dat voor de lezer inspirerend kan werken.

Door de eeuwen heen zijn verschillende boeken in de Bijbel uitgebreid bestudeerd. Doordat sommige delen in de Bijbel moeilijk te begrijpen zijn, bestaan er veel verschillende verklaringen voor. Het is ook zo dat christenen, die hun geloof op de Bijbel baseren, allen een eigen uitleg hebben over de manier waarop men dient te geloven. Zo komt het dat er veel verschillende stromingen zijn.

Veel christenen lezen de Bijbel dagelijks omdat het hen steeds weer inspireert, ook verhalen die ze al vaker gehoord hebben. Tijdens kerkdiensten zingen zij liederen die in de Bijbel beschreven staan (de Psalmen) en krijgen zij onderwijs, vanuit de Bijbel. Zij worden onderricht door de predikant, die theologie Vraagteken2.png gestudeerd heeft.

Een pagina uit een Bijbel die in de vierde eeuw is overgeschreven

Inhoud

Voor meer informatie zie het artikel Oude Testament
 • Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd is geschreven door verschillende personen in een tijd van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar stukjes in het Aramees. Het Oude Testament werd al geschreven vóór Jezus' geboorte. Het gaat over de Schepping, Adam en Eva, Abraham, Mozes, David en veel anderen. Het gaat om de omgang van het joodse volk met God. Sommige verhalen werden doorverteld, anderen ook opgeschreven. Er komen allerlei dingen in voor die we nu niet meer zouden accepteren, zoals slavernij, doodstraffen, martelingen verkrachting en mensenoffers. Veel van dit soort zaken werden al door de joden verworpen. Alleen werden doodstraffen wel toegepast. Dit gedeelte is hetzelfde als het joodse boek, de Tenach.
Voor meer informatie zie het artikel Nieuwe Testament
 • Het Nieuwe Testament, geschreven in de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. Het is een verzameling verhalen en brieven die niet per se samen één verhaal vertellen. De eerste vier boeken gaan over het leven van Jezus, over de dingen die hij vertelde en zijn genezingen. Dit zijn 4 evangeliën. Het boek Handelingen van de apostelen komt daarna. Het vertelt wat de apostelen hebben gedaan nadat Jezus hen heeft verlaten. Daarna volgen een aantal brieven van de apostel Paulus en enkele andere apostelen. Het Nieuwe Testament eindigt met de Openbaring van Johannes. In het Nieuwe Testament staat geschreven dat het Oude Testament met de persoon van Jezus is vervuld. Het laatste boek van het Nieuwe Testament is meteen een van de mysterieuze in de hele bijbel. Het gaat, kort samengevat, over de terugkeer van Christus op aarde. Die zou plaatsvinden na een gruwelijke veldslag die voorafgegaan wordt door de ene gruwel na de andere. Daarna is iedere traan gedroogd, aalle ellende voorbij en verschijnt het nieuwe Jeruzalem als afbeelding van het paradijs. De islam heeft veel van de mysterieuze beelden overgenomen. Er verschijnen nog steeds veel boeken over de betekenis van dit moeilijk te begrijpen boek.

De Bijbel staat vol wijze spreuken. Een bekende is: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet". Dit wordt gezien als een vrije vertaling van het Bijbelvers in Lucas 6: 31, waar staat Behandel anderen zoals je wilt dat anderen je behandelen.

Buitenaards leven

Ook vroeger werd er al geschreven over buitenaards leven. Zo behandelt de Bijbel ook andere planeten. In de Bijbel staat dat de aarde op dag één van de scheppingsweek werd geschapen. De zon, maan en de sterren werden op dag vier geschapen. De aarde is dus speciaal, omdat hij gevormd is om bewoond te worden. Hemellichamen werden geschapen om de dag en de nacht aan te kunnen geven en om te laten zien dat er dagen en jaren zijn. In de Statenbijbel, ook wel het eerste testament van de Bijbel, wordt het volgende over buitenaards leven geschreven: „De schepper van dit heelal bracht 2.000 jaar geleden een bezoek aan de aarde. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken.”

Galerij

Informatie

 • EO. (2004/2007). Gelaten 4 (zin 4). Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap. [1]
 • EO. (2004/2007). Johannes 1 (zin 14). Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap. [2]
 • EO. (2004/2007). 1 Johannes 4 (zin 14). Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap. [3]
 • EO. (2004/2007). 1 Timoteüs 1 (zin 15). Haarlem: Nederlandse Bijbelgenootschap. [4]
 • Koops, E. (2020). Top 100 - Bijbelse uitdrukkingen en woorden in de Nederlandse taal. Historiek. [5]
 • Nieuwe Bijbelvertaling (2020). [6]
 • Verhoeven, M. (z.d.). Is er leven op andere planeten? Wat leert de Bijbel?. Verhoevenmarc.be [7]

Media

Zie ook

Lijst van bijbelse figuren.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bijbel&oldid=832435"