Bijbel

Uit Wikikids
Ga naar: navigatie, zoeken

De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen. Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.

De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld. Zo volgen christenen nauwgezet de leefregels die in de Bijbel vermeld staan. De Tien Geboden worden daarbij als de grootste richtlijn gezien.

De Bijbel omvat 66 boeken, die oorspronkelijk geschreven zijn in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Deze 66 boeken zijn verdeeld in twee delen, in het Nederlands het Oude en Nieuwe Testament genoemd. De teksten hebben soms ook de vorm van brieven en gedichten. Ze behandelen verschillende onderwerpen;

  1. het Oude Testament behandelt vooral de geschiedenis van Kanaän (een land dat niet meer bestaat), het Joodse volk en de visioenen aan de profeten;
  2. het Nieuwe Testament verhaalt de geschiedenis van Jezus Christus en de leefregels gegeven aan de apostelen.

Visie van christenen op de Bijbel

Gelovigen zien de Bijbel als het ongetwijfeld Woord van God. Volgens de christelijke traditie mag in het boek niets toegevoegd worden, maar ook niets geschrapt worden. Volgens de christenen is de Bijbel weliswaar geschreven door verschillende mensen, maar waren ze allen geïnspireerd door de Heilige Geest. Daarom zien christenen de Bijbel als een waarheidsgetrouw boek. Op de Bijbel baseren zij hun manier van leven en geloven.

Over de bovengenoemde manier van inspiratie hebben christenen een mening. De mening kan verschillen per stroming. De volgende meningen hebben christenen over de Bijbel.

  1. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) een totaalplaatje door en gaf hen de opdracht dat op te tekenen. Dit deden zij.
  2. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) een totaalplaatje door en gaf hen de opdracht dat op te tekenen. Dit deden zij allen op hun eigen manier.
  3. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) alleen de belangrijkste elementen uit het verhaal door. De rest is door de schrijver(s) zelf bedacht en opgeschreven.
  4. De Bijbel is pas het onfeilbare woord van God als lezer zich dat op een bepaalde manier tot zich nemen.
  5. De Bijbel is een boek dat voor de lezer inspirerend kan werken.

Door de eeuwen heen zijn verschillende boeken in de Bijbel uitgebreid bestudeerd. Doordat sommige delen in de Bijbel moeilijk te begrijpen zijn, bestaan er veel verschillende verklaringen voor. Het is ook zo dat christenen, die hun geloof op de Bijbel baseren, allen een eigen uitleg hebben over de manier waarop men dient te geloven. Zo komt het dat er veel verschillende stromingen zijn.

Veel christenen hebben de gewoonte om de Bijbel veel te lezen. Tijdens kerkdiensten zingen zij liederen die in de Bijbel beschreven staan (de zogenoemde Psalmen) en krijgen zij onderwijs, vanuit de Bijbel. Zij worden onderricht door de predikant, die theologie Vraagteken2.png gestudeerd heeft.

Inhoud

  • Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd is geschreven door verschillende personen in een tijd van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar stukjes in het Aramees. Het Oude Testament werd al geschreven vóór Jezus' geboorte. De mensen kwamen aan de informatie doordat de verhalen steeds werden doorverteld. Later werden de verhalen ook opgeschreven. Er komen allerlei dingen in voor die we nu niet meer zouden accepteren, zoals slavernij, doodstraffen, martelingen verkrachting en mensenoffers. Er staan ook nogal wat leefregels in die volkomen uit de tijd zijn en elkaar tegenspreken.
  • Het Nieuwe Testament, geschreven in de eerste en tweede eeuw na Christus (en in de eeuwen daarna vele malen vertaald, veranderd en aangepast), in het gewone Grieks. Het is een verzameling verhalen en brieven die niet per se samen één verhaal vertellen. De eerste vier boeken gaan over het leven van Jezus, over de dingen die hij vertelde en zijn genezingen. Daarna volgen een aantal brieven van de apostel Paulus. Het Nieuwe Testament eindigt met de Openbaring van Johannes. In het Nieuwe Testament staat geschreven dat het Oude Testament nog steeds geldig is (volgens Jezus). Dat zou betekenen dat ook Jezus slavernij, verkrachting en standrechtelijke executies heel normaal vond, net als de meeste mensen uit die tijd. Het laatste boek van het Nieuwe Testament is meteen een van de bloedigste in de hele bijbel. Het gaat, kort samengevat, over de terugkeer van Christus op aarde. Die zou plaatsvinden na een gruwelijke veldslag die voorafgegaan wordt door de ene gruwel na de andere. Alleen voor ongelovigen natuurlijk. Goede christenen zijn dan al naar de hemel gerezen....

De Bijbel staat vol wijze spreuken. Een van de bekendste is: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet"

Galerij

Externe links

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bijbel&oldid=482665"