Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!

Bijbel

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het indrukwekkende beeld van Christus in Rio de Janeiro

De Bijbel (uit het Grieks: biblia = boeken) is het heilige boek van de christenen. Centraal staat de Drie-eenheid: God de Vader, Jezus Christus Zijn Zoon en de Heilige Geest.

De Bijbel wordt door veel christenen als het onfeilbare woord van God gezien en door hen ook op die manier behandeld. Zo volgen christenen nauwgezet de uitgangspunten die in de Bijbel vermeld staan. Het Evangelie vormt het hart van de Bijbel met een belangrijke rol voor de Tien Geboden. De Bijbel valt uiteen in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat over de relatie tussen God en het joodse volk. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus Christus.

Indeling van de Bijbel

De Bijbel bevat 66 boeken, die oorspronkelijk geschreven zijn in het Hebreeuws, Aramees of Grieks. Deze 66 boeken zijn verdeeld in twee delen, in het Nederlands het Oude en Nieuwe Testament genoemd. De Katholieke Kerk heeft nog een aantal deutero-canonieke boeken, waardoor zij op 73 Bijbelboeken uitkomen. Het betreft boeken die veelal geschreven zijn in de periode tussen de val van de joodse tempel en de komst van Jezus Christus op aarde. De teksten hebben soms ook de vorm van brieven en gedichten. Ze behandelen verschillende onderwerpen;

  1. het Oude Testament behandelt vooral de geschiedenis van het Joodse volk en de visioenen aan de profeten. Het speelt zich af in Kanaän, een land dat niet meer bestaat. Nu liggen Israël, Jordanië en Libanon hier. De geschriften dateren uit de periode voor het optreden van Jezus Christus. In deze geschriften wordt een Messias, ofwel een Christus voorspelt.
  2. het Nieuwe Testament verhaalt de geschiedenis van Jezus Christus, de Handelingen van de apostelen en een aantal brieven. Het laatste boek is de Openbaring van Johannes. Alle geschriften dateren uit de eerste eeuw na Christus.

Visie van christenen op de Bijbel

Gelovigen zien de Bijbel als het Woord van God. Volgens de christelijke traditie mag in het boek niets toegevoegd worden, maar ook niets geschrapt worden. Volgens de christenen is de Bijbel weliswaar geschreven door verschillende mensen, maar waren ze allen geïnspireerd door de Heilige Geest. Moderne christenen plaatsen de teksten uit de Bijbel in hun omgeving. Dat geldt vooral voor de boeken uit het Oude Testament.

Over de bovengenoemde manier van inspiratie hebben christenen een mening. De mening kan verschillen per stroming. De volgende meningen hebben christenen over de Bijbel.

  1. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) een totaalplaatje door en gaf hen de opdracht dat op te tekenen. Dit deden zij.
  2. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) een totaalplaatje door en gaf hen de opdracht dat op te tekenen. Dit deden zij allen op hun eigen manier.
  3. De Heilige Geest gaf de schrijver(s) de belangrijkste elementen uit het verhaal door.
  4. De Bijbel is het onfeilbare woord van God.
  5. De Bijbel is een boek dat voor de lezer inspirerend kan werken.

Door de eeuwen heen zijn verschillende boeken in de Bijbel uitgebreid bestudeerd. Doordat sommige delen in de Bijbel moeilijk te begrijpen zijn, bestaan er veel verschillende verklaringen voor. Het is ook zo dat christenen, die hun geloof op de Bijbel baseren, allen een eigen uitleg hebben over de manier waarop men dient te geloven. Zo komt het dat er veel verschillende stromingen zijn.

Veel christenen lezen de Bijbel dagelijks omdat het hen steeds weer inspireert, ook verhalen die ze al vaker gehoord hebben. Tijdens kerkdiensten zingen zij liederen die in de Bijbel beschreven staan (de Psalmen) en krijgen zij onderwijs, vanuit de Bijbel. Zij worden onderricht door de predikant, die theologie Vraagteken2.png gestudeerd heeft.

Een pagina uit een Bijbel die in de vierde eeuw is overgeschreven

Inhoud

Farm-Fresh bullet go.png Voor meer informatie zie het artikel Oude Testament
  • Het Oude Testament, ook wel de Hebreeuwse Bijbel genoemd is geschreven door verschillende personen in een tijd van vele eeuwen, voor het grootste deel in het Hebreeuws met een paar stukjes in het Aramees. Het Oude Testament werd al geschreven vóór Jezus' geboorte. De mensen kwamen aan de informatie doordat de verhalen steeds werden doorverteld. Later werden de verhalen ook opgeschreven. Er komen allerlei dingen in voor die we nu niet meer zouden accepteren, zoals slavernij, doodstraffen, martelingen verkrachting en mensenoffers. Veel van dit soort zaken werden al door de joden verworpen. Alleen werden doodstraffen wel toegepast. Dit gedeelte is hetzelfde als het joodse boek, de Tenach.
Farm-Fresh bullet go.png Voor meer informatie zie het artikel Nieuwe Testament
  • Het Nieuwe Testament, geschreven in de eerste eeuw na Christus, in het Grieks. Het is een verzameling verhalen en brieven die niet per se samen één verhaal vertellen. De eerste vier boeken gaan over het leven van Jezus, over de dingen die hij vertelde en zijn genezingen. Dit zijn 4 evangeliën. Het boek Handelingen van de apostelen komt daarna. Het vertelt wat de apostelen hebben gedaan nadat Jezus hen heeft verlaten. Daarna volgen een aantal brieven van de apostel Paulus. Het Nieuwe Testament eindigt met de Openbaring van Johannes. In het Nieuwe Testament staat geschreven dat het Oude Testament met de persoon van Jezus is vervuld. In het Evangelie volgens Johannes staat een verhaal waarin aan Jezus vraagt om een vrouw die haar man ontrouw is geweest dood te stenigen. Niet dus (zie de onderstaande videoclip). Het laatste boek van het Nieuwe Testament is meteen een van de mysterieuze in de hele bijbel. Het gaat, kort samengevat, over de terugkeer van Christus op aarde. Die zou plaatsvinden na een gruwelijke veldslag die voorafgegaan wordt door de ene gruwel na de andere. Daarna is iedere traan gedroogd, en De islam heeft veel van de mysterieuze beelden overgenomen. Er verschijnen nog steeds veel boeken over de betekenis van dit mysterieuze boek.

De Bijbel staat vol wijze spreuken. Een bekende is: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet gij dat ook een ander niet"

Galerij

Video's

Externe links

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bijbel&oldid=682821"