Jezus Christus

Uit Wikikids
Ga naar: navigatie, zoeken
Jezus Christus Zoon van God. Let op Zijn linkerhand; je ziet een gat in die hand, van de kruisiging

Jezus Christus of Jezus van Nazareth (betekenis naam: Jezus; Verlosser. Christus; Gezalfde) was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God. In de islam gelooft men dat Jezus (daar kennen ze hem ook wel als Isa) een profeet (boodschapper van God) was, maar wordt Hij niet als de Zoon van God gezien. In het jodendom wordt Hij helemaal niet genoemd, omdat dat al bestond voordat Jezus werd geboren. In het christelijk geloof vormen Jezus (de Zoon), God (de Vader) en de Heilige Geest een 'drie-eenheid', dat betekent ongeveer dat die drie bij elkaar God zijn. Onder deskundigen bestaat geen serieuze twijfel over of Jezus bestaan heeft, alleen zijn identiteit en daden worden door iedereen anders geïnterpreteerd.

Leven

Geboorte

Jezus werd geboren in Bethlehem in Het Heilige Land (nu Israël en Palestina). Zijn moeder Maria had nog nooit met een man geslapen en werd toch zwanger. Ze raakte in verwachting van "de Heilige Geest". Zij was toen al wel verloofd met Jozef, maar nog niet getrouwd, wat een schande was als je zwanger was. Maria ging toen met Josef naar Bethlehem om Jezus daar geboren te laten worden. Jozef en Maria zijn niet uit liefde getrouwd Maria is aan Jozef uitgehuwelijkt.

Hij werd geboren in een stal achter een herberg, ergens rond 4 jaar voor het begin van de christelijke jaartelling die nog steeds wordt gehanteerd in een groot deel van de wereld. Hij is dus niet in het jaar 0 geboren, want dat jaar bestaat niet eens. Er is een rekenfout ingeslopen bij het maken van onze huidige kalender. Hij is ook niet met Kerstmis geboren, maar waarschijnlijk aan het eind van de zomer of het begin van de herfst, omdat er 's winters geen herders in Israël waren in die tijd.

Jeugd

Hier zie je Jezus als jongen van twaalf; Hij geeft oude wijze mannen les over het geloof en de Joodse bijbel

Er is vrijwel niets bekend over de jeugd van Jezus. Hij had een moeder en twee vaders: Zijn aangenomen vader Jozef en God in de Hemel. Als jonge jongen was Hij al een speciale jongen: Hij leerde van Jozef timmeren, maar was soms zo maar ineens weg. Dan wilde hij bij zijn Hemelse Vader zijn. Ook legde hij als twaalfjarige jongen al dingen uit aan wijze mannen over het Joodse geloof(de priesters). Jezus zelf was namelijk een Jood, pas toen hij stierf kwam het christelijke geloof langzaam af van zijn Joodse wortels. Jezus was een liefdevol mens die veel om Zijn medemensen gaf, en erg verstandig was.

Later kreeg Jezus dan ook veel volgelingen en liet Hij vele wonderen gebeuren. Volgens de verhalen in de Bijbel kon hij bijvoorbeeld:

 • De zieken beter maken
 • De doden tot leven wekken
 • Water in wijn veranderen
 • Over water lopen (mogelijk wilde Jezus hiermee ook aantonen dat Hij boven de dood stond, omdat "water" toen het symbool voor dood was)
 • De dood overwinnen (Hij kwam weer tot leven na zijn dood)
 • Stormen tot rust brengen
 • geesten in van mensen in zwijnen stoppen
 • veel verhalen vertelleln
 • van 5 broden en 2 vissen genoeg eten voor 5000 man maken

Leven

Jezus was een vriendelijke en kalme man, die iedereen gelijk behandelde en van ieder mens hield alsof het Zijn kinderen waren. Jezus was een Herder en de mensen Zijn schapen. De Herder of Heiland (Redder van Zielen) is dan ook een bijnaam van Jezus. Jezus hield veel van mensen; Hij vertelde hen van elkaar te houden en elkaar goed te behandelen, wat je afkomst ook was. Hij zei dat wij allen Gods kinderen zijn. Zieken maakte Hij beter, de blinden liet Hij weer zien, de kreupelen liet Hij weer goed lopen.

Jezus maakt de zieken beter; je ziet Jezus staan bij een zieke man onder een afdakje. De man is waarschijnlijk kreupel want hij staat niet op voor Jezus.

Hij discussieerde met geleerden en wekte zelfs 2 overleden mensen weer tot leven. Hij dreef bij een groot aantal mensen demonen uit en kalmeerde een storm zodat de vissers weer de zee op konden om te vissen. Hij veranderde water in wijn en voedde vijfduizend mensen met vijf broden en twee vissen door het te breken en te vermenigvuldigen. Hij dreef geldwisselaars en kooplieden van het tempelplein en ging om met mensen waar de meeste mensen een hekel aan hadden zoals belastinginners en Romeinse soldaten.

Jezus heeft, vanaf ongeveer Zijn dertigste, drie jaar lang door Israël gereisd. Toen Hij Jeruzalem binnenkwam onthaalden de inwoners van die stad Hem als een koning; Hij reed op een ezeltje door de poort en iedereen zong liedjes, danste en was blij met Zijn komst, omdat de Joden dachten dat Jezus hen zou bevrijden van de Romeinen, maar dat was niet waarom Jezus naar de aarde was gekomen.

Verraden

De Romeinse leiders vonden Jezus maar een onruststoker. Ze waren bang dat Hij zich tot koning zou laten kronen (wat Jezus helemaal niet wilde). De joodse hogepriesters waren bang dat iedereen achter Jezus zou gaan aanlopen en niet meer naar hen zou luisteren. Eigenlijk wilden zij van Jezus af, dus zochten ze een manier om Hem gevangen te nemen.

Jezus had toen al enige tijd onenigheid met één van zijn 12 discipelen (volgelingen), Judas. Die kwam bij de joodse leiders klagen, die hem geld gaven om zijn vriend Jezus te verraden. Ze gaven Judas 30 zilveren munten, om Jezus te verraden. Toen gingen ze naar de Romeinse leiders, die werden gevraagd naar een tuin te komen waar Jezus vaak kwam met Zijn apostelen. Na de maaltijd die Jezus met zijn apostelen at, Het Laatste Avondmaal, gingen ze dan ook naar de tuin van Getsémané. Daar wachtten de Romeinse soldaten al op de komst van Jezus. Judas kuste Hem, zoals afgesproken, en toen wisten de Romeinen wie Hij was. Jezus rond in het jaar 30 door de Romeinen gekruisigd, op herhaaldelijk verzoek van de burgers van Jeruzalem. Volgens het christelijke geloof stierf Hij voor onze Zonden.

Kruisiging

Jezus hangt gekruisigd. De man rechts scheldt Hem uit, de man links vraagt Jezus om vergeving

Jezus werd door de Romeinen eerst gegeseld. Dat betekent dat je zweepslagen krijgt, maar aan die zweep zitten haakjes en ijzeren ballen, waardoor de rug helemaal wordt opengetrokken. Vervolgens werd Hij door de Romeinen aan het kruis genageld: Hij werd met Zijn handen en voeten aan het kruis gebonden en spijkers werden door Zijn polsen en enkels geslagen. Vervolgens werd het kruis met Jezus eraan omhoog gehesen en op de heuvel ''Golgotha'' tussen twee andere gekruisigde mannen neergezet. Die waren veroordeelde moordenaars. Één van hen maakte vervelende opmerkingen tegen Jezus. Hij vroeg Hem, waarom Hij zichzelf niet naar beneden toverde, als Hij de Zoon van God was. De andere gekruisigde naast Jezus zei dat de man moest ophouden. Dat zij tweeën hun straf hadden verdiend maar dat Jezus niemand kwaad had gedaan. Hij vroeg Jezus hem te vergeven. Jezus zei toen: "Aan het einde van deze dag zijn wij samen in de Hemel." Dus zelfs toen Jezus vreselijke pijn had en op het punt stond dood te gaan, was Hij nog vergevingsgezind en gaf om Zijn medemensen.

Christenen geloven dat Jezus zich niet had hoeven laten kruisigen, omdat Hij nog nooit iets verkeerds had gedaan, zelfs geen snoepje gestolen of een keer gelogen. Hij was notabene God zelf! Ze geloven ook dat wij mensen niet in de hemel kunnen komen als wij alleen maar goed leven, want we doen altijd wel iets verkeerd, de kleinste zonde is al genoeg om niet meer in de hemel te kunnen komen, want God is puur goed en hij kan geen slechtheid om zich heen verdragen. Maar omdat God en Jezus zo van de mensen hielden en ons heel dicht bij zich wil hebben, offerde Jezus zichzelf op om voor onze zonden gestraft te worden, zodat wij in de hemel kunnen komen. Je komt volgens christenen dus niet in de hemel door altijd naar de kerk te gaan of je best te doen goed te leven, alleen als je Jezus' offer accepteert en belijd dat Hij de Heer van je leven is. Vrij makkelijk dus!

Hemelvaart

Na de dood van Jezus werd Hij in een grot begraven en voor de ingang van die rots werd een enorme rots gerold. Er werden zelfs nog bewakers aangesteld die ervoor moesten zorgen dat het lijk van Jezus niet werd geroofd. Twee dagen later, toen het weer licht werd, was de rots verdwenen en de grot leeg; de Romeinen snapten er niets van! Jezus was opgestaan uit de dood. Hij verscheen eerst aan twee vrouwen en ook twee keer aan zijn twaalf discipelen (Zijn trouwste volgelingen)

Eén apostel, Thomas, geloofde niet dat Hij het was. Thomas wilde eerst de gaten in Zijn handen zien. Jezus liet ze zien en liet zichzelf bevoelen en Thomas zag dat Hij het was, maar die apostel stond vanaf toen bekend als Ongelovige Tomas. Ook verscheen Hij aan nog een hele hoop andere mensen, maar liefst 500, die allemaal zagen dat Hij het echt was. Toen steeg Hij na een paar weken op naar de Hemel, naar Zijn Vader, de Hemelvaart De discipelen zijn toen apart eropuit getrokken in heel Europa en daarbuiten om de mensen over het goede nieuws te vertellen, dat heet evangeliseren. Ze stuitten echter op grote weerstand, en maar liefst 11 van de 12 zijn ter dood veroordeeld of doodgemarteld, omdat ze volhielden dat Jezus God was en opgestaan was uit de dood. Zo overtuigd waren we en zo belangrijk vonden ze het dat iedereen het moest horen.

Jezus tegenwoordig

Tegenwoordig is Jezus een bekend figuur. Hij komt in veel boeken voor en er zijn veel films gemaakt over Zijn leven, de bekendste zijn: "Jesus Christ Superstar", (Jezus Christus de Superster) een musical, en Mel Gibson's "The Passion of the Christ" (de Passie van Christus). In het Oude Testament komt Jezus niet voor (dat speelt zich lang voor zijn geboorte af, maar het Nieuwe Testament van de Christelijke Bijbel gaat voor en groot deel over Jezus opgedragen, van Zijn geboorte tot aan Zijn dood, maar vooral ook daarna. Met Pasen vieren we oorspronkelijk de hergeboorte van Jezus. Op Goede Vrijdag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. Met Hemelvaart wordt de opgang van Jezus naar de hemel gevierd: Jezus "vaart" dan naar de hemel (gaat erheen) en de God komt in de vorm van de Heilige Geest in onze harten. Met Kerstmis (25 tot 26 December) vieren we Zijn geboorte, 2009 jaar geleden. Zoals eerder verteld is dit eigenlijk niet de juiste datum.

Wederkomst

De wederkomst van Jezus binnen het christendom wordt gezien als een openbaring van God aan de mensen, die begon met het leven, de dood en verrijzenis van Jezus. De terugkomst van Jezus Christus wordt in het Nieuwe Testament ongeveer 240 keer genoemd. De dag waarop dit zou plaatsvinden is niet bekend gemaakt. We weten niet of en wanneer Jezus terugkomen zal, tenminste niet wanneer het gaat om jaar, maand, week, dag of uur. Alles om die dag te berekenen is absoluut on-Bijbels en brengt allemaal verwarring. En iedereen die tot nu toe dagen en tijden noemden zijn valse profeten gebleken en ieder die vandaag nog een tijd noemt is ook een valse profeet. Er zijn al wel tekenen gegeven die erop wijzen dat we Zijn wederkomst spoedig verwachten mogen. Volgens de verhalen in de bijbel zal dit niet voor iedereen een reden zijn tot vreugde.

Volgens de islam

In de Koran staat dat Jezus de Messias is, de Christus. Moslims geloven dus wel in Jezus, maar ze geloven niet dat Jezus is gekruisigd en opgestaan uit de dood. Ze geloven dat Jezus is opgevaren naar de hemel, de Hemelvaart. Verder geloven ze ook, net zoals de christenen, dat Maria niet met een man heeft geslapen. Dus voor de moslims is Jezus ook een heel bijzondere persoon.

Volgens de wetenschap

Hierboven is Jezus beschreven volgens de bijbel, althans volgens de moderne gedachten over de bijbel. Wetenschappers hebben geprobeerd te achterhalen of Jezus nu echt bestaan heeft of niet. Ze hebben daarvoor gekeken naar allerlei bronnen.

Bijbelse bronnen

Uiteraard komt Jezus in de Bijbel voor, in het Nieuwe Testament. De 4 'evangeliën'; Mattheüs, Marcus, Lucas en Johannes, zijn hierin het belangrijkst. Als je die 4 naast elkaar legt blijkt dat ze veel overlappen, maar ook juist allemaal andere details hebben. De evangeliën zijn allemaal binnen 60 jaar na de dood van Jezus opgeschreven door ooggetuigen.

Niet-bijbelse bronnen

In de tijd waarin Jezus geleefd zou hebben, waren er geschiedschrijvers die van alles over wat er gebeurde in hun tijd opschreven, een soort nieuwsschrijvers dus. De bekendste joodse geschiedschrijver van die tijd is Flavius Josephus, die enkele zinnen over hem heeft opgeschreven.

Verder zijn er nog 4 andere bronnen die Christus noemen. Over het algemeen wordt er onder niet-christelijke wetenschappers in ieder geval het volgende over Jezus geloofd:

 1. Jezus is geboren als Jood tussen 6 en 2 v.Chr. (het jaar 0 bestaat niet)
 2. Hij bracht zijn kinderjaren door in Nazareth in Galilea.
 3. Hij werd gedoopt door Johannes de Doper.
 4. Hij verzamelde leerlingen om zich heen.
 5. Hij was een onderwijzer over het geloof
 6. Hij predikte de komst van het Gods Koninkrijk, een profeet dus.
 7. Rond het jaar 30 ging hij naar Jeruzalem voor het joodse paasfeest.
 8. Hij verwekte opschudding in de tempel.
 9. Hij hield een laatste maaltijd met zijn leerlingen.
 10. Hij werd gevangengenomen en ondervraagd door joodse gezagdragers in Jeruzalem.
 11. Hij werd terechtgesteld op bevel van Pontius Pilatus.
 12. Hij kreeg de doodstraf en werd gekruisigd.
 13. Hij werd begraven.

In de Dode Zeerollen, die midden 20e eeuw ontdekt werden in Qumran, staat niks over Jezus. Deze geschriften zijn geschreven tussen het jaar 200 vóór en 50 ná Christus.

De plaatjes van Jezus die je hieronder ziet, zijn overigens plaatjes van Jezus zoals wij die kennen en zoals ze in de hele kerk gebruikt worden. Uiteraard kunnen ook deze niet kloppen. Waarschijnlijk zag Jezus er uit als een man uit de landstreek van Judea.

Videoclips

Bronnen

 • De Engelse Wikipedia
 • De Nederlandse Wikipedia
 • De Bijbel
 • De Koran
 • Boek over Religies

Galerij

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Jezus_Christus&oldid=514250"