Kolossenzen

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Paulus

De brief van de apostel Paulus aan de Kolossenzen is waarschijnlijk een van de laatste brieven die hij heeft geschreven. Omdat het woordgebruik anders is dan in andere brieven, is het ook mogelijk dat hij de brief samen met iemand anders heeft geschreven. Dit laatste wordt nog eens bevestigd aan het einde van de brief. Daarin schrijft Paulus eigenhandig de groet te hebben geschreven. Het is dus mogelijk dat iemand anders aanwijzingen heeft gekregen, de brief heeft geschreven en tenslotte aan Paulus heeft voorgelegd om goed te laten keuren. Dat zou bijvoorbeeld Timoteus geweest kunnen zijn, want hij wordt aan het begin van de brief ook genoemd. In de allerlaatste zin van de brief schrijft Paulus nog dat hij in boeien zit. Hij is dus weer gevangen genomen vanwege zijn geloof in Jezus Christus.

Inhoud

Paulus schrijft hoezeer hij hoop heeft op God. Het geeft hem een grote rust en veel energie. Die heeft hij wel nodig om de vervolgingen, martelingen, gevangenschappen en alle spanningen goed te doorstaan. Verder bepleit hij bij zijn volgelingen dat een ander leven moeten leiden. Dat is geen leven van kwaadheid, dronkenschappen, gierigheid en losbandigheid, maar een leven van liefde voor elkaar. Paulus pleit niet voor het veranderen van de maatschappij, maar voor het schikken in de bestaande rollen en op die manier goed te zijn voor de ander. Hij zegt de slaven dat ze hun meester in liefde moeten dienen. Hij zegt dat de meesters ook hun slaven goed moeten behandelen en geven waar ze recht op hebben. Uiteindelijk hebben ze allemaal een Meester, en dat is Jezus Christus. Zo schrijft Paulus ook over de relaties binnen de gezinnen, over mannen, vrouwen en hun kinderen, waar liefde en respect moet heersen. Volgens Paulus moet je vooral je frustraties niet op elkaar afreageren.

Marcus en Lucas

Aan het einde van de brief worden groeten gedaan aan een aantal personen. Opmerkelijk zijn de namen van Marcus en Lucas. Beiden hebben een evangelie geschreven. Marcus blijkt een neef te zijn van Barnabas, de vriend van Paulus. Lucas blijkt een arts te zijn. Hun evangeliën zijn opgenomen in de Bijbel.

Video


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Kolossenzen&oldid=832444"