Joël

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Joël zoals hij is geschilderd door Michelangelo

Het Bijbelboek Joël is het tweede boek van de kleine profeten. Naast 4 boeken van een grote profeet, staan er in de Bijbel 12 korte profetenboeken. Daarvan is Joël de tweede van de zgn. kleine profeten. Het boek heeft maar 4 korte hoofdstukken. Het is niet duidelijk wanneer het boek is geschreven. Verder is ook niet duidelijk wie precies Joël is, anders dan de naam van zijn vader. Joël vertelt in zin boek niets over zichzelf. Ook in andere boeken van de Bijbel wordt er niets geschreven over Joël. Daar komt nog eens bij dat de thematiek van het boek niet in een bepaalde tijd geplaatst kan worden, omdat het in iedere tijd kan gebeuren.

Thematiek

In het eerste hoofdstuk wordt de ellende beschreven waar het joodse volk mee te maken heeft. Er is een grote sprinkhanenplaag die de velden kaal vreet. Er dreigt een zware hongersnood. Er kunnen niet eens offers worden gebracht voor God. Joël wil zijn volk waarschuwen. Het is een voorbode op de Dag van de Heer. Het volk wordt daarom opgeroepen om zich opnieuw te richten op God. God zal het volk uiteindelijk beschermen.

Verwijzing Petrus

In hoofdstuk 3 staat een opvallend stukje. In sommige Bijbelvertalingen is dit hoofdstuk 2: 28-32. Dat is gebruikt door de apostel Petrus vlak na zijn ervaring van het Pinksteren. Dit is te lezen in het boek der Handelingen, hoofdstuk 2. Hij zegt dat na de Dag des Heren de Geest van God, wordt uitgegoten over alle mensen. Hij legt de link met de kruisiging en opstanding van Jezus Christus. Je zou dus eigenlijk de ellende van het joodse volk geprojecteerd kunnen zien in de ellende van Jezus Christus aan het einde van zijn leven. Met de opstanding van Jezus komt het goed en komt de Heilige Geest over de mensen. Dan komt de grote en stralende dag van de Heer. De tekst is geestelijk, want het gaat over iedereen die God aanroept. Die zal ontkomen aan de geestelijke chaos en ellende.


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Joël&oldid=701804"