Forum voor Democratie

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Forum voor Democratie (FvD)

Forum voor Democratie Logo.png

Oprichting 22 september 2016
Opheffing
Actief in Vlag van Nederland Nederland
Richting Radicaal-rechts
Stroming Nationaalconservatisme
Rechts-populisme
Harde euroscepsis
Presidentskandidaat
President
Vicepresidentskandidaat
Vicepresident
Oprichter(s)
Partijleider Thierry Baudet
Partijvoorzitter Thierry Baudet
Secretaris-generaal
Fractievoorzitters
- Eerste Kamer Johan Dessing
- Tweede Kamer Thierry Baudet
- Europees Parlement Marcel de Graaff
- Provinciale Staten
- Gemeenteraden
- Burgemeesters
- Commissarissen van de Koning
Zetels
- Eerste Kamer
1 van de 75
- Tweede Kamer
3 van de 150
- Europees Parlement
1 van de 29
- Provinciale Staten
15 van de 572
- Gemeenteraden
57 van de 8501
- Burgemeesters
0 van de 345
- Commissarissen van de Koning
0 van de 12
Overig
Wetenschappelijk bureau Renaissance-Instituut
Jongerenorganisatie Jongerenorganisatie Forum voor Democratie
Studentenorganisatie
Vrouwenbeweging
Lhbt-vleugel
Zusterpartij(en)
Fractie in het Benelux-parlement
Europese fractie
Internationale organisatie
Voorgaande partij(en)
Opvolgende partij(en)
Fusie van
Opgegaan in
Afsplitsing van
Afsplitsing(en)
Voortzetting van
Portaal Portal.svg Politiek

Het Forum voor Democratie (FvD) is een politieke partij in Nederland. Oprichter Thierry Baudet is sinds 22 september 2016 de partijleider.

Het Forum voor Democratie is een nationaalconservatieve en rechts-populistische partij. Dat betekent dat de partij zowel conservatieve als nationalistische standpunten heeft en gezien wordt als rechtser dan de gebruikelijke rechtse politiek.

Geschiedenis

Het Forum voor Democratie werd aanvankelijk niet opgericht als politieke partij. FvD werd in 2015 opgericht als een denktank voor het Oekraïnereferendum en werkte hierbij samen met GeenPeil. In september 2016 werd FvD pas een politieke partij, omdat FvD als denktank geen invloed kon uitoefenen op de politiek. Door een politieke partij te worden hoopte het Forum voor Democratie dat hun ideeën gehoord zouden worden in de politiek. Hierom deed het FvD mee aan de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. De partij won toen 2 zetels in de Tweede Kamer.

Op 20 maart 2019 deed het Forum voor Democratie mee aan de Provinciale Statenverkiezingen 2019 in alle twaalf provincies. Ook deden ze mee om een poging te wagen om in de Eerste Kamer te komen. Het Forum voor Democratie behaalde een grote winst bij deze Provinciale Statenverkiezingen, de partij was namelijk in drie provincies en 91 gemeenten de grootste partij en zou volgens de huidige prognose van de zetelverdeling in de Eerste Kamer 13 zetels behalen en hiermee de grote winnaar zijn van de verkiezingen.

Er was echter wel één probleem voor het Forum voor Democratie door de grote winst, in Flevoland. In Flevoland had het Forum voor Democratie namelijk 8 zetels gewonnen met 10 kandidaten op de lijst, maar 3 van die 10 woonden in Noord-Holland en dat mag niet. Het FvD heeft dit opgelost door een kandidaat die in Noord-Holland woonde te laten verhuizen naar Flevoland.

Standpunten

Een verkiezingsaffiche van het FvD voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023

Forum voor Democratie is een nationalistische en conservatieve partij. De partij stemt in de Tweede Kamer het vaakst met de PVV, JA21 en de BBB mee. De partij staat het verst af van BIJ1 en de Volt.

In het parlement en haar verkiezingsprogramma verdedigt zij de volgende stand- en speerpunten:

Controverse

De partij is meerdere keren beschuldigd van racisme, antisemitisme en homofobie. Sommige leden vonden deze beschuldigingen ook terecht en verlieten hierdoor de partij. Zo zijn de partijen JA21 en Belang van Nederland afsplitsingen van Forum van Democratie.

Vreemdelingenhaat

Na de aanslag in Utrecht op 18 maart 2019 ging de partij door met campagnevoeren, terwijl andere partijen dit hadden afgelast in verband met de aanslag in Utrecht. Ook liet partijleider Baudet de partijbijeenkomst diezelfde avond doorgaan, waarbij hij beweerde dat er een verband was tussen de aanslag in Utrecht en het Nederlands vreemdelingenbeleid. Verschillende politici beschuldigden Baudet van vreemdelingenhaat en daarnaast werd het respectloos gevonden dat hij de aanslag gebruikt zou hebben voor eigen gewin.

Antisemitisme en homofobie

De partij van Baudet kwam in november 2020 in opspraak toen bleek dat voorzitter Freek Jansen van jongerenorganisatie JFvD belangrijke posities had gegeven aan leden die fascisitsche,antisemitische en homofobe uitspraken deden. Partijleider en partijvoorzitter Thierry Baudet stapte op en niet iet veel later verliet ook partijgenoot Theo Hiddema de partij. Uiteindelijk werd Baudet in een referendum onder de leden herkozen tot partijleider en lijsttrekker. Als reactie hierop verlieten veel Provinciale Statenleden de partij. Eerder al verliet de meerderheid van de Eerste Kamerfractie de partij.

Op 3 mei kwam de partij weer in opspraak omdat zij op Instagram een bericht plaatste met het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waarin gesteld wordt dat met de coronamaatregelen er een einde is gekomen aan de vrijheid in Nederland. Hiermee worden de maatregelen vergeleken met de Duitse bezetting van Nederland, waarbij ongeveer 107.000 Nederlandse Joden werden afgevoerd. Het Centraal Joods Overleg reageerde geschokt en noemde de vergelijking van FvD onacceptabel.

De partij zou volgens andere politieke partijen en joodse organisaties misbruik maken van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag voor eigen gewin. Ook andere poltieke partijen, waaronder het CDA, D66, de PvdA, GroenLinks en de SP noemden de vergelijking 'onsmakelijk' en 'walgelijk'. Door de gebeurtenis verlieten op 13 mei 2021 Kamerleden Wybren van Haga, Olaf Ephraim en Hans Smolders de partij. Zij gingen door als eigen fractie, BVNL.

Eerder maakte FvD al een vergelijking tussen de quarantaineplicht en de Jodenvervolging. De partij stelde toen dat er sprake zou zijn van een vorm van uitsluiting die sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer was voorgekomen. Daarnaast gaf ze aan dat het niet de bedoeling was geweest om de maatregelen te vergelijken met de genocide zelf. Zulke vergelijkingen werden door partijleider Baudet ook gemaakt op het platform Twitter. Joodse organisaties en overlevenden van de Holocaust gingen hierdoor naar de rechter. De rechter in Amsterdam oordeelde toen dat de bedoeling van Baudet niet belangrijk was, maar wat de letterlijke inhoud van de berichten was. Er was volgens de rechtbank dus wel sprake van een vergelijking met de Holocaust.

Baudet en zijn advocaat waren het niet eens met de uitspraak en gingen in hoger beroep. In hoger beroep gaan betekent dat een hogere rechter een oordeel velt over een zaak. Ook in hoger beroep oordeelde de rechter dat er sprake was van een vergelijking met de Holocaust. Uit het vonnis volgt dat de rechten van overlevenden en nabestaanden van de Holocaust belangrijker zijn dan de vrijheid van meningsuiting. Ook volgt uit het vonnis dat de Holocaust niet te vergelijken is met de quarantaineplicht uit de coronacrisis en dat de uitspraken van Baudet hebben bijgedragen aan antisemitisme.

Racisme en complotdenken

Op 9 februari 2021 kwam de partij van Baudet weer in opspraak, omdat bleek dat partijleden in WhatsApp-groepen racistische opmerkingen maakten en aanzetten tot misleiding. Baudet zelf wilde de burgerrechtenorganisatie Black Lives Matter neerzetten als een een groep complotdenkers. Een gesprek verliep als volgt:

  • Thierry Baudet: "Wil jij dat je zus met een 'neger' thuiskomt?".
  • Gideon van Meijeren: "Hell no"
  • Andreas Bakir: "Ik haat 'negers' niet: ze hoeven niet allemaal dood ofzo. Ik heb wél een voorkeur, of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de 'negers' in Afrika – als ze daar maar blijven."

In het Nederlands betekent de uitspraak Hell no, zoiets als "Absoluut niet!". Gideon van Meijeren stond op de zesde plaats van de FvD-kieslijst van 2021. Andreas Bakir was nummer zeventien.

In een ander gesprek schreef Thierry Baudet: "100 is het gemiddelde. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 o.i.d."

Met hispanic en african verwijst Baudet naar Latijns-Amerikanen en Afro-Amerikanen. De getallen die hij noemt zijn intelligentiequotiënten: waarden op de IQ-test. Met deze test wordt intelligentie gemeten. Een IQ-score van 100 is gemiddeld. Een IQ-score van 110 is bovengemiddeld, een IQ-score van 90 is ondergemiddeld en een IQ-score van 75 wijst op zwakbegaafdheid. Baudet lijkt dus te beweren dat witte mensen bovengemiddeld slim, Latijns-Amerikanen ondergemiddeld slim en Afro-Amerikanen zwakbegaafd zijn.

Baudet zei dat hij het afschuwelijk vond dat de media van een privékwestie een probleem maakten. Daarnaast gaf hij aan dat de schermafbeelding van het gesprek bewerkt zou zijn. Ook legde hij uit dat hij reageerde op een partijlid dat zelf een donkere huidskleur had. Volgens Baudet bestond het gesprek uit grappen die uit hun context waren gehaald.

Gideon van Meijeren stond op de zesde plaats van de FvD-kieslijst van 2021. Andreas Bakir was nummer zeventien.

In een ander gesprek schreef Thierry Baudet: "100 is het gemiddelde. Dus blank 110, hispanic 90, african 75 o.i.d."

Met hispanic en african verwijst Baudet naar Latijns-Amerikanen en Afro-Amerikanen. De getallen die hij noemt zijn intelligentiequotiënten: waarden op de IQ-test. Met deze test wordt intelligentie gemeten. Een IQ-score van 100 is gemiddeld. Baudet constateert dus dat witte mensen boven het gemiddelde scoren, terwijl Latijns-Amerikanen en Afro-Amerikanen onder het gemiddelde scoren; een IQ-score van 110 is bovengemiddeld, een IQ-score van 90 is ondergemiddeld en een IQ-score van 75 wijst op zwakbegaafdheid. Baudet gaf aan dat deze cijfers voortkwamen uit een onderzoek en dat ze niet zijn mening waren. Daarnaast legde hij uit dat hij de cijfers graag anders had willen zien. Ook zei hij dat de verschillen die er waren tussen etniciteiten helemaal niet erg waren en aanvaard moesten worden. Op het laatste gedeelte kwam kritiek, aangezien intelligentiequotiënten (IQ-scores) niet aan etniciteiten kunnen worden gekoppeld: iemands huidskleur bepaalt niet de intelligentie van deze persoon. De grote verschillen ontstaan namelijk door een verschil in de kwaliteit van het onderwijs in die landen en het aantal uren dat schoolgaande kinderen les krijgen.

Europees Parlement

Het FvD is in het Europees Parlement aangesloten bij de Europese Conservatieven en Hervormers, waar nationalistische en conservatieve partijen zoals Recht en Rechtvaardigheid uit Polen en Broeders van Italië uit Italië in zitten. Deze partijen zijn net zoals FvD ook eurosceptisch.

Momenteel heeft FvD één zetel in het Europees Parlement. Bij de Europese Parlementsverkiezingen won de partij drie zetels, maar die leden stapten over naar JA21 en de Groep-Otten. FvD kreeg weer een EP-lid toen Marcel de Graaff van de PVV in 2022 lid werd van Forum voor Democratie.

Link

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Forum_voor_Democratie&oldid=828591"