Nieuw Sociaal Contract

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Nieuw Sociaal Contract

NSC partijlogo.svg

Oprichting 20 augustus 2023
Opheffing
Actief in Vlag van Nederland Nederland
Richting Centrum
Stroming Christendemocratie
Communitarisme
Democratische hervorming
Presidentskandidaat
President
Vicepresidentskandidaat
Vicepresident
Oprichter(s) Pieter Omtzigt
Partijleider Pieter Omtzigt
Partijvoorzitter Bert van Boggelen
Secretaris-generaal
Fractievoorzitters
- Eerste Kamer
- Tweede Kamer Pieter Omtzigt
- Europees Parlement
- Provinciale Staten
- Gemeenteraden
- Burgemeesters
- Commissarissen van de Koning
Zetels
- Eerste Kamer
van de 75
- Tweede Kamer
20 van de 150
- Europees Parlement
van de 29
- Provinciale Staten
van de 572
- Gemeenteraden
van de 8501
- Burgemeesters
van de 345
- Commissarissen van de Koning
van de 12
Overig
Wetenschappelijk bureau
Jongerenorganisatie
Studentenorganisatie
Vrouwenbeweging
Lhbt-vleugel
Zusterpartij(en)
Fractie in het Benelux-parlement
Europese fractie
Internationale organisatie
Voorgaande partij(en)
Opvolgende partij(en)
Fusie van
Opgegaan in
Afsplitsing van Christen-Democratisch Appèl
Afsplitsing(en)
Voortzetting van
Portaal Portal.svg Politiek

Nieuw Sociaal Contract is een politieke partij in Nederland. De partij werd op 20 augustus 2023 opgericht door partijleider Pieter Omtzigt. Nieuw Sociaal Contract (NSC) heeft 20 zetels in de Tweede Kamer.

Nieuw Sociaal Contract zit politiek gezien in het midden.

Geschiedenis

Pieter Omtzigt is de partijleider van de politieke partij Nieuw Sociaal Contract.

Omtzigt was tussen 2003 en 2021 lid van het Christen-Democratisch Appèl (CDA). In 2020 probeerde Pieter Omtzigt lijsttrekker en partijleider te worden van het CDA, maar hij verloor bij de lijsttrekkersverkiezing van Hugo de Jonge. Volgens Omtzigt verliep deze stemming oneerlijk: zijn vrouw had een e-mail ontvangen waarin stond dat ze op Hugo de Jonge had gestemd, terwijl ze op Omtzigt had gestemd.

„Sensibiliseren” en „Omtzigt functie elders”

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 werd Omtzigt voor het CDA gekozen in de Tweede Kamer. Na deze verkiezingen werden voor de kabinetsformatie van het kabinet-Rutte IV senator Annemarie Jorritsma van de VVD en (toen nog) minister Kajsa Ollongren van D66 door de Tweede Kamer aangesteld als verkenners. Toen later bleek dat in aantekeningen van de verkenners stond dat voor Pieter Omtzigt elders een functie gezocht werd, traden ze af. Aangezien het niet de bedoeling is om zo te praten over Kamerleden, werd dit de verkenners kwalijk genomen. Ook volgde er een debat in de Tweede Kamer.

Op 21 april 2021 kwam naar buiten dat de rol van Pieter Omtzigt aan bod was gekomen in de ministerraad. Door dit nieuws kwam partijleider Wopke Hoekstra van het CDA in het nauw: uit de notulen kwam naar voren dat hij gezegd had dat hij zijn (oud-)partijgenoot Omtzigt had geprobeerd te 'sensibiliseren'. Hiermee bedoelde Hoekstra dat hij Omtzigt tot rede wilde brengen, hoewel het woord 'sensibiliseren' in het Nederlands 'gevoelig maken' betekent.

Vertrek uit het CDA

Op 10 juni 2021 kwam een document naar buiten waarin te lezen was dat Pieter Omtzigt veel kritiek had op het CDA en zich niet veilig voelde. Omtzigt gaf aan dat hij de problemen liever als lid van het CDA had opgelost, maar verliet door het uitlekken van het document twee dagen later de partij. Uit dit document bleek dat de partij hem actief tegenwerkte en partijleden (inclusief het bestuur) hem uitscholden en benadeelden.

Nieuwe partij

Op 20 augustus 2023 richtte Omtzigt de partij Nieuw Sociaal Contract op. In 2021 schreef hij onder diezelfde naam een boek waarin hij vertelde hoe hij Nederland wilde hervormen. De partij doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. Op moment van oprichting was er nog geen kandidatenlijst, maar wel een verkiezingsprogramma. Dat programma is geschreven door Eddy van Hijum (oud-lid van de Gedeputeerde Staten van het CDA) en woordvoerder Nicolien van Vroonhoven.

Ideologie

Nieuw Sociaal Contract zit in het politieke midden. De partij wordt beschreven als een christendemocratische en communitaristische politieke partij. NSC vindt het maatschappelijk middenveld en gespreide verantwoordelijkheid belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat onderlinge zaken door het maatschappelijke middenveld (ook wel de burgermaatschappij) geregeld moeten worden. Met dit maatschappelijke middenveld worden alle organisaties naast de overheid en bedrijven bedoeld: denk hierbij bijvoorbeeld aan kerken, vakbonden, woningbouwcorporaties en sportverenigingen. Het is dan wel de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat het maatschappelijke middenveld over genoeg geld en middelen beschikt. Verder vindt de partij het belangrijk dat de overheid goed voor haar burgers te zorgt en het welzijn van iedere burger te bevordert. Ook moeten wetten voorspelbaar zijn en duidelijke grenzen stellen: burgers en organisaties moeten ervan kunnen uitgaan dat de overheid haar beloften nakomt en goed toeziet op de handhaving van geldende wetten.

NSC wil ook de democratie in Nederland vernieuwen met een nieuw kiesstelsel. Daarnaast vindt de partij zaken zoals energie, gezondheidszorg. huisvesting, onderwijs en voedsel belangrijk. Nieuw Sociaal Contract wil de Europese Unie niet verlaten, maar maakt zich zorgen over de euro. De partij is tegen de bio-industrie, maar vindt niet dat de stikstofcrisis moet worden opgelost door boeren gedwongen uit te kopen. Ten slotte vindt de partij dat er minder migranten naar Nederland moeten komen.

Een verkiezingsaffiche van Nieuw Sociaal Contract voor de Tweede Kamerverkiezingen 2023

In de Tweede Kamer stemt Omtzigt het vaakst mee met de SGP en de BBB. Op onderwerpen zoals onderwijs, wetenschap, cultuur en sociale zekerheid stemt Omtzigt juist het meest mee met PvdA-GroenLinks.

Standpunten

De partij verdedigt in haar verkiezingsprogramma de volgende stand- en speerpunten:

  • Het vertrouwen van burgers in de overheid moet worden hersteld. Om dit te vertrouwen te herstellen, moet er een nieuw kiesstelsel komen waarbij er per provincie Kamerleden worden gekozen. Zo zou er een betere binding zijn tussen Tweede Kamerleden en de kiezers in de verschillende provincies in het land. Ook moet er een grondwettelijk hof komen dat mag controleren of nieuwe wetten wel mogen worden aangenomen volgens de Grondwet. Ten slotte moeten klokkenluiders beter worden beschermd.
  • De overheid houdt zich niet aan de Grondwet. Ze moet zich weer aan de Grondwet gaan houden door energie, gezondheidszorg, huisvesting, voedsel en onderwijs voor alle Nederlanders beschikbaar te houden. Het minimumloon en de uitkeringen moeten daarom omhoog.
  • Nederland moet lid blijven van de Europese Unie, omdat problemen zoals klimaatverandering en migratie alleen kunnen worden opgelost met andere landen. Wel moet er goed gekeken worden naar de euro, omdat veel Europese landen zich niet houden aan de regels voor hun begroting. Hierdoor zou de euro instabiel zijn.
  • Er moet een einde komen aan de bio-industrie. De stikstofcrisis moet echter niet worden opgelost door boeren gedwongen uit te kopen.
  • Er moeten minder asielzoekers en andere migranten naar Nederland komen. Dit moet binnen de grenzen van het VN-Vluchtelingenverdrag worden bereikt. Om dit te bereiken, moet Nederlands weer de belangrijkste taal zijn op hogescholen en universiteiten. Ook moeten buitenlandse studenten geen Nederlandse en buitenlandse uitkeringen tegelijk krijgen.Zo worden er minder buitenlandse studenten aangetrokken. Ten slotte moeten oorlogsvluchtelingen na vijf jaar niet meer automatisch voor altijd in Nederland kunnen blijven.

Organisatie

De partij heeft 20 zetels in de Tweede Kamer. De fractievoorzitter is Pieter Omtzigt.

Externe links


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Nieuw_Sociaal_Contract&oldid=839099"