Capitool

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Het Capitool, het parlementsgebouw van de Verenigde Staten
Het Capitool vanaf de westzijde.
het Capitool vanaf de oostzijde.

Het Capitool is een gebouw van de Amerikaanse stad Washington D.C. In het Capitool vergadert het Amerikaans Congres, het parlement van de Verenigde Staten. Hierdoor zitten zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat in hetzelfde gebouw. Het Capitool vertegenwoordigt hierdoor het volk.

Het Capitool staat symbool voor de wetgevende macht in de trias politica. De trias politica is de scheiding tussen de politieke macht, zodat een land goed en vooral eerlijk kan worden bestuurd. De wetgevende macht is eigenlijk een andere naam voor het parlement, dat wetten maakt. Daarentegen staat het Witte Huis weer symbool voor de uitvoerende macht, de regering (die de wetten uitvoert). Tussen het Capitool en het Witte Huis ligt de National Mall. Dit heeft een symbolische betekenis, namelijk de scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht.

Geschiedenis

Bouw en naam

Een van de ontwerpen voor het Capitool

Het Capitool is tegelijk met Washington D.C. gebouwd na de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog. Voor en tijdens de bouw van de stad zat het Capitool eerst in New York City en later in Philadelphia, waaronder in Independence Hall. Pierre Charles L'Enfant ontwierp de stad en daarmee ook het Capitool. Hij bedacht ook dat het Capitool door middel van Pennsylvania Avenue met het Witte Huis verbonden was en de grote publieke ruimte achter het Capitool (de National Mall). De naam is bedacht door Thomas Jefferson. Nadat Jefferson het plan zag voor het Capitool, stelde hij voor om het gebouw zo te noemen. L'Enfant wilde het gebouw namelijk Congress House noemen. Jefferson haalde naam van het Capitolijn, een van de zeven heuvels van Rome. De relatie hiertussen is niet veel duidelijk. Later is de naam overgenomen in officiële documenten.

L'Enfants ontwerp werd uiteindelijk niet goedgekeurd. Jefferson riep hierop een competitie uit voor het ontwerpen van het Witte Huis en het Capitool. De winnaar zou 500 dollar en een huis in de stad krijgen. Uiteindelijk werd het ontwerp van William Thornton gekozen. Hij had zijn ontwerp geïnspireerd op het Louvre in Parijs. Hij werd benoemd tot Architect of the Capitol, een functie die nog steeds bestaat voor het onderhoud van het gebouw. Het Capitool is gebouwd op 18 september 1793, toen Washington D.C. als het ware gebouwd werd. George Washington legde de eerste steen.

Het ontwerp van Thornton

De noordvleugel, waar de Senaat zit, was in 1800 af en de zuidvleugel in 1811, waar het Huis van Afgevaardigden zit. Het middendeel werd uitgesteld, vanwege geldgebrek. Hierdoor werd er een simpel houten gebouw in het midden gebouwd om de twee vleugels met elkaar te verbinden. In 1800 verhuisde het gehele Congres al naar Washington D.C. De eerste jaren werd het gebouw ook als kerk gebruikt op zondagen en verschillende overheidsinstanties zaten ook in het gebouw.

Oorlog van 1812 en restauratie

Tijdens de Oorlog van 1812 werd het gebouw, net als het grootste gedeelte van de stad, platgebrand door de Britten. Deze gebeurtenis wordt de verbranding van Washington genoemd. In 1815 werd begonnen met het herstel, wat in 1830 af was gerond. De herbouw werd geleid door George Bomford en Joseph Gardner Swift, die beide voor het leger werkten. In 1819 waren de twee vleugels weer bruikbaar. Men besloot ook meteen om het gebouw af te maken en het middendeel te bouwen. De buitenkant hiervan was in 1826 afgebouwd, de binnenkant pas in 1830.

Uitbreiding van 1850

Het Capitool in 1846 net voor de verbouwing.

Het Capitool werd rond 1850 te klein. De Verenigde Staten hadden meer inwoners en meer staten hadden toegetreden tot de VS. President Millard Fillmore vroeg aan architect Thomas U. Walter om een uitbreiding te ontwerpen. Walter stelde voor om twee vleugels aan het gebouw toe te voegen. Voor de uitbreiding werd gebruik gemaakt van slaven. Men wilde eerst werkers uit Europa halen voor de uitbreiding, maar niemand kwam. Door de uitbreiding werd de lengte van het Capitool verdubbeld. De koepel in het midden werd als te klein gezien nu het gebouw uitgebreid was. In 1855 werd een plan gemaakt om deze te vervangen door een hogere.

De nieuwe koepel is geïnspireerd op de koepel van Les Invalides in Parijs. De nieuwe koepel liet meer licht binnen en op het plafond met The Apotheosis of Washington geschilderd. In 1863 was de koepel eindelijk klaar. Als laatste puntje op de i, werd het Statue of Freedom op de koepel gehesen. Dit is een gigantisch beeld van de maagd Columbia.

Latere uitbreidingen en restauraties

Het Capitool tijdens de restauratie in 2014

De nieuwe rotunda zorgde ervoor dat de oostkant van het middendeel uit balans was. In 1904 werd daarom deze kant herbouwd. In 1958 werd de oostkant uitgebreid en opnieuw gebouwd. Ditmaal werd er meer rekening gehouden met het oorspronkelijke ontwerp. De rotunda zelf werd in 1960 gerestaureerd. De zandstenen zuilen werden toen vervangen door marmeren. De oude zuilen werden toen verplaats naar het United States National Arboretum, waar ze tot op de dag van vandaag nog steeds staan. In 1960 werd het gebouw tevens historisch monument verklaard.

In 2000 werd de grond voor het gebouw opengebroken om een bezoekerscentrum te creëren, dat ondergronds is. Hierdoor werden de inauguraties van de presidenten tussen 2001 en 2008 aan de oostelijke zijde gehouden. Tussen 2001 en 2002 werden tevens lijnen voor telefonie en internet door het gebouw aangelegd. In 2014 werd begonnen met de nieuwe restauratie van de rotunda, die voor de inauguratie van de president in 2017 af moest zijn. Uiteindelijk was men in september 2016 al klaar. Op 6 januari 2021 werd het Amerikaans Congres bestormt door pro-Trumpaanhangers, hierbij vielen vier doden en 14 gewonden. In het Capitool raakten verschillende deuren en meubels beschadigd en verschillende ramen werden ingeslagen. Ook werden veel kantoren over hoop gehaald en was er sprake van diefstal. De schade werd vrij snel hersteld.

Het gebouw

Kunst en stijl

Het gebouwd is gebouwd in het neoclassicisme. Je ziet dan ook dat het gebouw veel lijkt op de Griekse en Romeinse tempels, denk maar aan de koepel en de zuilen. Het gebouw bestaat uit drie delen. In de zuidvleugel is het Huis van Afgevaardigden gevestigd, in het middendeel is de ontvangstruimte en in de noordvleugel is de Senaat gevestigd. Beide vleugels hebben een vlag, die wordt gehesen wanneer het Senaat of het Huis van Afgevaardigden vergaderd. Het middendeel wordt door de rotunda gekenmerkt. Bovenop de rotunde staat de Statue of Freedom. Dit is een beeld van de vrouw Columbia. Dit is een symbolische naam voor de Verenigde Staten, die als de personificatie van de VS wordt gezien.

Washington, D.C. - United States Capitol - 20190907101050.jpg

De Rotunda

De binnenkant van de rotunda met het standbeeld van Washington op de voorgrond.

De huidige rotunda komt uit 1866 en is het centrale deel van het gebouw. Het is het symbolisch en fysieke hart van het gebouw. De rotunda verbindt het Huis van Afgevaardigden aan de zuidzijde en het Senaat aan de noordzijde. Op het plafond is De apotheose van Washington geschilderd. Dit schilderij laat George Washington met dertien vrouwen zien, die elk voor één van de dertien oorspronkelijke staten staan. Ook staan er scenes die dingen als handel, oorlog en wetenschap laten zien. In de muren van het gebouw zijn acht nissen, waarin acht schilderijen te zien zijn. Deze schilderijen laten belangrijke momenten uit de Amerikaanse geschiedenis zijn, vooral van voor 1866. Ook op de fries staan een tal van belangrijke momenten uit de geschiedenis.

In de hal staan elf standbeelden, waarvan zes uit de National Statuary Hall-collectie komen. Dit zijn de standbeelden van George Washington (namens Virginia), Andrew Jackson (namens Tennessee), James A. Garfield (namens Ohio), Dwight D. Eisenhower (namens Kansas), Ronald Reagan (namens Californië) en Gerald Ford (namens Michigan). Overige standbeelden zijn de buste van Martin Luther King, een standbeelden voor de Eerste feministische golf en de standbeelden van Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Ulysses S. Grant en Alexander Hamilton. De hal wordt tevens gebruikt wanneer een belangrijk persoon overlijdt. Hij of zij wordt dan opgebaard in de hal voor een paar dagen om respect te laten tonen. Dit is bijvoorbeeld gebeurd met Abraham Lincoln, John F. Kennedy, George H.W. Bush, John Lewis, Rosa Parks en John McCain.

De House Chamber

De House Chamber tijdens de State of the Union van George W. Bush.

In de House Chamber vergadert het Huis van Afgevaardigden, dat vergelijkbaar is met de Nederlandse Tweede Kamer of de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. In de kamer staan 448 zetels, waar alle leden in kunnen zitten. De leden hebben geen vaste plaatsen. Daarnaast zijn er nog veel lege stoelen. De kamer is namelijk zo groot dat beide kamers van het Amerikaans Congres, de Amerikaanse regering en het Amerikaans hooggerechtshof samen met een horde aan journalisten, verslaggevers, werknemers en beveiligers een plaats kunnen nemen. De kamer wordt namelijk voor de State of the Union gebruikt. Dit is een jaarlijkse toespraak van de president over de staat van het land en zijn plannen van volgend jaar.

Op de muren zijn de portretten van bekende politici door de geschiedenis heen, zoals Thomas Jefferson, Hugo de Groot en Napoleon Bonaparte. De stoelen zijn in een halve cirkel opgesteld met in het midden de tribune voor de spreker van het huis.

De Senate Chamber

De vergaderzaal van de Senaat

In de Senate Chamber vergadert de Senaat. Deze kamer is ook gebouwd in een halve cirkel en bevat 100 stoelen voor de 100 senatoren. Het midden is ook een podium. In principe is de Senate Chamber gelijk aan de House Chamber, maar de Senate Chamber is de helft kleiner. In de Senate Chamber zijn lichtere kleuren gebruikt. De kamer komt uit 1859. Oorspronkelijk vergaderde de Senaat in een andere kamer, waar nu een gedeelte van de National Statuary Hall te vinden is. Dit kwam doordat de kamer te klein was geworden voor het aantal zetels. Iedere staat heeft immers 2 zetels. Doordat er steeds staten toetraden, kwamen er ook steeds meer zetels.

De kamer beschikt over een pers- en publiekstribune. Aan de wanden zijn hier de bustes van verschillende presidenten te vinden.

National Statutary Hall

Zie National Statuary Hall voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
De National Statutary Hall, waar een gedeelte van de collectie staat.

In het Capitool is ook de National Statuary Hall te vinden. Deze bevond zich oorspronkelijk in de Old Hall of the Capitol, maar inmiddels is de collectie zo groot dat de beelden ook in andere plekken in het Capitool staan. Iedere Amerikaanse staat mocht twee beelden inzenden van belangrijke personen van hun staat. Sommige staten kozen ervoor om een beeld van een president, die uit hun staat kwam, te sturen. Zo is het beeld van George Washington geschonken door de staat Virginia. Andere staten kozen voor een bekend historisch persoon. Bekende personen met een beeld in de collectie zijn koning Kamehameha I (namens Hawaï) en Thomas Edison (namens Ohio). De stad Washington D.C. mocht ook één beeld sturen, namelijk het beeld van Frederick Douglass. Daarnaast heeft het Amerikaans Congres zelf het beeld van Rosa Parks geschonken. Hierdoor bestaat de collectie uit 102 beelden.

Over sommige beelden is ophef ontstaan. Het bekendste voorbeeld is het beeld van Jefferson Davis namens Mississippi. Davis zorgde ervoor dat de zuidelijke staten zich afscheidde tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog, werd president van de Geconfedereerde Staten van Amerika en vocht tegen de VS. Sommige mensen vinden het vreemd dat Davis een beeld in het Capitool heeft, aangezien hij tegen de VS vocht. Davis' stemrecht werd na de oorlog ontnomen, waardoor hij niet in het congres kon dienen. De staat Mississippi zond daarom een beeld van hem naar het Capitool, zodat hij toch een soort en met van kon dienen in het congres. Sommige mensen willen dat de beelden van deze mensen vervangen worden.

Het bezoekerscentrum

In principe mogen alleen de staten zelf beslissen om een beeld te vervangen. Dit mag sinds 2000 en inmiddels hebben verschillende staten besloten een beeld te vervangen.

Het bezoekerscentrum

Het bezoekerscentrum van het Capitool wordt het United States Capitol Visitor Center (CVC) genoemd. Het bezoekerscentrum is geopend in 2008 en bevindt zich ondergronds aan de oostelijke zijde. Men besloot het centrum te bouwen, aangezien het aantal bezoekers steeds verder opliep. Het bezoekerscentrum is de ingang voor toeristen die een rondleiding door het Capitool willen. Tegenwoordig heeft het Capitool zo'n 3 miljoen toeristen per jaar. In het bezoekerscentrum zijn daarnaast twee winkels te vinden, een tentoonstellingsruimte en een groot restaurant.

Rondom het Capitool

De Capitol Grounds wanneer de magnolia's in bloei stonden in maart 2020.

Het gebied rondom het Capitool wordt de Capitol Grounds genoemd en is ongeveer 1 km² groot. Het bestaat uit verschillende paden, grasvelden en bloemenperken. Oorspronkelijk bestond het gebied enkel uit gras met wat paden voor voetgangers. Tussen 1874 en 1892 is het gebied opnieuw ingericht en aantrekkelijk gemaakt onder leiding van architect Frederick Law Olmsted. Hij liet het gebied aanplanten met bomen en andere planten om te zorgen voor meer diepte. Op deze manier ontstond een aantrekkelijk park om het Capitool. In de tuin bevindt zich ook het Summer House, een klein bouwwerkje met bankjes en een nagemaakte grot. Oorspronkelijk moest er ook een Summer House aan de zuidelijke kant komen, maar dit werd later afgezegd.

Tradities

Het Capitool tijdens de inauguratie van Barack Obama in 2009

In het Capitool vinden belangrijke Amerikaanse tradities plaats:

  • De presidentiële inauguraties vinden aan de westkant van het Capitool plaats op de trappen van het Capitool. Het publiek bevindt zich traditioneel langs de gehele National Mall. Dit is een traditie sinds 1981, toen president Ronald Reagan dit voor het eerst deed. Hiervoor vond de inauguratie in de Old Senate Chamber plaats.
  • Belangrijke Amerikanen worden opgebaard in de rotunda nadat ze overleden zijn. Dit gebeurd niet alleen met de presidenten, maar ook met belangrijke politici en militairen. Ook burgerrechtenactiviste Rosa Parks heeft in de rotunda opgebaard gelegen.

Veel staatshoofden, ministers en leden van parlementen van andere landen bezoeken het Capitool tijdens een staatsbezoek. Op Independence Day vindt traditioneel het National Memorial Day Concert bij het Capitool plaats.

Videoclip

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Capitool&oldid=715597"