Lijst van Belgische politieke partijen

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder vind je een lijst van politieke partijen in België.

Huidige politieke partijen

Parlementair vertegenwoordigd

De volgende politieke partijen zijn in het Federaal Parlement of (minstens) een van de regionale parlementen vertegenwoordigd.

Partij Partijvoorzitter Gemeenschap Opgericht
Agora Pepijn Kennis Unitair 2019
Christen-Democratisch en Vlaams CD&V Sammy Mahdi Vlaamse Gemeenschap 2001
Christlich Soziale Partei CSP Jérôme Franssen Duitstalige Gemeenschap 1971
Démocrate Fédéraliste Indépendant DéFI François De Smet Franse Gemeenschap 1964
Ecolo Jean-Marc Nollet
Rajae Maouane
Franse Gemeenschap
Duitstalige Gemeenschap
1980
Groen Jeremie Vaneeckhout
Nadia Naji
Vlaamse Gemeenschap 2003
Les Engagés LE Maxime Prévot Franse Gemeenschap 2002
Mouvement Réformateur MR Georges-Louis Bouchez Franse Gemeenschap 2002
Nieuw-Vlaamse Alliantie N-VA Bart De Wever Vlaamse Gemeenschap 2001
Open Vlaamse Liberalen en Democraten Open Vld Tom Ongena Vlaamse Gemeenschap 1992
Parti Socialiste PS Paul Magnette Franse Gemeenschap 1978
Perspektiven, Freiheit, Fortschritt PFF Gregor Freches Duitstalige Gemeenschap 1971
Partij van de Arbeid van België
Parti du Travail de Belgique
PVDA-PTB Raoul Hedebouw Unitair 1979
Pro Deutschsprachige Gemeinschaft ProDG Liesa Scholzen
Elke Comoth
Duitstalige Gemeenschap 1971
SP Regionalverband Ostbelgien SP Linda Zwartbol Duitstalige Gemeenschap 1978
Vivant Michael Balter Duitstalige Gemeenschap 1997
Vlaams Belang VB Tom Van Grieken Vlaamse Gemeenschap 2004
Vooruit Melissa Depraetere Vlaamse Gemeenschap 2001

Andere politieke partijen

De volgende partijen zijn (momenteel) niet in een parlement vertegenwoordigd. Desondanks zijn de partijen actief op landelijk of regionaal niveau. Deze lijst is incompleet, maar bevat wel (veel van) de belangrijkste partijen.


Voormalige politieke partijen

Hieronder vindt je een overzicht van de belangrijkste voormalige politieke partijen in België. Deze partijen bestonden vroeger wel, maar tegenwoordig niet meer.

Politieke partij Opgericht Opgeheven Reden
Liberale Partij
Parti libéral
LP
PL
1846 1961 De Liberale Partij verloor na de Tweede Wereldoorlog veel aanhang. Onder Omer Vanoudenhove begon een vernieuwingsoperatie, waarbij de partij verder ging als de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang (PVV).
Meetingpartij 1862 1914 De partij ging vanaf de jaren 1870 geleidelijk op in de Katholieke Partij.
Federatie van Katholieke Kringen en Conservatieve Verenigingen
Fédération des Cercles catholiques et des Associations conservatrices
1869 1921 De Katholieke Partij bestond uit een groot aantal losse verenigingen. In 1921 werd deze samengevoegd tot het Katholiek Verbond van België.
Belgische Werkliedenpartij
Parti ouvrier belge
BWP
BOP
1885 1945 Door de collaboratie van partijvoorzitter Hendrik de Man tijdens de Tweede Wereldoorlog was de naam van de partij "besmeurd" volgens veel leden. Hierdoor besloot de partij verder te gaan als de Belgische Socialistische Partij.
Parti Socialiste Républicain PSR 1887 1890 De partij was een afsplitsing van de Belgische Werkliedenpartij, maar voegde zich later weer terug bij de partij.
Progressistische Partij
Parti Progressiste
1887 1900 De partij was een afsplitsing van de Liberale Partij. In 1900 besloten de partij zich weer samen te voegen met de Liberale Partij.
Christene Volkspartij 1893 ±1919 De partij van Adolf Daens was tussen 1898 en 1919 in het Belgisch parlement vertegenwoordigd, maar verloor aanhang na de dood van Deans. In 1919 ging de partij samenwerken met de Frontpartij, maar het kwam nooit tot een fusie. De partij werd hierna inactief.
Invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht (1919).
Frontpartij 1919 1939 De Frontpartij had geen verbindende de ideologie (buiten het Vlaams-nationalisme), waardoor de partij vanaf 1929 alleen maar stemmen verloor. Veel politici stapten over naar het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV). Uiteindelijk was de partij alleen nog in Antwerpen actief, waar het in 1939 zijn laatste teken van leven gaf.
Katholiek Verbond van België
Union Catholique Belge
1921 1936 Tijdens de verkiezingen van 1936 leed de partij een zware nederlaag. De partij werd hierna hervormd tot het Katholiek Blok.
Kommunistische Partij van België
Parti communiste de Belgique
KPB
PCB
1921 1989 De KPB verloor in 1985 haar laatste twee zetels in het Belgisch parlement. In 1989 werd de partij gesplitst in de Vlaamse Kommunistische Partij Vlaanderen en de Waalse Parti communiste Wallonie-Bruxelles. De Waalse afdeling is sinds 2018 weer een unitaire partij onder de naam Communistische Partij van België (CPB).
Kristene Vlaamsche Volkspartij KVV 1925 1933 Opgegaan in Verdinaso.
Kommunistische Oppositie KO 1928 1930 De partij ging grotendeels op in de Belgische Werkliedenpartij.
Liga van Internationale Kommunisten
Ligue des Communistes internationalistes
LIK
LCI
1930 ±1934 De partij viel uiteen door interne conflicten en gebrek aan organisatie.
Verbond van Dietsche Nationaalsolidaristen Verdinaso 1931 1941 De partij werd door de Duitse bezetter gedwongen om zich samen te voegen met het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV).
Vlaamsch Nationaal Verbond VNV 1933 1945 De partij werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met de Duitse bezetter. Na de oorlog werd de partij verboden en de leden werden opgepakt.
Vlaamsch-Nationale Demokratische Partij VNDP 1933 ±1936 De partij was een afsplitsing van de VNV. De partij wist geen zetels te behalen tijdens de verkiezingen van 1936. Hierna werd er niets meer van de partij gehoord.
Heimattreue Front 1935 jaren
1940
De partij wilde dat de Duitstalige gemeenten in het oosten van België met Duitsland herenigd zouden worden. De partij is tijdens de Tweede Wereldoorlog verdwenen.
Rex 1935 1945 De partij werkte tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met de Duitse bezetter. Na de oorlog werd de partij verboden en verschillende leden werden opgepakt.
Action Socialiste Révolutionnaire ASR 1936 1936 Afsplitsing van de Belgische Werkliedenpartij. De partij ging hetzelfde jaar op in de Revolutionair Socialistische Partij (RSP).
Deutsch-Vlämische Arbeitsgemeinschaft DeVlag 1936 1944 Na de Tweede Wereldoorlog werd de partij verboden en als criminele organisatie aangemerkt.
Katholiek Blok
Bloc catholique
1936 1945 Na de Tweede Wereldoorlog werd de partij georganiseerd tot de Christelijke Volkspartij.
Katholieke Vlaamse Volkspartij KVV 1936 1945 De KVV was onderdeel van het Katholiek Blok, maar deed mee onder een eigen lijst. Na de Tweede Wereldoorlog ging de partij op in de Christelijke Volkspartij.
Revolutionair Socialistische Partij
Parti Socialiste Revolutionnaire
RSP
PSR
1936 1950 De RSP en de Vierde Internationale waren het oneens over de koers van de beweging. Uiteindelijk traden de leden van de partij toe tot de Belgische Socialistische Partij (BSP).
Vlaamsche Kommunistische Partij VKP 1937 ±1945 De VKP werd verboden tijdens de Tweede Wereldoorlog, dook onder en keerde na de oorlog niet terug.
Dietsche Arbeiderspartij DAP 1938 1940 De partij werd gedwongen om zich samen te voegen met het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) door de Duitse bezetter.
Nationaal-Socialistische Vlaamsche Arbeiderspartij NSVAP 1938 1940 Opgegaan in de Algemeene SS-Vlaanderen.
Eenheidsbeweging-VNV 1941 1944 Samenwerking tussen Rex en VNV. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze partij verboden.
België werd tijdens de Tweede Wereldoorlog bezet door de nazi's. De officiële bevrijding vond plaats in september 1944.
Union Démocratique Belge UDB 1944 1949 De UDB moest een brede, seculaire partij worden voor katholieke arbeiders. Toch bleek de verzuiling in België te diepgeworteld te zijn. In 1949 verloor de partij haar zetel.
Belgische Socialistische Partij
Parti socialiste belge
BSP
PSB
1945 1978 De BSP-PSB was tot 1978 een unitaire partij. Onder druk van de taalspanningen werd de partij in 1978 gesplitst in een Vlaamse en Franstalige partij. De Franstalige afdeling ging verder als Parti Socialiste (PS). De Vlaamse afdeling ging verder als Socialistische Partij (SP), maar de naam werd in 2001 veranderd in Socialistische Partij Anders (sp.a) en in 2021 in Vooruit.
Christelijke Volkspartij
Parti Social Chrétien
CVP
PSC
1945 2001 De CVP-PSC was tot 1972 een unitaire partij. Onder druk van de taalspanningen werd de partij in 1972 gesplitst in een Vlaamse en Franstalige partij. De Vlaamse afdeling werd in 2001 omgevormd in Christen-Democratisch en Vlaams (CD&V). De Franstalige afdeling werd in 2001 omgevormd in Centre démocrate humaniste (Cdh) en in 2022 tot Les Engagés.
Vlaamse Concentratie 1949 1954 De partij viel door interne ruzies uiteen en behaalde geen zetels.
Rassemblement Social Chrétien de la Liberté RSCL 1954 1961 De partij was een afscheuring van de Christelijke Volkspartij. Tijdens de verkiezingen van 1954 behaalde de partij één zetel in de Kamer, maar verloor deze in 1958. In 1961 stapten de oprichters over naar het extreemrechtse Rassemblement National.
Christelijke Vlaamse Volksunie CVV 1954 1954 De partij ging kort na de oprichting op in de Volksunie.
Volksunie VU 1954 2001 De Volksunie had buiten het Vlaams-nationalisme geen echte ideologie. In de jaren 1990 ontstonden spanningen binnen de partij over de koers. In 2000 viel de Volksunie uiteen over het Lambermontakkoord. In 2001 werd de partij ontbonden. Conservatieve leden gingen verder als de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), terwijl de progressieve leden verder gingen als Spirit.
Rassemblement National RN 1959 1982 De partij won in 1961 één zetel in de Kamer, maar verloor deze in 1965. Hierna bleef de partij actief buiten het parlement en viel in 1982 uiteindelijk uiteen.
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
Parti de la Liberté et du Progrès
PVV
PLP
1961 1992 De PVV was tot 1972 een unitaire partij. Onder druk van de taalspanningen werd de partij gesplitst in een Vlaamse en Franstalige partij. De Franstalige afdeling ging verder als Parti réformateur libéral (PRL) in 1972. De Vlaamse afdeling werd in 1992 hernoemd tot Vlaamse Liberalen en Democraten (VLD) en in 2007 tot Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open Vld).
Kommunistische Partij van België (maoïsme) KP 1963 1973 De partij was een afscheiding van de Kommunistische Partij van België (KPB) en ging het maoïsme aan. De partij wist niet door te breken en verdween in 1973.
Vlaamse Democraten 1965 1965 Afsplitsing van de Volksunie. Opgegaan in Revolutionaire Socialisten.
Parti Communiste pour l'Unité Progressiste PCUP 1967 1973 De partij was een afscheiding van de KP en ging uiteindelijk op in de Kommunistische Partij van België (KPB).
Rassemblement Wallon RW 1968 1986 De partij werd in 1986 ontbonden, nadat de leden het oneens werden en de partij al haar zetels verloor. Sindsdien zijn er verschillende partijen opgericht die de opvolger van RW zijn.
Rode Leeuwen 1968 1978 De partij was een afscheuring van de Belgische Socialistische Partij. In 1978 ging de partij op in de Vlaamse Socialistische Partij (SP), het huidige Vooruit.
Alle Macht Aan De Arbeiders
Tout le Pouvoir aux Ouvriers
AMADA
TPO
1971 1979 De partij wist door te breken. In 1979 ging de partij op in de Partij van de Arbeid van België (PVDA).
Christliche Wählerunion 1971 1971 De partij werd voortgezet als Pro Deutschsprachige Gemeinschaft.
Partei der deutschsprachigen Belgier 1971 2003 De partij ging in 2003 op in Pro Deutschsprachige Gemeinschaft.
Parti réformateur libéral PRL 1972 2002 Als onderdeel van een vernieuwingsoperatie ging de PRL in 2002 op in Mouvement Réformateur (MR).
Union des Communistes Marxistes-Léninistes de Belgique UCMLB 1972 1976 De partij brak nergens door en werd uiteindelijk opgeheven.
Parti Libéral Démocrate et Pluraliste PLDP 1973 1979 Deze partij was een afsplitsing van de Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. In 1979 ging de partij op de Parti réformateur libéral (PRL).
Vlaamse Volkspartij VVP 1977 1978 Afsplitsing van de Volksunie. Opgegaan in Vlaams Blok.
Vlaams Nationale Partij VNP 1977 1978 Afsplitsing van de Volksunie. Opgegaan in Vlaams Blok.
Respect voor Arbeid en Democratie
Union Démocratique pour le Respect du Travail
RAD
UDRT
1978 1985 De partij van Robert Hendrick verloor haar zetel toen hij zelf uit de Kamer stapte. De partij stopte hierna met bestaan.
Anders Gaan Leven Agalev 1979 2003 De partij maakte tijdens de verkiezingen van 2003 een grote nederlaag. Hierdoor kwam de partij ook onder de kiesdrempel terecht. De partij werd hierna omgevormd tot Groen! en later Groen.
Vlaams Blok VB 1979 2004 De partij werd in 2004 door de rechter verboden vanwege racisme en discriminatie. De leden richten vervolgens Vlaams Belang op.
Solidarité et Participation SeP 1983 1988 De partij brak nergens door.
Front National FN 1985 2012 De partij werd in 2012 aangeklaagd door de Franse politica Marine Le Pen van het Franse Front National, tegenwoordig Rassemblement National. Een rechtbank in Luik oordeelde dat de partij zijn naam moest veranderen. De partij ging verder als Démocratie Nationale.
Nieuwe Partij NP 1987 1988 De partij viel na de verkiezingen van 1988 uit elkaar. Later is de partij heropgericht zonder succes.
Kommunistische Partij Vlaanderen KP 1989 2009 De partij heeft nooit zetels gewonnen. In 2009 werd de partij omgevormd tot denktank.
Onafhankelijk Alliantie Tweeduizend Nieuw Beleid O.A.T.N.B. 1991 1991 De partij was een afsplitsing van de Socialistische Partij. De partij wist geen zetels te behalen en hield vervolgens op met bestaan.
ROSSEM 1991 1993 ROSSEM won in 1991 drie zetels in de Kamer. In 1993 ontstonden er spanningen over de koers van de partij, waarna deze werd ontbonden. In 1995 werd een herstart gemaakt, maar wist nooit door te breken. In 2014 werd de partij definitief ontbonden.
Door het Sint-Michielsakkoord van 1993 wordt België een federatie met gemeenschappen en gewesten. De zetelaantallen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat worden verminderd.
Vlaamse Volkspartij VVP 1993 1995 Linkse afsplitsing van de Volksunie. De partij werd opgeheven toen het nergens doorbrak.
Waardig Ouder Worden WOW 1993 2000 De partij ging op in Vlaams Blok.
Beweging voor Sociale Vernieuwing
PATSY
BSV 1994 2002 De partij verloor haar zetels en viel uiteen door interne conflicten.
Parti France 1994 2008 De partij streefde ernaar om Wallonië onderdeel van Frankrijk te maken. In 2008 ging de partij op in Union pour la Wallonie.
Beter Alternatieven Nastreven Als Apathisch Nietsdoen BANAAN 1995 1997 De partij ging op in Vivant.
Democratische Unie/Union Démocratique UDDU 1995 2003 De partij ging op in Liberaal Appèl.
HOERA 1995 1995 De partij behaalde geen zetels tijdens de verkiezingen van 1995.
SoLiDe 1996 2007 De partij behaalde geen zetels en viel uiteen in 2007.
iD21 1997 2001 De partij was eerder een politieke beweging en afsplitsing van de Volksunie. In 1999 werkten de twee partijen kortstondig samen. Na het uiteenvallen van de Volksunie in 2001, ging iD21 op in Spirit.
Partij voor een Nieuwe Politiek in België PNPb 1998 1999 De partij werd opgericht als reactie op de rechterlijke misstappen en problemen in de zaak-Dutroux. De partij was een single-issuepartij, wat problemen opleverde toen een verkiezingsprogramma opgesteld moest worden. Tijdens de verkiezingen van 1999 behaalde de partij geen zetels, waardoor het uit elkaar viel.
Spirit
VlaamsProgressieven
Sociaal-Liberale Partij
2001 2012 Door de invoering van de kiesdrempel in 2003 en twee naamsveranderingen verloor de partij steeds meer zetels. De partij moest gedwongen samenwerken met sp.a en Groen. Na een verkiezingsnederlaag in 2009 besloot de partij in 2012 samen te gaan met Groen, hoewel enkele politici overstapten naar sp.a.
Christen Democraten Federaal CDF 2002 2013 De partij wist nergens door te breken en werd uiteindelijk in 2013 opgeheven.
Liberaal Appèl L.A. 2002 2007 De partij was een afsplitsing van rechtse leden van de VLD. Nadat de partijvoorzitter zelfmoord pleegde in 2005 ontstonden er conflicten binnen de partij. De partij wist nergens door te breken en hield in 2007 op met bestaan.
Nieuwe Christen-Democraten NCD 2002 2002 De partij werd opgeheven nadat de meeste leden waren overgestapt naar de VLD.
Invoering van de kiesdrempel van 5% voor de federale en regionale verkiezingen.
Moslim Democratische Partij MDP 2003 2005 De partij behaalde geen zetels.
Moraal, Rechtvaardigheid en Vrede MRV 2003 2007 De partij behaalde geen zetels.
Movement for Action, Resistance and an Independent Alternative MARIA 2003 2003 De partij werd opgeheven nadat het geen zetels wist te behalen tijdens de verkiezingen van 2003.
Listes Wallon 2004 2007 Samenwerkingsverband tussen verschillende kleinere Waals-nationalistische partijen. De lijst brak nergens door en in 2007 ontbonden. In 2008 werd het verband verdergezet als Union pour la Wallonie.
Partij voor de Dieren PvdD 2004 2019 De partij was geïnspireerd door de Nederlandse Partij voor de Dieren (PvdD), maar was niet met de Nederlandse partij verbonden. Tijdens de jaren 2010 riep de partij op om voor Vlaams Belang te stemmen. In 2019 gaf de partij aan een alliantie aan te gaan met Vlaams Belang. Sindsdien is er niets meer van de partij gehoord.
Sta Op 2004 2004 De partij wist geen zetels te behalen. Enkele leden stapten over naar het Comité voor een Andere Politiek (CAP).
Nationale Unie 2004 2006 De partij ging op in UNIE in 2006.
Nieuwe Partij - Fervent Nationaal NP-FN 2004 2006 De partij viel door meningsverschillen uiteen.
Vlaamse Democraten Brussel VDB 2004 2004 De partij wist geen zetels te behalen tijdens de verkiezingen van 2004
Comité voor een Andere Politiek CAP 2005 2011 Wegens tegenvallende verkiezingsresultaten besloot de partij in 2011 om zich op te heffen.
NEE 2005 2007 NEE was een satire-partij als protest tegen de opkomstplicht voor verkiezingen. De partij deed enkel mee met de gemeenteraadsverkiezingen 2006 in Antwerpen en de Senaatsverkiezingen in 2007. De partij behaalde nooit zetels en sindsdien is de partij niet meer actief.
Vlaams Liberaal Onafhankelijk Tolerant Transparant VLOTT 2005 2012 De partij was een afsplitsing van de VLD. De partij was afhankelijk van de samenwerking met Vlaams Belang. In 2012 werd de partij opgeheven na tegenvallende verkiezingsresultaten.
UNIE 2006 2009 De partij brak nergens door. In 2009 ging de partij op in LiDé.
Vlaamse Christen Partij VCP 2007 2023 De partij kreeg enkel op gemeentelijk niveau zetels. In 2023 stapte het laatste verkozen lid over naar BoerBurgerBelangen (BBB).
Union pour la Wallonie 2008 2011 De partij brak nergens door. In 2011 werd het voortgezet als een voortzetting van Rassemblement Wallon.
Parti Populaire PP 2009 2019 Tijdens de verkiezingen van 2019 kwam de PP onder de kiesdrempel terecht. De partij verloor haar zetels en werd een maand later ontbonden.
Mouvement pour la Liberté et la Démocratie MLD 2011 2013 De partij was een afsplitsing van de Parti Populaire (PP). In 2013 werd de partij opgeheven na tegengevallen resultaten in de gemeenteverkiezingen van 2012.
Rood! 2011 2013 De partij stopte vanwege tegenvallende resultaten.
De Strijd 2014 2014 De partij wist geen zetels te behalen tijdens de verkiezingen van 2014. Hierna werd de partij opgeheven.
Referendumpartij 2017 2022 De partij werd opgeheven na tegenvallende verkiezingsuitslagen.
Be.One 2018 2019 De partij was de Belgische versie van het Nederlandse BIJ1. De partij deed mee aan de lokale verkiezingen in 2018 en de Brusselse gewestverkiezingen van 2019. De partij behaalde echter geen zetels.
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Lijst_van_Belgische_politieke_partijen&oldid=867934"