Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!
Weather-clear.svg Een hele fijne zomervakantie toegewenst! Weather-clear.svg

Migratie

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf Migrant)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Immigreren wil zeggen dat je van het ene land naar het andere land gaat verhuizen. Wanneer je vanuit je geboorteland naar een ander land gaat verhuizen, ben je een migrant. Je noemt dit: emigreren.

Waarom immigreren mensen?

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun land verlaten.

  • er is daar oorlog (en daar kunnen ze dus gedood worden)
  • er is honger (dus ze zoeken een land waar wel eten te krijgen is)
  • er is weinig geld (ze zoeken werk in een ander land)
  • hun familie woont ergens anders
  • ze willen gewoon eens in een ander land wonen (een andere cultuur zien)

Verschil tussen de eerste en tweede generatie migranten.

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen eerste generatie migranten en tweede generatie migranten.

Onder eerste generatie migranten verstaan we de mensen die zelf in het buitenland zijn geboren en in de loop van hun leven Naar een ander land zijn verhuisd om hier te gaan wonen.

Eerste generatie migranten spreken vaak de taal van het land waar zij geboren zijn. Het is soms moeilijk om de taal van het land te leren waar zij naar toe verhuizen. Vooral als de persoon al een oudere leeftijd heeft.

Als je als kind wordt geadopteerd kan het ook zijn dat je adoptieouders in een ander land wonen als dat je geboren bent. Omdat je vaak nog jong en klein bent is het dan makkelijker om de nieuwe taal te leren.

Wanneer je een tweede generatie migrant bent, ben je zelf wel in het land geboren waar je woont en woon je hier nog steeds. Ten minste één van je ouders is wel eerste generatie migrant.

Vaak worden tweede generatie migranten tweetalig opgevoed. Zij leren thuis de moedertaal van hun ouder die vaak anders is dan de taal van het land waar zij wonen. Op school leren ze de taal van het land waar zij wonen.

Migratie naar Nederland

Op 1 november 2020 had 24,6 procent van de Nederlandse bevolking een migratie achtergrond. Dit zijn 4 293 140 personen. Hieronder vallen zowel eerste generatie immigranten als tweede generatie immigranten. De landen waar deze immigranten vandaan komen verschillen erg van elkaar.

De immigranten in Nederland kun je verdelen onder een groep met een westerse migratieachtergrond, en een niet-westerse migratieachtergrond. Of een land wordt gezien als westers, of niet-westers hangt af van de politiek, cultuur of uiterlijk. Wanneer een of meerdere van deze kenmerken verschillen met die van een westers land, bijvoorbeeld Nederland, wordt het gezien als een niet westers land.

LIJST VAN NIET-WESTERSE LANDEN

Zijn er problemen met migratie?

Er kunnen problemen komen omdat veel mensen in één wijk gaan wonen. Dan leren ze minder van de mensen van dat land kennen. Ze 'integreren' niet goed (dat wil zeggen dat je de taal van het land leert en de gewoontes en cultuur van die mensen ook kent) Als iemand van een ander land ruzie maakt of iets steelt valt dat ook meer op dan dat het een inwoner van dat land is.

Migranten die in één wijk wonen spreken vaak nog hun taal van het land waar ze geboren zijn. Bijvoorbeeld Turken die thuis nog Turks spreken. De kinderen hebben het dan moeilijker om Nederlands te leren.

Zijn daar dan oplossingen voor?

Je kan niet tegen migranten zeggen dat ze niet samen mogen wonen. Ze kunnen wel vragen of ze de taal van het land willen leren. In veel steden proberen de burgemeester en de partijen oplossingen te zoeken. Ze organiseren dagen dat oude inwoners en migranten samen kunnen zitten en elkaar leren kennen.

Als een baas op het werk een migrant niet wil aannemen omdat hij van Turkije of Marokko komt, kan de migrant daarvoor naar de rechtbank gaan.

Conflicten door migratie.

Door migratie kunnen soms conflicten staan in de maatschappij. Dit kan bijvoorbeeld komen door verschillen in normen en waarden.

Een belangrijk voorbeeld van een huidig conflict dat zich in Nederland afspeelt is de zwartenpietendiscussie. Het is een discussie die voornamelijk voorafgaand aan het sinterklaasfeest veel aandacht krijgt in het nieuws en in de krant.

De discussie wordt gevoerd tussen mensen die vinden dat Zwarte Piet een racistisch figuur is, en mensen die vinden dat Zwarte Piet een onschuldig en kindvriendelijk figuur is dat voortkomt uit tradities.

Na de onafhankelijkheidsverklaring van Suriname in 1975 immigreerden veel Surinamers naar Nederland. Enkele jaren hierna in 1981 begonnen personen vanuit de ‘Solidariteit Beweging Suriname’ een actie waarin zij het sinterklaasfeest zonder Zwarte Piet zouden willen vieren.

Tot 2013 hebben de acties van de verschillende actiegroepen weinig effect gehad op het feest. In 2013 werd de discussie opnieuw gestart. Vrijwilligers vroegen vanuit de verenigde Naties om opheldering over het sinterklaasfeest en het stereotiepe beeld van Zwarte Piet.

Sinds 2017 bestaat de discussie vooral uit een debat. In dit debat worden de standpunten van de tegenstaande groepen tegen elkaar afgewogen. Er wordt gediscussieerd over in hoeverre Zwarte Piet een Nederlandse traditie is, en hoe zwaar dit opweegt tegenover de groep die zich gekwetst en beledigd voelt door de vergelijking van Zwarte Piet met de donkere bevolking.

Tegenwoordig staat de Nederlandse maatschappij  steeds meer open voor andere kleuren voor de piet. Uit opiniepeilingen tussen 2013 en 2020 blijkt dat het aantal voorstanders van het behoud van het traditionele uiterlijk van Piet steeds minder wordt.

Bronnen.

Blommaert, J. v. (2008). Taal, onderwijs, en de samenleving:. Berchem: EPO.

CBS. (2021). Verschil tussen de eerste en tweede generatie. Opgehaald van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-is-het-verschil-tussen-de-eerste-en-tweede-generatie-

Jop Euwijk, F. R. (2020). Geschiedenis van de Zwarte Piet-kritiek. Historiek.

Kom, A. d. (2020). Wij slaven van Suriname. Atlas Contact.

Sukan, S. (2015). Vrolijke kindervriend of zwarte slaaf: communiceren over Zwarte Piet.

Yerden, I. (sd). Zorgen over zorg: traditie, verwantschapsrelaties, migratie en verzorging van Turkse ouderen in Nederland.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Migratie&oldid=692876"