Lagerhuis (Verenigd Koninkrijk)

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
House of Commons of the United Kingdom.svg
Het Lagerhuis van het Verenigd Koninkrijk

Het Lagerhuis (Engels: House of Commons) is één van de twee kamers van het parlement van het Verenigd Koninkrijk. Het Lagerhuis wordt gezien als de belangrijkste kamer, waar de wetten als eerste worden besproken en gemaakt. De andere kamer wordt het Hogerhuis genoemd.

Het Lagerhuis bestaat uit 650 leden, die volgens het districtenstelsel worden gekozen. Dit betekent dat het land in kiesdistricten is verdeeld. Elk district heeft ongeveer hetzelfde aantal inwoners en krijgt één zetel in het Lagerhuis. De kandidaat die de meeste stemmen krijgt in een bepaald, vertegenwoordigt dit district.

Oorspronkelijk was het Hogerhuis machtiger dan het Lagerhuis. Tegenwoordig is het Lagerhuis machtiger dan het Hogerhuis. Dit komt doordat het Lagerhuis rechtstreeks door het Britse volk gekozen wordt. Bij het Hogerhuis is dit niet het geval.

Het Lagerhuis is te vergelijken met de Nederlandse Tweede Kamer.

Geschiedenis

De vergaderzaal van het Lagerhuis in 1851. Tijdens de Tweede Wereldoorlog brandde deze af. Na de oorlog is de zaal herbouwd en sinds 1950 vergadert het Lagerhuis weer in deze zaal.

Het Britse parlement heeft een lange geschiedenis, maar het huidige Britse parlement ontstond in 1707. Toen werden Engeland, Wales en Schotland samengevoegd tot het koninkrijk Groot-Brittannië. In 1800 werd Groot-Brittannië weer samengevoegd met Ierland, waarna het parlement werd uitgebreid. Al vóór 1707 bestond het Engelse parlement uit twee kamers. Het Lagerhuis ontstond in 1707 samen met het Hogerhuis. De Engelse naam House of Commons betekent ongeveer iets als Huis van Gewonen. Een common betekent dan ook een gewoon iemand met lage status. Dit kwam doordat de leden van het Lagerhuis niet van adel hoefden te zijn. Het Hogerhuis daarentegen bestond uit mensen van adel. Hoewel dit tegenwoordig niet meer het geval is, is de naam behouden.

Al sinds het begin was er sprake van een districtenstelsel. Het probleem was dat dit districtenstelsel nooit geüpdatet werd. Dit werd een groot probleem in de 19e eeuw. Steeds meer mensen verhuisden van het platteland naar de stad. Hierdoor werden de inwoners van het platteland minder vertegenwoordigd dan die van de stad. De districten op het platteland werden ook wel verrotte districten genoemd, aangezien de adel en grootgrondbezitters ze gebruikten om invloed te krijgen op het parlement. In 1832 werd daarom besloten om iedere paar jaar de districten opnieuw te tekenen. Hierdoor zou het aantal inwoners in ieder district ongeveer even gelijk zijn.

Aan het einde van de 19e eeuw werd de macht van het Lagerhuis vergroot, terwijl de macht van het Hogerhuis werd verkleind. In het verleden kon het Hogerhuis bijvoorbeeld wetten wegstemmen die goed waren gekeurd door het Lagerhuis. Tegenwoordig kan dit niet meer, tenzij ze in strijd zijn met de grondwet. Wel kan het Hogerhuis een wet voor een aantal maanden vasthouden.

Vergaderzaal

Bij belangrijke debatten moet dus een groot gedeelte van de leden staan.
The Mace is zo erg belangrijk dat het zijn eigen bewaarder heeft.

De vergaderzaal van het Lagerhuis wordt ook wel de Commons Chamber genoemd. Deze vergaderzaal is te herkennen aan de groene bankjes. Overigens is de Commons Chamber veel te klein voor alle leden om plaats te nemen. In de zal passen namelijk maar 427 leden, terwijl het Lagerhuis er 650 heeft. Dit betekent dat één derde van de leden niet kan zitten. Bij hele belangrijke debatten (bijvoorbeeld als de premier komt) is moeten zij dus aan de zijkanten van de zaal gaan staan. Meestal is een deel van de leden hierdoor afwezig.

In de Commons Chamber zitten de oppositie en coalitie recht tegenover elkaar. Dit is anders dan in Nederland en België, waar de partijen in een halve cirkel zitten. De reden dat men in het Verenigd Koninkrijk hiervoor gekozen heeft is dat de vergaderzaal is afgeleid van een kerk. In kerken heb je namelijk altijd rechte banken. Door deze opstelling kan het vrij hard aan toe gaan in de vergaderzaal. Leden van het Lagerhuis gaan hard tegen elkaar in en roepen terwijl iemand praat. Vaak is dit om aan te geven dat het er mee eens zijn of juist helemaal niet. De voorzitter die tussen de twee rijen inzit roept dan ook "Order!" als het uit de hand loopt.

De twee rijen met banken staan een bepaalde afstand van elkaar af. Deze afstand wordt gemarkeerd door twee rode strepen op de vloer. De afstand tussen de strepen is de lengte van twee zwaarden. Men was namelijk bang dat leden elkaar zouden aanvallen als debatten erg verhit werden. Overigens zijn wapens in het parlement verboden. Tussen de twee banken staat ook een grote tafel met enkele wetboeken en een scepter. Deze scepter heet The Mace en was oorspronkelijk bezit van koning Karel II. The Mace is het teken dat het Lagerhuis de koninklijke bevoegdheid heeft om beslissingen te maken. Als The Mace niet op tafel ligt, kan het Lagerhuis niet vergaderen of wetten goedkeuren.

Anders dan de vergaderzaal van het Hogerhuis is er in het Lagerhuis geen troon aanwezig. De Britse koning(in) betreedt het Lagerhuis namelijk niet. Dit is een traditie en heeft een goede reden. De laatste koning die dit deed was Karel I vlak voor zijn onthoofding. Hierna heeft nooit meer een Britse vorst een voet gezet in de kamer. Wanneer de Britse koning(in) voor het parlement spreekt, gebeurt dit daarom in een andere zaal (zoals Westminster Hall of de Lords Chamber).

Werking

Leden

Ieder lid van het Lagerhuis vertegenwoordigt een kiesdistrict. Dit betekent dat ieder lid een regio in het Verenigd Koninkrijk vertegenwoordigd, waarin hij/zij woont. De inwoners van dat kiesdistrict kunnen tijdens verkiezingen stemmen voor verschillende kandidaten. Deze kandidaten kunnen alleen aan de verkiezingen in hun eigen kiesdistrict meedoen. Ook kunnen de inwoners van het kiesdistrict enkel op de kandidaten uit hun eigen kiesdistrict stemmen. Dit betekent dat er in totaal 650 leden en 650 kiesdistricten zijn.

Deze kiesdistricten liggen in Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland. De Britse overzeese gebieden en het Brits Kroonbezit zijn niet vertegenwoordigd in het Lagerhuis. Dit komt doordat zij veel dingen zelf kunnen beslissen en eigenlijk alleen voor defensie en buitenlandse zaken afhankelijk zijn van het Verenigd Koninkrijk. Hoewel Schotland, Noord-Ierland en Wales hun eigen parlementen hebben, kunnen zij veel minder dingen zelf beslissen. Engeland heeft geen eigen parlement. Van de 650 kiesdistricten liggen er 533 in Engeland, 59 in Schotland, 40 in Wales en 18 in Noord-Ierland.

Om lid te worden van het Lagerhuis moet je:

  • 18 jaar of ouder zijn
  • Een inwoner van het Verenigd Koninkrijk, de Britse overzeese gebieden, Ierland of een van de landen van het Gemenebest van Naties zijn.
  • Geen lid van het Hogerhuis zijn.

Partijen

Hieronder zie je een tabel met de verschillende partijen en waar deze partijen precies zitten. Ook zijn er enkele termen uitgelegd.

Kleur Politieke partij zetels Ideologie Actief Verdeling
Conservative Party 356 Conservatisme
Unionisme
Economisch liberalisme
Landelijk
House of Commons UK.svg

Hierboven zie je een overzicht van de verdeling van het Britse parlement. De kleuren van de partijen komen overeen met de kleuren hiernaast.

In het Britse parlement zitten de oppositie en de coalitie tegenover elkaar. De coalitie bestaat uit de partijen die in de regering zitten, terwijl de oppositie bestaat uit de partijen die niet in de regering zitten.

De coalitie wordt in de Britse politiek His Majesty's Government (Zijne Majesteits Regering) genoemd. De huidige regering bestaat uit de Conservative Party.

De oppositie bestaat uit alle andere partijen. De grootste oppositiepartij wordt His Majesty's Most Loyal Opposition (Zijne Majesteits Meest Loyale Oppositie) genoemd. De grootste oppositiepartij is vandaag de dag de Labour Party. De overige partijen worden vaak aangeduid met Other Opposition (Overige Oppositie). Ook de onafhankelijke leden worden hiertoe gerekend.

Bij de indeling zie je een zwarte bolletje aan de linkerkant. Dit is de Speaker, oftewel de voorzitter. De voorzitter is partijloos en kan niet meedoen aan de debatten. Hij of zij is namelijk verantwoordelijk dat de debatten goed verlopen. Toch kan de voorzitter stemmen en vertegenwoordigd ook een kiesdistrict. Tijdens verkiezingen zal de voorzitter geen campagne voeren en geen andere kandidaten doen mee in zijn of haar kiesdistrict. Dit zorgt ervoor dat de voorzitter onpartijdig is.

Helemaal rechts zie nog enkele groene bolletjes die de Noord-Ierse partij Sinn Féin voorstellen. Sinn Féin is een Iers-nationalistische partij die ook in Ierland actief is. De partij wil dat Noord-Ierland onderdeel wordt van Ierland en vindt dat Noord-Ierland bezet wordt door de Britten. De partij erkent hierdoor niet het gezag van het Britse parlement over Noord-Ierland. Als gevolg doen zij wel mee aan de verkiezingen, maar de gekozen leden nemen geen plaats in het Brits parlement. Hierdoor doen zij niet mee met het stemmen, debatteren en andere taken. Sinn Féin wordt daarom vaak aangeduid als Abstentionist.

Labour Party 197 Sociaaldemocratie
Democratisch socialisme
Progressivisme
Landelijk
Scottish National Party (SNP) 44 Schots nationalisme
Schotse onafhankelijkheid
Regionalisme
Sociaaldemocratie
Populisme
Schotland
Liberal Democrats (Lib Dem) 14 Liberalisme
Sociaalliberalisme
Landelijk
Democratic Unionist Party (DUP) 8 Nationaal-conservatisme
Unionisme
Sociaal-conservatisme
Rechts-populisme
Noord-Ierland
Sinn Féin (SF) 7 Iers republicanisme
Democratisch socialisme
Links-nationalisme
Noord-Ierland
Plaid Cymru 3 Welsh nationalisme
Welshe onafhankelijkheid
Regionalisme
Democratisch socialisme
Sociaaldemocratie
Wales
Social Democratic and Labour Party (SDLP) 2 Iers nationalisme
Sociaaldemocratie
Noord-Ierland
Alba Party 2 Schots nationalisme
Schotse onafhankelijkheid
Schotland
Alliance Party of Northern Ireland 1 Liberalisme Noord-Ierland
Green Party of England and Wales 1 Groene politiek Engeland & Wales
Speaker (voorzitter) 1
Onafhankelijke leden 14
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Lagerhuis_(Verenigd_Koninkrijk)&oldid=776690"