Ministerie van Justitie en Veiligheid

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Het witte gebouw in het midden is van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Asiel en Migratie. Het bruine gebouw links is van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Gezien vanuit een ander perspectief

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid, afgekort J&V is een Nederlands ministerie. Sinds 2 juli 2024 is David van Weel van de VVD de minister voor Justitie en Veiligheid. Hij wordt ondersteund door staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ingrid Coenradie van de PVV en staatssecretaris voor Rechtsbescherming Teun Struycken van NSC.

Het ministerie gaat over alles wat met justitie te maken heeft en zorgt dat Nederland veilig is. Zo wordt de politie en de bestrijding van terrorisme door het ministerie geregeld. Het ministerie regelt niet de rechtspraak: door de trias politica kan dit namelijk niet. Het ministerie bestaat sinds 2010 en is gevestigd in het JuBI-gebouw in Den Haag.

Werkzaamheden

Het ministerie van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor aantal dingen. Als eerste de politie. De minister is verantwoordelijk dat de politie goed te werk gaat, er orde is op straat en criminelen gepakt worden. Ook het Openbaar Ministerie valt onder zijn verantwoordelijkheid. Dit is een soort organisatie die namens de politie strafzaken indient. De politie pakt de criminelen en verzameld bewijzen. Vervolgens maakt het Openbaar Ministerie allerlei documenten en beslist vervolgens of ze een rechtszaak willen beginnen. Ook de brandweer valt onder de verantwoordelijkheid van de minister. Ook is de minister verantwoordelijk voor rampenbestrijding en crisisbeheersing. De minister voorkomt grote rampen, maar als deze toch voorkomen is het noodzakelijk dat er tijdig wordt ingegrepen. Rampen worden voorkomen onder andere door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Deze organisatie zorgt ervoor dat specifiek terrorisme niet voorkomt, zodat situaties zoals in Parijs en Londen voorkomen kunnen worden. Hierbij komt ook de cyber security kijken. Dit is de veiligheid op het internet. Ook het beleid op drugs valt onder de minister zijn takenpakket. Softdrugs zijn bepaalde hoeveelheden in Nederland legaal, maar harddrugs niet. De minister zorgt ervoor dat alle regels worden nageleefd en dat er anders boetes worden uitgedeeld. Ook mensenhandel en prostitutie vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister, net als de beschikbaarheid van zogeheten veiligheidshuizen (waar slachtoffers worden opgevangen). De minister ziet toe op de vergunningen voor wapens, het maken van nieuwe wetten of het gebied van strafrecht en het versoepelen van de strafvervolging. Ook zorgt de minister ervoor dat criminelen aan het buitenland worden uitgeleverd, het contact met kerkgenootschappen en de berechting van politici die hun macht misbruiken. Ook het Nederlands Forensisch Instituut valt onder de verantwoordelijkheid van de minister. Deze organisatie verzamelt forensisch bewijs en doet onderzoeken, ook in oude rechtszaken. Een speciale zaak waar de minister meer aandacht aan besteed is die van MH17.

Ministers

Link


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Ministerie_van_Justitie_en_Veiligheid&oldid=872875"