Christen-Democratisch Jongerenappèl

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Christen-Democratisch Jongerenappèl (CDJA)

CDJA logo 2018.png

Oprichting 1977 (verbond)
1981 (fusie)
Opheffing
Actief in Vlag van Nederland Nederland
Richting Centrum
Stroming Christendemocratie
Oprichter(s)
Voorzitter Kevin Klinkspoor
Bestuur
Klinkspoor
 • Kevin Klinkspoor
 • Sjors Verhage
 • Jonathan Mol
 • Suzanna Broekhuizen
 • Iris Scholten
 • Rosalie Korthaus
 • Yvette Weber
Overig
Ledenblad Interruptie
Moederpartij Christen-Democratisch Appèl
Studentenorganisatie
Vrouwenbeweging
Lhbt-vleugel
Europese organisatie Jongeren der Europese Volkspartij
Internationale organisatie Internationale Unie van Jonge Christendemocraten
Voorgaande organisatie(s)
Opvolgende organisatie(s)
Fusie van ARJOS, CHJO & KVPJO
Afsplitsing van
Voortzetting van
Portaal Portal.svg Politiek
Oud-voorzitter Lotte Schipper houdt een toespraak op het CDA-congres. Achter haar staan oud-CDA-voorzitter Rutger Ploum (links) en oud-CDA-leider Sybrand van Haersma Buma (rechts). (2018)

Het Christen-Democratisch Jongerenappèl, afgekort CDJA, is een politieke jongerenorganisatie in Nederland. Sinds 22 mei 2021 is Tom Scheepstra de voorzitter van de organisatie. Het Christen-Democratisch Jongerenappèl is verbonden met het Christen-Democratisch Appèl (CDA).

Ideologie

Een ideologie is een verzameling van ideeën over hoe de samenleving gevormd moet worden en aan de hand van welke waarden en normen ze (de samenleving) moet functioneren.

Het CDJA is een christendemocratische jongerenorganisatie, maar niet ideologisch christelijk.. Dat betekent dat het bij de vorming van zijn standpunten uitgaat van Bijbelse normen en waarden, maar de Bijbel niet als absolute leidraad ziet (zoals PerspectieF of de SGPJ dit wel doen). De jongerenorganisatie ziet de mens als een uniek wezen dat vanbinnen en uit zichzelf al waarde heeft. Ook ziet ze mensen als 'sociaal': dat betekent dat de organisatie ervan uitgaat dat mensen elkaar altijd nodig hebben en daarom een drang hebben om samen te werken. Het CDJA onderverdeelt de christendemocratie in vier grondslagen, namelijk: solidariteit, publieke gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap.

Solidariteit

Het CDJA ziet mensen als sociale wezens die elkaar altijd nodig hebben; de organisatie ervan uitgaat dat mensen met elkaar verbonden zijn en verantwoordelijk zijn voor elkaars welzijn. In eenvoudige taal betekent dat dat mensen niet naast elkaar, maar met elkaar moeten leven. Sociale banden worden bij geboorte al met familie gevormd, maar het is ook van groot belang dat mensen in samenwerkingsverband dezelfde doelen nastreven. Het solidariteitsbeginsel gaat tegen het individualisme van liberale jongerenorganisaties in.

Publieke gerechtigheid

Volgens het CDJA is de overheid ervoor verantwoordelijk dat mensen met elkaar samen kunnen leven. De organisatie wil dit bereiken met een overheid die streng de orde handhaaft en het recht naleeft, maar wel de rechten en vrijheden van burgers respecteert. Ook is de overheid verplicht is om voor haar burgers te zorgen en het welzijn van iedere burger te bevorderen, met name in de vorm van goed onderwijs. Ten slotte moet de overheid voorspelbaar zijn en duidelijke grenzen stellen: burgers en organisaties moeten ervan kunnen uitgaan dat de overheid haar beloften nakomt en goed toeziet op de handhaving van geldende wetten.

Gespreide verantwoordelijkheid

Het CDJA ziet het liefst dat mensen en het maatschappelijk middenveld zelf zo veel mogelijk dingen doen. Met dit maatschappelijke middenveld worden alle organisaties naast de overheid en bedrijven bedoeld: denk hierbij bijvoorbeeld aan kerken, vakbonden, woningbouwcorporaties en sportverenigingen. Het is dan wel de verantwoordelijkheid van de overheid om ervoor te zorgen dat het maatschappelijke middenveld over genoeg geld en middelen beschikt. Volgens de christendemocratie wordt hiermee solidariteit en een eerlijke verdeling van schaarse middelen bereikt. Door wederzijdse afhankelijkheid moeten mensen automatisch voorzichtig omgaan met hun middelen en ze herverdelen, zodat er een rechtvaardige samenleving ontstaat. Samengevat moeten mensen zorgen voor elkaar en verantwoordelijkheid dragen.

Rentmeesterschap

Met rentmeesterschap bedoelt het CDJA dat de mensen als rentmeester goed moeten zorgen voor de aarde. Deze aarde is volgens de christendemocraten namelijk niet het bezit van de mens, maar het bezit van God; de mensen hebben haar slechts in bruikleen. Concreet betekent dit dat er goed omgegaan moet worden met de aarde, zodat toekomstige generaties ook van de aarde kunnen genieten. Het CDJA vindt dan ook dat er goed moet worden gezorgd voor het landschap, de natuur, het milieu, cultuur en historische gebouwen. Ten slotte wordt hieronder ook het goed omgaan met geld verstaan: de overheid moet niet te veel geld uitgeven en te veel schulden maken.

Organisatie

Bestuur

Het bestuur-Terpstra I leidt het CDJA sinds 2021 en bestaat uit:

Voorzitters

Hieronder volgt een overzicht van alle voorzitters:

Termijn Naam Stroming
1977-1978 Fred Borgman gereformeerd
1978-1979 Ria Oomen rooms-katholiek
1979-1980 Peter Heukels Nederlands-hervormd
1980-1984 Johan de Leeuw gereformeerd
1984-1988 Hans Huibers rooms-katholiek
1988-1992 Ad Koppejan Nederlands-hervormd
1992-1996 Jack de Vries Nederlands-gereformeerd
1996-2000 Teusjan Vlot gereformeerd
2000-2002 Loek Schueller
2002-2004 Pim Walenkamp
februari 2004-mei 2004 Maarten Jansen
2004-2005 Ronald van Bruchem rooms-katholiek
2006-2009 Harry van der Molen christelijk-gereformeerd
2009-2011 Jeroen van Velzen
2011-2013 Arrie Vis gereformeerd
2013-2017 Julius Terpstra Nederlands-hervormd
januari 2017-mei 2017 Ard Warnink
2017-2019 Lotte Schipper
2019-2021 Hielke Onnink
sinds 2021 Tom Scheepstra

Afdelingen

Het CDJA heeft de volgende afdelingen:

 • Noord-Holland
  • Noord-Holland-Noord
  • Amsterdam
  • Beverwijk
 • Zuid-Holland
  • Den Haag
  • Leiden
  • Rotterdam
  • Gorinchem
 • Zeeland
 • Flevoland
 • Utrecht
 • Noord-Brabant
 • Friesland
 • Groningen
 • Drenthe
 • Overijssel
  • Twente
  • IJsseldelta
 • Gelderland
  • Arnhem
  • Rijk van Nijmegen
  • Noordwest-Veluwe
  • Foodvalley
 • Limburg


Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Christen-Democratisch_Jongerenappèl&oldid=824584"