Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!
Weather-clear.svg Een hele fijne zomervakantie toegewenst! Weather-clear.svg

Ontwikkelingsland

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf Ontwikkelingslanden)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De kaart met ontwikkelingslanden volgens het IMF. Deze kaart hanteert de ruime benaming ontwikkelingsland; alle landen die een nog niet volledig ontwikkelde economie hebben zijn groen. De landen in het lichtblauw ervaren een explosieve groei van de economie. Letland en Litouwen zijn rood, aangezien ze sinds een paar jaar volgens het IMF geen ontwikkelingsland meer zijn.

Een ontwikkelingsland is de naam voor een land dat te maken heeft met grote armoede. De term wordt gebruikt voor landen de armste landen in de wereld. De landen zijn als het ware nog in ontwikkeling.

Namen

Vroeger werd ook de termen Derde wereld en Derdewereldland gebruikt, maar deze benamingen zijn verouderd! De eerste wereldlanden waren de rijke westerse landen, de tweede wereldlanden de communistische landen en de derde wereldlanden de arme, vaak neutrale landen. Na de val van het communisme raakten de begrippen in ongebruik.

De namen derdewereldland en ontwikkelingsland zijn overigens niet helemaal hetzelfde. De derde wereld waren de neutrale landen tijdens de Koude Oorlog (dus niet communistisch of kapitalistisch). Rijkere landen als Oostenrijk, Zwitserland en Zweden zouden hierdoor derdewereldland zijn, terwijl de landen zelf heel welvarend zijn. Andere landen als bijvoorbeeld Ethiopië en Angola zouden daarentegen geen derdewereldland zijn, terwijl ze vrij arm zijn.

Kenmerken

Er zijn een aantal dingen waaraan je ontwikkelingslanden kan herkennen:

  • Hoog sterfte- en geboortecijfer; in ontwikkelingslanden is zowel het sterfte- als geboortecijfer er hoog. Er worden dus veel mensen geboren, maar er sterven er ook een hoop. De reden waarom veel mensen sterven is vanwege slechte werkomstandigheden, honger, armoede en ziekten. Door het hoge sterftecijfer zijn gezinnen met veel kinderen niet uitzonderlijk. De kinderen kunnen in gezet worden om te werken en zo geld te verdienen. Daarnaast zorgt het ervoor dat ouders een soort van zekerheid hebben dat als zij oud zijn tenminste een van hun kinderen er nog zal zijn om hun te verzorgen.
  • Analfabetisme; in ontwikkelingslanden kunnen veel mensen niet lezen en schrijven. Dit komt doordat veel kinderen worden in gezet om te werken. Hierdoor gaan ze vaak niet of nauwelijks naar school. Als gevolg hiervan kunnen ze ook geen beter leven opbouwen door middel van een hogere opleiding.
  • Slechte levensomstandigheden; de levensomstandigheden in ontwikkelingslanden zijn vaak slecht. Huizen hebben geen stroom of water. Ook is er geen riool. Hierdoor is het op straat vaak viezer dan in westerse landen en breken ook regelmatig ziekten uit.
  • Slechte medische zorg; de zorg in ontwikkelingslanden is vaak niet hoog ontwikkeld. Het land zelf heeft geen geld voor ziekenhuizen en artsenposten; vooral op het platteland is dit te merken.

Waarom zijn er arme landen?

Er zijn verschillende oorzaken waarom bepaalde landen arm en daarom een ontwikkelingsland zijn. Een van die redenen is dat politieke ruzies in een land ervoor zorgen dat er oorlogen en ruzies ontstaan, die veel mensen het levens kosten en te veel geld eisen. Ook gaan buitenlandse bedrijven minder snel zaken doen met landen waar politieke ruzies en conflicten zijn. Het land mist hierdoor geld.

Welke landen zijn ontwikkelingslanden?

Welke landen ontwikkelingslanden zijn is vrij onduidelijk, aangezien er verschillende ideeën over zijn. Waar iedereen het over eens is, is dat de westerse landen geen ontwikkelingslanden zijn. Veel Europese landen (met uitzondering van de Oost-Europese), de Verenigde Staten, Canada, Israël, Japan, Zuid-Korea, Singapore, Nieuw-Zeeland en Australië vallen hier traditioneel onder. Ook de niet-erkende staat Taiwan en de Chinese regio Hongkong worden hiertoe gerekend.

Hierna lopen de meningen uit een. Als streng kijkt naar de term ontwikkelingsland blijven alleen de onontwikkelste landen over. Dit zijn voornamelijk landen in Afrika, zoals Zimbabwe, Zambia, Burkina Faso, Sierra Leone en Tanzania. Ook zijn er andere landen die je als ontwikkelingsland kan beschouwen, zoals Noord-Korea, Nepal, Guatamala en veel landen in de Caribische Zee en Indische Oceaan.

Hier tussenin zitten landen als China, Rusland, Mexico, Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië en India. Deze landen ontwikkelen de laatste jaren op hoog tempo een sterke economie. Ook landen als Marokko, Turkije, Saoedi-Arabië, Argentinië, Maleisië, Iran en veel Oost-Europese landen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Voor deze landen werd de term semiperifie gedacht; ze zijn geen ontwikkelingsland meer, maar ook nog geen rijk land. Ze zitten eigenlijk in het midden, maar zijn goed op weg.

Vaak wordt om te bepalen wat een ontwikkelingsland is, gekeken naar het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds verleend leningen aan landen. Het IMF gebruikt de strenge variant en daardoor behoord de semiperiferie bij de ontwikkelingslanden, hoewel ze relatief rijker zijn. Overigens wijzigt het IMF ook de kaart met ontwikkelingslanden om de paar jaar. Dan is een land volgens hun "ontwikkeld". Zo hebben Oost-Europese landen als Slovenië, Tsjechië, Slowakije, Estland, Letland en Litouwen deze titel gekregen, net als Cyprus, Malta en San Marino. Ook de afhankelijke gebieden Macau en Puerto Rico worden tegenwoordig als ontwikkeld beschouwd.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Ontwikkelingsland&oldid=680477"