Gebruikersbijdragen

Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Zoeken naar bijdragen
 
 
      
   

 • 3 sep 2009 08:52 (wijz | gesch) (+172) N Gerrit Rietveld(Nieuwe pagina: Gerrit Rietveld was een architect, grafisch ontwerper en meubelontwerper. Hij werd vooral bekend als lid van de kunstbeweging De Stijl en als pionier van het Nieuwe Bouwen.)
 • 3 sep 2009 08:51 (wijz | gesch) (+465) N Cornelis van Eesteren(Nieuwe pagina: Cornelis van Eesteren (1897-1988) was een Nederlandse architect en stedenbouwkundige. Hij hield zich ondermeer bezig met de stedenbouw in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Zo maakte h...)
 • 3 sep 2009 08:50 (wijz | gesch) (+681) N Stevinsluizen(Nieuwe pagina: Stevinsluizen is de naam van het sluizencomplex in de Afsluitdijk bij Den Oever (Noord-Holland). Samen met de Lorentzsluizen bij Kornwerderzand (Friesland) beheersen deze sluizen het ...)
 • 3 sep 2009 08:49 (wijz | gesch) (+586) N Simon Stevin(Nieuwe pagina: Simon Stevin was een wiskundige. Hij werd in 1548 geboren in Brugge, maar verhuisde in 1581 naar Leiden, waar hij aan de universiteit ging studeren. Zijn kennis van de wiskunde past...)
 • 3 sep 2009 08:48 (wijz | gesch) (+641) N Nederlandsche Handel Maatschappij(Nieuwe pagina: De Nederlandsche Handel-Maatschappij werd door koning Willem I (1772-1843) opgericht op 9 maart 1824. De doelstelling was om de handel van Nederland te bevorderen en uit te breiden. ...)
 • 3 sep 2009 08:46 (wijz | gesch) (+77) IJsselmeer
 • 3 sep 2009 08:45 (wijz | gesch) (+624) N Schokland(Nieuwe pagina: Schokland is een voormalig eiland. Het eiland lag in de Zuiderzee, in het gebied waar de Noordoostpolder gepland werd. Sinds de drooglegging van de Noordoostpolder is Schokland geen e...)
 • 3 sep 2009 08:45 (wijz | gesch) (+432) N Republiek der Nederlanden(Nieuwe pagina: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd uitgeroepen in 1588, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de volgende gewesten (...)
 • 6 aug 2009 10:59 (wijz | gesch) (+299) N Gebruiker:Nieuw Land(Nieuwe pagina: Nieuw Land vertelt het verhaal van het grootste inpolderingsproject aller tijden. Dit museum in Lelystad (Flevoland) heeft drie tentoonstellingen speciaal voor kinderen. In de Canon v...) (laatste wijziging)
 • 6 aug 2009 10:55 (wijz | gesch) (+500) N Zuiderzeewet(Nieuwe pagina: De Zuiderzeewet werd op 21 maart 1918 door de Tweede Kamer aangenomen. Op 13 juni 1918 werd de wet goedgekeurd door de Eerste Kamer. In de Zuiderzeewet werd vastgesteld dat de Zuider...)
 • 6 aug 2009 10:54 (wijz | gesch) (+134) Zuiderzee (water)
 • 6 aug 2009 10:52 (wijz | gesch) (+475) N Wieringermeer(Nieuwe pagina: De Wieringermeer is een polder in de kop van Noord-Holland. Deze polder is drooggevallen in 1930, als onderdeel van het Zuiderzeeproject. Omdat de Afsluitdijk in 1930 nog niet dicht w...)
 • 6 aug 2009 10:51 (wijz | gesch) (+745) N Werelderfgoedlijst(Nieuwe pagina: Werelderfgoed is cultureel (door mensen gemaakt) en natuurlijk (in de natuur ontstaan) erfgoed dat wordt beschouwd als uniek en onvervangbaar. Zó belangrijk dat het van waarde is voo...)
 • 6 aug 2009 10:50 (wijz | gesch) (+433) N Watergeuzen(Nieuwe pagina: Watergeuzen is de naam voor de verzetsstrijders die tijdens de Tachtigjarige Oorlog tegen de Spanjaarden vochten. De Watergeuzen bestonden uit verarmde adel, maar ook uit vluchtelinge...)
 • 6 aug 2009 10:50 (wijz | gesch) (+141) Urk
 • 6 aug 2009 10:48 (wijz | gesch) (+696) N Swifterbantcultuur(Nieuwe pagina: De Swifterbantcultuur is een cultuur die is ontstaan in de prehistorie (5300 – 3400 voor Christus). De cultuur is Swifterbantcultuur genoemd, omdat de eerste resten van deze cultuur...)
 • 6 aug 2009 10:47 (wijz | gesch) (+671) N De Stijl(Nieuwe pagina: De Stijl is een Nederlandse kunstbeweging die in 1917 in Leiden werd opgericht. De belangrijkste leden van deze groep waren Theo van Doesburg, Piet Mondriaan, Vilmos Huszàr, Bart van...)
 • 6 aug 2009 10:45 (wijz | gesch) (+86) N Staatsman(Nieuwe pagina: Een staatsman is iemand die een leidende positie bekleedt in de regering van een land.)
 • 6 aug 2009 10:44 (wijz | gesch) (+230) N Spaanse vloot(Nieuwe pagina: Een (deel van de) vloot van Spanje. De Spaanse vloot bestond uit een wisselend aantal oorlogsschepen. Met deze oorlogsschepen werden zeeslagen gevoerd. De Spaanse vloot was vooral tij...)
 • 6 aug 2009 10:43 (wijz | gesch) (+467) N Schermer(Nieuwe pagina: De Schermer was een meer, dat als één van de laatste grote meren in Noord-Holland is drooggemalen in 1635. In de loop van de zeventiende eeuw zijn verschillende meren in Noord-Holla...)
 • 6 aug 2009 10:42 (wijz | gesch) (+172) N Rietveld(Nieuwe pagina: Gerrit Rietveld was een architect, grafisch ontwerper en meubelontwerper. Hij werd vooral bekend als lid van de kunstbeweging De Stijl en als pionier van het Nieuwe Bouwen.)
 • 6 aug 2009 10:42 (wijz | gesch) (+432) N Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden(Nieuwe pagina: De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden werd uitgeroepen in 1588, tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden bestond uit de volgende gewesten (...)
 • 6 aug 2009 10:41 (wijz | gesch) (+317) Piramide
 • 6 aug 2009 10:37 (wijz | gesch) (+76) N Ontginnen(Nieuwe pagina: Ontginnen is het geschikt maken van woeste grond voor bebouwing of landbouw.)
 • 6 aug 2009 10:37 (wijz | gesch) (+740) Noordoostpolder
 • 6 aug 2009 10:36 (wijz | gesch) (+641) N Nederlandsche Handel-Maatschappij(Nieuwe pagina: De Nederlandsche Handel-Maatschappij werd door koning Willem I (1772-1843) opgericht op 9 maart 1824. De doelstelling was om de handel van Nederland te bevorderen en uit te breiden. ...)
 • 6 aug 2009 10:35 (wijz | gesch) (+474) N Nederlandse Hervormde Kerk(Nieuwe pagina: De Nederlandse Hervormde Kerk was lange tijd één van de grote protestantse kerken in Nederland, naast de Gereformeerde Kerken in Nederland. De Nederlands Hervormde Kerk is ontstaan ...)
 • 6 aug 2009 10:34 (wijz | gesch) (+184) N Kolonisten(Nieuwe pagina: Kolonisten zijn de eerste bewoners van een kolonie. Personen die als eerste bewoners in een nieuw gebied komen wonen (bijvoorbeeld een nieuwe polder) worden ook wel kolonisten genoemd...)
 • 6 aug 2009 10:34 (wijz | gesch) (+592) N Kolonie(Nieuwe pagina: Een kolonie is een gebied buiten het eigen land. Dat gebied is bedoeld om in cultuur te brengen of om winst mee te maken. Het land dat een gebied tot kolonie maakt, wordt de kolonisat...)
 • 6 aug 2009 10:33 (wijz | gesch) (+312) N Cornelis Lely(Nieuwe pagina: Cornelis Lely (1954-1929) was een Nederlandse ingenieur, waterbouwkundige, minister en gouverneur. Lely ontwierp in 1891 voor de Zuiderzeevereniging een plan voor de afsluiting van de...)
 • 6 aug 2009 10:32 (wijz | gesch) (+224) N Kogge(Nieuwe pagina: Een kogge is een schip dat veel door de Hanze werd gebruikt om goederen mee te vervoeren. Koggen hadden een groot laadvermogen en waren dus heel geschikt als vrachtschip. Het scheepst...)
 • 6 aug 2009 10:32 (wijz | gesch) (+254) N Hanzestad(Nieuwe pagina: Een Hanzestad is een stad die tot de Hanze behoorde. De Hanze was een verbond tussen Duitse en Noord-Europese handelssteden van de 13e tot de 18e eeuw. Door samen te werken in een ver...)
 • 6 aug 2009 10:31 (wijz | gesch) (+324) N Handel(Nieuwe pagina: Handel is het uitwisselen van goederen tussen twee partijen. De eerste vorm van handel was ruilhandel: goederen tegen goederen ruilen. Tegenwoordig wordt er gehandeld met de tussenk...)
 • 6 aug 2009 10:30 (wijz | gesch) (+99) N Handelscentrum(Nieuwe pagina: Een handelscentrum is een plaats (vaak een stad) die het middelpunt van de handel in het gebied is.)
 • 6 aug 2009 10:30 (wijz | gesch) (+181) N Greppel(Nieuwe pagina: Greppels zijn geulen in akkers, die zijn gegraven om het overtollige (grond)water af te voeren naar de sloot. De grond wordt dan minder drassig, zodat gewassen beter kunnen groeien.)
 • 6 aug 2009 10:29 (wijz | gesch) (+279) N Flevopolder(Nieuwe pagina: De Flevopolder wordt als term gebruikt om Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland als geheel aan te duiden. Oostelijk Flevoland is drooggelegd in 1957, Zuidelijk Flevoland in 1968....)
 • 6 aug 2009 10:28 (wijz | gesch) (+465) N Cornelis Van Eesteren(Nieuwe pagina: Cornelis van Eesteren (1897-1988) was een Nederlandse architect en stedenbouwkundige. Hij hield zich ondermeer bezig met de stedenbouw in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland. Zo maakte h...)
 • 6 aug 2009 10:27 (wijz | gesch) (+610) N Drees(Nieuwe pagina: Willem Drees (1886-1988) was van 1948 tot 1959 minister-president van Nederland. Hij behoorde tot de Partij van de Arbeid, een sociaaldemocratische partij die in 1946 werd opgericht. ...)
 • 6 aug 2009 10:26 (wijz | gesch) (+1) Cultuur in Nederland
 • 6 aug 2009 10:25 (wijz | gesch) (+92) Cultuur in Nederland
 • 6 aug 2009 10:23 (wijz | gesch) (+990) N Canon van Flevoland(Nieuwe pagina: De Canon van Flevoland is een geschiedeniscanon. De Canon van Flevoland bestaat uit zestien onderwerpen. Deze onderwerpen worden ‘vensters’ genoemd. De zestien vensters behandelen...)
 • 6 aug 2009 10:21 (wijz | gesch) (+472) N Barak(Nieuwe pagina: Een barak is een (verplaatsbaar) houten gebouw. Barakken kunnen voor veel verschillende doelen worden gebruikt. Vaak worden er mensen in ondergebracht.Bekende voorbeelden van barakken...)
 • 6 aug 2009 10:21 (wijz | gesch) (+518) N Barakkenkampen(Nieuwe pagina: Een barakkenkamp is een verzameling barakken. Een barak is een (verplaatsbaar) houten gebouw. Barakken kunnen voor veel verschillende doelen worden gebruikt. Vaak worden er mensen in ...)
 • 6 aug 2009 10:19 (wijz | gesch) (+228) N Autochtoon(Nieuwe pagina: Autochtoon betekent letterlijk: ‘uit hetzelfde land’. Autochtone mensen zijn de oorspronkelijke bewoners van een land. Autochtoon (‘uit hetzelfde land’) is het tegenovergestel...)
 • 6 aug 2009 10:18 (wijz | gesch) (+518) N Allochtonen(Nieuwe pagina: Allochtoon betekent letterlijk: ‘van een ander land’. Onder allochtonen verstaan we over het algemeen mensen uit andere landen die in Nederland zijn komen wonen. Dit zijn bijvoorb...)
 • 6 aug 2009 10:18 (wijz | gesch) (+518) N Allochtoon(Nieuwe pagina: Allochtoon betekent letterlijk: ‘van een ander land’. Onder allochtonen verstaan we over het algemeen mensen uit andere landen die in Nederland zijn komen wonen. Dit zijn bijvoorb...)
 • 6 aug 2009 10:16 (wijz | gesch) (+896) N Afgescheidenen(Nieuwe pagina: De Afscheiding is de naam voor een kerkelijke beweging, die zich in 1834 afscheidde van de Nederlandse Hervormde Kerk. De Afscheiding heeft uiteindelijk samen met de Doleantie (uit 18...)
 • 6 aug 2009 10:12 (wijz | gesch) (+299) N Nieuw Land Erfgoedcentrum(Nieuwe pagina: Nieuw Land vertelt het verhaal van het grootste inpolderingsproject aller tijden. Dit museum in Lelystad (Flevoland) heeft drie tentoonstellingen speciaal voor kinderen. In de Canon v...)
 • 6 aug 2009 10:07 (wijz | gesch) (+112) N Multicultureel(multicultureel)

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/Speciaal:Bijdragen/Nieuw_Land"