Simon Stevin

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Simon-stevin.jpeg

Simon Stevin werd geboren in Brugge, 1548 en overleed in Den Haag of Leiden, 1620. Hij was een wis- en natuurkundige. Hij werd in 1548 geboren in Brugge, maar verhuisde in 1581 naar Leiden, waar hij aan de universiteit ging studeren. Hij overleed in 1620 in Leiden of Den Haag (hierover bestaat verschil van mening). Over zijn leven is nauwelijks iets bekend. Het was een onwettig kind van Antheunis (Anton) Stevin en Cathelyne (of Cathelijne) van der Poort. Zijn moeder was een welgestelde vrouw.

Simon Stevin is boekhouder geweest in Antwerpen en heeft mogelijk verschillde reizen ondernomen naar Pruisen, Polen, Zweden en Noorwegen. Hij was waarschijnlijk een protestant en is mogelijk daarom naar de Noordelijke Nederlanden uitgeweken. Tot 1573 werden namelijk protestanten veroordeeld tot de brandstapel in Brugge op bevel van onder andere de katholieke Hertog van Alva. Later (Tussen 1578 en 1584) kwam Brugge in handen van de calvinisten. In 1581 vertrok hij naar de Universiteit van Leiden, die door Willem van Oranje in 1575 was gesticht. Daar publiceerde Stevin in hoog tempo allerlei boeken, voornamelijk over wiskunde en natuurkunde. Veel van zijn werken werden werden gedrukt door de Antwerpenaar Christoffel Plantijn die in 1583 ook een drukkerij had opgericht in Leiden.

Wiskundige

Zijn kennis van de wiskunde paste Simon Stevin toe op andere technische vakken, zoals de waterbouwkunde en landmeetkunde, waaronder ook de vestingbouw. Dit wordt ‘toegepaste wiskunde’ genoemd.

Simon Stevin vond het decimale breukenstelsel uit. Een decimale breuk is bijvoorbeeld 0,1 voor 1/10 of 0,25 voor 1/4). Ook heeft Simon Stevin nieuwe Nederlandse woorden bedacht voor wetenschappelijke termen. Voorbeelden hiervan zijn: wiskunde (mathematica), wijsbegeerte (filosofie), scheikunde (chemie), middelllijn (diameter) en evenwijdig (parallel) en evenredig.

Hij vond ook een zeilwagen uit, die hij over het strand van Scheveningen liet rijden. Die zeilwagen had hij gemaakt voor prins Maurits van Oranje, waar hij ook een raadgever voor was. Ook verbeterde hij onder meer de poldermolen, welke belangrijk was voor het droog malen (pompen) van polders. Hij is medebedenker (als militair ingenieur) van het onder water zetten van land om de vijand tegen te houden. De latere (oude) Hollandse waterlinie is hiervan het bekendste voorbeeld.

Links

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Simon_Stevin&oldid=840180"