Bermudadriehoek

Uit Wikikids
(Doorverwezen vanaf Bermuda Driehoek)
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Opmaken
De opmaak van dit artikel (alinea's, leestekens, eerste woord dikgedrukt, categorieën etc.) laat nog te wensen over! Wil jij de opmaak verbeteren?

De Bermudadriehoek is een denkbeeldige driehoek tussen de Bermuda-eilanden, Puerto Rico en Miami. In de 20e eeuw werd het gebied bekend omdat er een aantal mysterieuze vedwijningen waren. Veel auteurs wijten de verdwijningen aan paranormale verschijnselen. Sommigen zeiden zelfs dat ze waren weggehaald door aliens of andere buitenaardse bezoekers, maar de meest logische verklaring is dat het komt door gasvelden in de bodem van de oceaan.

Een aantal theorieën zijn:

 • In het gebied zijn ufo's, die de schepen weghalen
 • In de Bermudadriehoek ligt het voormalige Atlantis. Hun machines slaan aan als er schepen in de buurt komen.
 • Plotselinge orkanen
 • Zeemonsters

De Legende van de Bermuda Driehoek

Ondanks de feiten dat er niks paranormaals aan de Bermuda Driehoek is bestaat er altijd nog een legende. Die legende wordt nog door veel mensen geloofd. Hier zijn een paar voorbeelden van die legendes: Er is een legende die zegt dat er in dat gebied buitenaardse wezen in UFO's zijn. En als je met een boot, vliegtuig of ander voertuig er door heen zou gaan zou je ontvoerd worden. Die buitenaardse wezens zouden dan experimenten met je doen, je ontleden en nog een paar van die vieze dingen.

Bestand:Triangles1.jpg
Men is het er niet over eens waar de Bermudadriehoek precies ligt; op deze tekening zie je daarom allerlei verschillende driehoeken

De volgende legende is dat er een monster is. Deze legende is gebaseerd op het verhaal van Het Monster Van Loch Ness. En dit monster zou in de Bermuda Driehoek alles verslinden wat hij tegen kwam. En zo zijn er nog talloze legendes over de Bermuda Driehoek. Het zijn er gewoon teveel om op te noemen.maar eigenlijk is het een magnitisch veld daarom de storingen in schepen of vliegtuigen.

Een oorzaak van alle rampen in de Bermudadriehoek zou kunnen zijn dat het een van de meest bevaren en bevlogen gebieden ter wereld is. En op plekken waar veel mensen zijn gebeuren vaak meer ongelukken dan op hele rustige plekken. Een andere verklaring is dat er op de bodem van de zee in de Bermudadriehoek veel methaangas ligt. Soms komt dat gas naar de oppervlakte van de zee en ontploft. Als er dan een schip of vliegtuig in de buurt is, is de kans groot dat dit ook mee explodeert. Dit zou kunnen verklaren waarom er nooit meer iets wordt vernomen van schepen die verdwenen zijn in de Bermudadriehoek.

Het mysterie begon toen Columbus de Saragossazee invoer. Hij ontdekte dat zijn kompas erg raar deed, en dat de hele zee vol met zeewier lag. Er werd nooit aandacht aan geschonken, totdat in het gebied vijf duikbommenwerpers verdwenen. Schepen en vliegtuigen die er heen gingen, zijn nooit meer teruggezien. En mensen die het toch hebben overleefd, beweerden dat ze ufo’s hadden gezien. Maar ze hadden nooit bewijs. De vijf duikbommenwerpers, waar ik het net over had, vertrokken in 1945 vanuit Florida om een trainingsmissie te volgen. Toen de duikbommenwerpers zich boven het gebied bevonden, wat nu de Bermuda driehoek wordt genoemd, raakten de kompassen van de vliegtuigen in de war. De piloten hadden geen idee waar ze waren en raakte door hun brandstof heen. Even later verbrak de verbinding met de verkeerstoren. De vliegtuigen waren verdwenen. Uren later stegen reddingsvliegtuigen op om de bemanningsleden te zoeken. Het rare is dat ook één reddingsvliegtuig zomaar verdween. Dit is natuurlijk niet het enige verhaal over het mysterie van de Bermuda driehoek. Er gaat ook een verhaal rond dat een piloot tijdens een korte vlucht in moeilijkheden raakte boven de zone van de Bermuda driehoek. De piloot vroeg destijds of er andere vliegtuigen in de buurt waren en de verkeerstoren antwoordde dat er niemand in de buurt was. De piloot gaf echter aan dat hij een apart vliegtuig zag vliegen in de vorm van een sigaar. Het vliegtuig was enorm snel en kon buitengewone bochten maken, aldus de piloot. De laatste woorden van de piloot was dat het vreemde toestel boven hem zweefde. Toen werd het contact verbroken en is het vliegtuig zomaar van de radar verdwenen. Het vliegtuig is nooit gevonden. Unidentified flying objects

Vele mensen beweren zoals ik al zij, dat ze Unidentified flying objects, afgekort ufo’s, hebben gezien. Een ufo is een voorwerp dat vliegt en waarvan niemand precies weet wat het is of waar het vandaan komt. Ufo’s werden al door duizenden mensen overal ter wereld gezien. Goede foto's zijn er echter niet van. Er zijn zelfs mensen die beweren dat ze zijn meegenomen door een ufo. Alhoewel onder een ufo meestal een zogeheten vliegende schotel wordt verstaan, zijn er ook die de vorm hebben van een sigaar of van een bol. De bol is meestal wel verklaarbaar. Dan betreft het een meteoriet of een bolbliksem. Een heel normaal natuurverschijnsel dus. Als er sprake is van een sigaarvorm, menen ufologen (degenen die de ufologie bestuderen) dat het om moederschepen van de vliegende schotels gaat. Ufo's werden waargenomen vanaf eind jaren 1940. Op 8 juli 1947 zou er in New Mexico nabij Roswell een vliegende schotel zijn neergestort. Later zijn daar ook verschillende films over gemaakt. In België was er van oktober 1989 tot juni 1991 en echte "ufogolf". Honderden getuigen, en zelfs politieagenten, verklaarden dat ze donkere 'driehoeken' met lichtjes hadden zien vliegen. Maar nog steeds is er geen bewijs.

Het gerucht gaat dat op de zeebodem van de Bermuda Driehoek een doorzichtige, glazen piramide staat. Oorsprong, doel en leeftijd onbekend. Deze piramide is groter dan de piramiden in Egypte. Bovenop de piramide zijn twee grote gaten te zien. Door een van de gaten stroomt zeewater met grote snelheid. Golven creëren daar een draaikolk en zorgen voor mist op zeewaterniveau. Vele mensen denken dat de piramide effect heeft op de schepen en vliegtuigen die zinken. De ontdekking heeft wetenschappers van over de hele wereld geschokt. Ze proberen het niet verder te onderzoeken. Vele proberen het zelfs ze negeren .De piramide zou de theorie kunnen bevestigen, dat piramiden oorspronkelijk massieve energiecentrales waren en dat Atlantis echt heeft bestaan.

Er zijn verschillende theorieën voor de rare verschijnselen in de Bermuda Driehoek. De ene nog onwaarschijnlijker als de andere. Ze zijn als het ware in te delen naar onnatuurlijke en bovennatuurlijke krachten. Te beginnen met de natuurlijke:

 • Ten eerste is de Bermudadriehoek een van de twee plaatsen op aarde waar het magnetische kompas wijst naar het echte noorden. Normaal gesproken wijst de naald van een kompas naar het magnetische noorden. Het verschil tussen deze twee verschijnselen wordt ook wel kompasvariatie genoemd en kan oplopen tot een afwijking van 20 graden. Als deze kompasafwijking niet gecompenseerd wordt, kan een voertuig ver uit koers raken.
 • De Bermudadriehoek is niet het enige gebied op aarde waar zich dit magnetische verschijnsel voordoet. Een gebied aan de oostkust van Japan, dat de 'Duivelszee' wordt genoemd, heeft dezelfde magnetische karakteristieken als de Bermudadriehoek. De Duivelszee is net als de Bermuda Driehoek bekend om mysterieuze verdwijningen.
 • Een ander natuurverschijnsel die betrekking heeft op de Bermuda Driehoek is de extreem snelle en turbulente golfstroom in dit gebied. Deze golfstroom kan zeer verraderlijk zijn voor onervaren mariniers.
 • Een derde kenmerk waar de Bermuda Driehoek mee te maken heeft is het onvoorspelbare klimaat van het Caribisch-Atlantisch gebied. Plotseling opkomende lokale, zeer heftige onweersbuien zijn vaak een ramp voor piloten en mariniers. Ook komen in dit gebied regelmatig waterhozen voor. Dit is een tornado boven het wateroppervlak die oceaanwater omhoogtrekt tot soms wel honderden meters. Zo’n waterhoos is zo krachtig dat het alles kan vernietigen.
 • Het vierde kenmerk is de bodemstructuur aldaar. De bodem varieert van grote zandbanken rondom de eilanden tot zeer diepe oceaantroggen (het diepste punt van de Atlantische Oceaan, de Puerto Rico Trench, bevindt zich in de Bermudadriehoek). Onder invloed van de stromingen die hierdoor ontstaan is de oceaanbodem in een constante staat van verandering.
 • Ook een niet te onderschatten probleem zijn menselijke fouten. Vele plezierboten bevaren de zeeën tussen Florida en de Bahama's. Veel te vaak wordt er gevaren met te kleine boten, heeft de kapitein te weinig kennis over de risico's van het gebied en is er een gebrek aan ervaring.
 • Er kan zelfs ijs worden gevormd bij een temperatuur van 1-2 C, onder invloed van hoge druk. Ook op de zeebodem in de Bermuda driehoek heerst een hoge druk. Want het is daar vreselijk diep en elke 10 meter méér de diepte in stijgt de druk een atmosfeer.

Op een diepte van 500 meter komt er methaangas uit de zeebodem. Door de hoge druk verandert het gas in ijskristallen. Dit ijs zit in de bovenste lagen van de zeebodem, maar kan bij een onderzeese aardverschuiving weer, terug veranderen in methaangas. Als bij zo'n aardverschuiving veel gas omhoog komt, is de zee als een pan melk die overkookt. Het zee water borrelt, pruttelt en wordt wit. Komt er heel veel methaangas vrij, dan kan het water geen schepen meer dragen. Het gas verdunt het water zo, dat het zijn draagvermogen kwijtraakt. De gasbelletjes maken het water wit en ondoorzichtig. Noodgedwongen moeten schepen hun motoren stoppen, omdat het water niet langer bruikbaar is als koelwater.

Maar het methaangas blijft niet in zee. Het stijgt op en vormt dikke wolken. Zo kunnen vliegtuigen verdwijnen als ze de onzichtbare wolken van explosief methaangas binnenvliegen. De vliegtuigresten worden waarschijnlijk begraven onder het slib, op het moment dat de bodem weer tot rust komt. De ontdekker In het jaar

De geschiedenis van de Bermudadriehoek

De Bermudadriehoek, ook wel duivelsdriehoek genoemd, is een denkbeeldig gebied aan de zuidoost kust van de Verenigde Staten. De Bermuda Driehoek staat bekend omdat, in dit gebied vele kleine boten, vliegtuigen en schepen op een onverklaarbare manier zijn vergaan. In de afgelopen 100 jaar zijn er in dit gebied meer dan 50 boten en 20 vliegtuigen verdwenen. Wat er precies is gebeurd met de boten en de vliegtuigen is niet bekend. De meeste verdwenen zonder spoor achter te laten. Er zijn in de loop van de tijd vele theorieën ontstaan om deze vele verdwijningen te verklaren. In het verleden werd vaak gedacht dat de rampen in dit gebied werden veroorzaakt door bovennatuurlijke krachten. Maar het is deze combinatie van natuurlijke krachten en menselijke fouten die de oorzaak is van het vergaan van deze boten en vliegtuigen. Deze zorgde ervoor zorgt dat de Bermuda Driehoek zijn bijnaam 'de Duivelsdriehoek' eer aan doet. Deze eilanden zijn ontstaan door aards verschuivingen. In de aarde zijn gaten gekomen doordat er stukken zijn weggedreven.

Unieke kenmerken

Ten eerste is de Bermuda Driehoek één van de twee plaatsen op aarde waar het magnetische kompas wijst naar het echte noorden. Normaal gesproken wijst de naald van een kompas naar het magnetische noorden. Het verschil tussen deze twee verschijnselen wordt ook wel kompasvariatie genoemd en kan oplopen tot een afwijking van 20 graden. Als deze niet gecorrigeerd wordt, kan een voertuig ver uit koers raken. Ten tweede is de Bermuda Driehoek niet het enige gebied op aarde waar zich dit magnetische verschijnsel voordoet. Een gebied aan de oostkust van Japan, dat de "Duivelszee" wordt genoemd, heeft dezelfde magnetische kenmerken als de Bermuda Driehoek. De Duivelszee in net als de Bermuda Driehoek bekend om mysterieuze verdwijningen. Een ander natuurverschijnsel dat betrekking heeft op de Bermuda Driehoek is de extreem snelle en sterke golfstroom in dit gebied. Deze golfstroom kan zeer verraderlijk zijn voor onervaren mariniers. Een derde kenmerk waar de Bermuda Driehoek mee te maken heeft is het onvoorspelbare klimaat van het Caribisch-Atlantisch gebied. Plotseling opkomende lokale, zeer heftige onweersbuien zijn vaak een ramp voor piloten en mariniers. Ook komen in dit gebied regelmatig waterhozen voor. Dit is een tornado boven het wateroppervlak die oceaanwater omhoog trekt tot soms wel honderden meters. Zo'n waterhoos is zo krachtig dat het alles kan vernietigen. Het vierde kenmerk is de bodemstructuur. De bodem varieert van grote zand- banken rondom de eilanden tot zeer diepe oceaantroggen (het diepste punt van de Atlantische Oceaan, de Puerto Rice Trench, bevindt zicht in de Bermuda Driehoek). Onder invloed van stromingen die hierdoor ontstaan is is de oceaanbodem in een constante beweging. Ook een niet te onderschatten problemen zijn menselijke fouten. Vele plezierboten bevaren de zeeën tussen Florida en de Bahama's. Veel te vaak wordt er gevaren met te kleine boten, en heeft de kapitein te weinig kennis over de risico's van het gebied en is er een gebrek aan ervaring.

Een waar gebeurd verhaal

Dit is een waar gebeurd verhaal van 5 piloten die zich op 5 december 1945 klaarmaakten voor een trainingsvlucht uit Fort Launderdale in Florida. "De vlucht zal in de Bermudadriehoek zijn. Eerst zullen ze 160 mijl oost vliegen. Dan gaan ze 40 mijl noord voor dat ze noordoost terug naar de basis vliegen", legde de commandant uit. Het was een routinevlucht op een normale dag. De piloten hadden veel ervaring en hadden ook veel simulatorvluchten gedaan. Ieder vliegtuig had reddingboten en reddingsvesten voor het geval dat ze op het water moesten landen. De radio en navigatie was de beste die er toen was. Net na 2 uur in de middag waren ze vertrokken op een missie die 2 uur duurde. Om 15:45 vroeg de commandant om hun positie te checken. Een van de piloten zei:"Ik ben niet zeker van onze positie en ik kan ook geen land zien." Het grondstation had geen radar dus konden ze niks doen voor de piloten. Toen kwam het laatste bericht van de piloot: "Ik ben nog steeds niet zeker waar we zijn, maar ik denk dat we 225 mijl noordoost van de basis zitten." Na dat bericht was er alleen maar stilte. De commandant organiseerde een "zoek-en-reddingsteam" met een boot met overlevingsapparatuur. Een zogenaamde "flying-boat". Na een tijdje kwam er ook geen bericht meer van deze flying-boat. Sinds die dag in 1945 zijn veel schepen en boten verdwenen in de Bermuda Driehoek.

Juan de Bermudez

Bij de Bermudadriehoek zijn sinds 1503 boten en vliegtuigen verdwenen en mensen. Er zijn ook eilanden bij de Bermuda driehoek die heten de Bermuda eilanden. De eerste man die op het eiland woonde heet Juan de Bermudez hij heeft ook de Bermuda driehoek ontdekt. Die man heeft ook de naam verzonnen. De naam komt van de achternaam van hem. Hij heet met de achternaam Bermudez vandaar Bermuda.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bermudadriehoek&oldid=497830"