Christen

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Bedoel je het geloof Christendom. Klik hier.
Na een avondje EO jongeren dag

Een christen (strekking: volgeling van Christus) is iemand die in de christelijke God gelooft en probeert te leven volgens de uitgangspunten van de Bijbel. Een christen gelooft dat Jezus Christus de zoon van God is en dat hij is gestorven voor onze zonden. Zonden zijn dingen die je verkeerd doet (en die je niet had moeten doen). Het uitgangspunt is de liefde voor God en de naastenliefde. Het christendom heeft een lange geschiedenis en veel invloed uitgeoefend op de wereldpolitiek. Het begon al snel na het leven van Jezus Christus, toen al na ongeveer 30 jaar later de christenen door keizer Nero werden vervolgd vanwege de brand in Rome.

Richtingen binnen het christendom

Er zijn veel christenen in de wereld. Als alle mensen zouden worden geteld die gedoopt zijn, dan zijn er meer dan 2 miljard christenen. In Europa echter wonen veel mensen die gedoopt zijn, maar niet zo bezig zijn met het geloof. Men schat het aantal echte gelovigen daarom op meer dan één miljard. In Nederland is het christendom het meest voorkomende geloof. De grootste groepen zijn:

Protestanten vinden dat kerken eenvoudig moeten zijn, net zoals Jezus Christus zelf eenvoud predikte. In protestante kerken heeft een dominee de leiding. Katholieken geloven dat de paus de kerkleider is. Onder hem vallen de kardinalen en daaronder de bisschoppen. De bisschop is de baas van een bisdom, bijvoorbeeld van het bisdom Utrecht.

De gedachtegoed van het christendom staat in de Bijbel in het Oude en in het Nieuwe Testament (eerste & tweede deel).

Veel enthousiasme bij jongeren voor de paus

Orthodoxe christenen

Verschillende christenen zijn orthodox. Dat betekent dat zij de Bijbel zeer strikt nemen. Vooral in de VS wonen veel orthodoxe christenen. Met een moeilijk woord noemt men ze ook wel conservatief. De term "orthodox" wekt verwarring op omdat in Oost-Europa de kerk daar orthodox wordt genoemd. Je hebt daar Grieks-orthodox, Russisch-orthodox, Servisch-orthodox en ga zo maar door. Daar staat de kerk niet zo los van de staat zoals we dat in Nederland gewend zijn.

Sommige orthodoxe christenen vinden dat mensen op zondag niet mogen werken. Voor hen is de zondag bedoeld voor rust en overdenking van het leven. Soms gaan ze twee maal naar de kerk. Zo maken ze tijd om God beter te leren kennen. Ze geven niet zo veel geld uit aan make-up, kleding en dergelijke. Ze geven meer geld aan goede doelen, arme mensen, etc. Ze vinden dat ze goed om moeten gaan met het milieu, want die hebben ze van God gekregen. Ze vinden dat veel mensen hun geld uitgeven aan overbodige luxe en daarom leven ze zuinig.

Over het algemeen is men dan ook voor de zondagssluiting van winkels, zoals de SGP en ChristenUnie in de Nederlandse politiek betogen.

Video's


Zie ook

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Christen&oldid=686789"