Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!
Weather-clear.svg Een hele fijne zomervakantie toegewenst! Weather-clear.svg

Dyscalculie

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Kinderen met Dyscalculie hebben er wat aan extra oefening en extra uitleg en veel positieve feedback. Rekenen blijft helaas altijd moeilijk bij mensen met Dyscalculie

Dyscalculie (werd vroeger ook wel Cijferblindheid genoemd) is een rekenstoornis die je met je geboorte mee hebt gekregen en dan met namen het aanleren en het eigen maken van de rekenvaardigheden de basisvaardigheden van rekenen en wiskunde ervan.

Dyscalculie is een hele vervelende en moeilijke stoornis omdat rekenen in meerder hersenen delen wordt gebruikt,waaronder ook het taalcentrum ,daarnaast wordt bij rekenen ook nog het gedeelte van de hersenen gebruikt die een belangrijke rol speel bij plannen en weten hoe je iets moet oplossen.

Dyscalculie betekent letterlijk het niet kunnen rekenen. Het is net als dyslexie in feiten een andere term voor heel veel problemen hebben met het aan leren van schoolvaardigheden ,maar in dit geval zijn er problemen met het vlot en snel kunnen oproepen van wiskunde en rekenvaardigheden. Deze problemen komen niet door een lage intelligentie niveau of te weinig rekenen onderwijs wat bij ernstige rekenproblemen en rekenen zwakte wel het geval is. Dus dyscalculie is erger dan dat.

Wat is Dyscalculie

Dyscalculie is een reken stoornis waarbij je heel veel moeite hebt met rekenen. Het probleem zit hem in dat mensen met Dyscalculie de rekenvaardigheden heel moeilijk en soms helemaal niet eigen kunnen maken. Dat komt doordat ze niet de basisvaardigheden eigen kunnen maken of heel moeilijk ze blijven het heel moeilijk vinden om sommen zoals 6+6 uit te rekenen ,hun kunnen dit niet onthouden dat het 12 is ,waardoor ze het ook moeilijk vinden om grote sommen uit te reken zoals ;60 +60 .Omdat ze niet weten wat 6+6 ,waardoor ze niet kunnen bedenken dat als dat weet dat je alleen een 0 we achter hoeft te zetten. Daarnaast hebben ze ook moeite met rekenregels leren en draaien ze getallen om, omdat ze schrijven hoe ze denken dat je het moet schrijven. Zoals kleine kinderen die nog niet konden tellen ook doen .Hun blijven dat doen ,omdat ze niet begrijpen dat je het anders moet schrijven ,dus ze schrijven vaak bij 78 eerst 8 en dan 7 omdat ze dat horen ,maar ja ze bedoelen dan 78 maar ze schrijven dan 87. Daarnaast hebben moeite met klok kijken en vooral de digitale klok. Ze hebben dus overal moeite mee wat met getallen en rekenen en wiskunde te maken heeft. Hieronder kun je lezen wat symptomen zijn.

Hoe vaak komt het voor

Ondanks dat je misschien wel eens iets van gehoord hebt of dat iemand in je klas Dyscalculie heeft . Of misschien heb je het zelf .

Uit onderzoek is gebleken dat Dyscalculie even vaak voorkomt als anderen leerstoornissen.

Ongeveer 20 tot 30 kinderen in Nederland heeft een lichte of zware vorm van Dyscalculie dat is best veel .

Dit is ongeveer 3 tot 4 procent dit is dus eigenlijk best veel komt eigenlijk net zo vaak voor als de andere leerstoornis Dyslexie.

Kenmerken van Dyscalculie

Hieronder zet ik de kenmerken van Dyscalculie op een rij nogmaals je hoeft ze niet allemaal te hebben. Om last van Dyscalculie te hebben ,want ook mensen met Dyscalculie verschillen van elkaar dus als je vermoede hebt dat hebt dan is testen meer betrouwbaarde .

Hierbij de meest voorkomende kenmerken van Dyscalculie:

 • Mensen met dyscalculie blijven lang op hun vingers tellen bij rekenen sommen, bijvoorbeeld bij 5+8 weten ze niet gelijk dat het 13 is, omdat ze het niet hebben opgeslagen in hun geheugen.
 • Ze vinden alle soorten optel en aftrek sommen heel moeilijk om uit te rekenen.
 • Ze maken veel fouten bij stapsgewijs rekenen opdrachten ,want daar hebben ze moeite mee om dat te onthouden.
 • Daarnaast onthouden ze niet hoe ze stappen moeten zetten.
 • Ze hebben vaak ook problemen met het plaatsen van getallen op juist plek ze weten ,bijvoorbeeld niet dat 9 na de 8 komt en waar je die op de getallenlijn moet zetten.
 • Mensen met dyscalculie draaien vaak ook getallen om ,zo wordt 65 opeens 56 en 56 en 65.
 • Kan geen Digitale klok kijken de gewoon klok vindt hij/zij ook heel moeilijk na veel oefening .Daarnaast kunnen ze vaak de vertrek tijd bij het bus hokje niet lezen.
 • Kunnen vaak de rekentafels niet uit hun hoofd leren omdat ze vaak naast deze stoornis ook een lageVerwerkingssnelheid [ is de tijd die nodig hebt tussen het ontvangen van wat iemand zegt of ziet en het reageren er op .Dus als iemand zegt wat is 6x6? is dat de tijd dat jij er over na moet denken dat kan heel snel zijn binnen 5 minuten maar het kan ook 60 mintuten ,voordat jij het antwoordt geeft. En dat is vaak bij iemand met een lage verwerkingssnelheid en dyscalculie kan dit lang duren. Een lage verwerkingssnelheid heeft er ook mee te maken hoe snel iemand iets begrijpt en dus iets leert snel of niet].
 • En ze hebben vaak moeite met automatiseren iets eigen maken.
 • Hebben moeite met plannen ,omdat ze vaak geen tijdsbesef hebben waardoor ze niet weten hoe lang iets duurt .Waardoor ze niet weten hoe lang ze moeten leren en hoe ver van te voren. Daarnaast omdat ze vaak geen tijdsbesef hebben ,hebben ze ook moeite om te weten hoe laat ze moeten vertrekken om ergens op tijd te komen. Omdat ze niet weten hoe lang ze over iets doen.
 • Zien vaak niet het verschil tussen plus en minteken of keerteken of deelteken ,waardoor ze niet weten wanneer ze moeten optellen of aftrekken of delen of vermenigvuldigen.
 • Slecht getal begrip bijvoorbeeld niet begrijpen dat 6 ook een aantal is van iets bijvoorbeeld het aantal ballen.
 • Niet goed in schatten van hoeveelheid
 • Niet goed in breuken en procenten.
 • Moeite met geld rekenen.
 • Moeite met meten en het metriekstelsel en wegen van iets en het berekenen van inhoud en omtrek.
 • Moeite met het aanleren van nieuwe rekenvaardigheden en het onthouden er van.
 • Moeite met de aangeleerde basiskennis van rekenen.
 • Moeite met de vergelijkingstekens dus deze <> en andere rekenen en wiskunde tekens uit elkaar halen.
 • Moeite met verhoudingen van rekenen.
 • Moeite met de volgorde van bewerkingen.
 • Moeite met kwadraat en worteltrekken.
 • Moeite met deelsommen uitrekenen.
 • Moeite met verhaaltjes sommen uitrekenen.
 • Moeite met het aanleren van formules bij wiskunde op middelbare school en het toepassen ervan.

Je hoeft niet alle kenmerken te hebben om dyscalculie te hebben .Het gaat er om of veel begeleiding hebt gehad en als je dan nog niet vooruit of weinig na meer dan 6 maanden intensief begeleiding gaat. Dan is er een kans dat je het hebt. En zal ik als ik jou was je laten testen door een orthopedagoog generalist of psycholoog die dat mag doen. Dan krijg je als je het hebt een Dyscalculieverklaring en heb je recht op de hulpmiddelen hieronder genoemd bij hulpmiddelen.

kenmerken die ook bij andere stoornissen voorkomen

Mensen met Dyscalculie kunnen naast dat ze moeite hebben met het leren van rekenen ,ook last hebben van andere kenmerken die ook bij anderen stoornissen voorkomen zoals:

 • Trage tempo.
 • Het is erfelijk bepaald als iemand in de familie ook dyscalculie heeft dan is de kans dat kind het ook heeft ook groter.
 • Op andere vakken zijn heel goed in dit geval is dat bij talige vakken dus Nederlands zijn ze heel goed in dus lezen en schrijven.
 • Minder goed werkende kortermijn geheugen.
 • Problemen met vasthouden van uitleg.
 • Moeite met automatiseren [iets eigen maken zodat je er op een geven moment niet meer over na hoeft te denken.].
 • Moeite met zien van eigen fouten.
 • Ze worden bang om fouten te gaan maken.
 • Ze gaan vaak niet of heel langzaam vooruit in niveau.
 • Ze kunnen de rekentafels niet onthouden..
 • Moeite met links en rechts.
 • Moeite met term boven en onder.
 • Na 6 maanden intensieve begeleiding weinig tot geen verbetering.

Waarom heet wordt ook wel cijferblindheid genoemd

Zoals je hierboven hebt kunnen lezen hebben kinderen en volwassenen met deze stoornis moeite met het leren van rekenen en inzicht krijgen van cijfers . Maar op anderen gebied zoals taal of lezen hebbn ze geen moeite . Vroeger dachte ze daarom ook dat kinderen met Dyscalculie blind waren voor cijfers omdat , ze op anderen gebied taal bijvoorbeeld wel goed zijn. Daarnaast dachten ze vroeger dat kinderen met Dyscalculie dom waren of dat ze gewoon geen zin hebben in rekenen omdat ze verder wel goed functioneren . Maar tegenwoordig zijn ze er achter gekomen dat kinderen met Dyscalculie niet blind zijn voor cijfers en helemaal niet dom . Dat het net als dyslexie (leestoornis) hebben mensen met Dyscalculie met rekenen en dus een reken aandoening is waardoor hun meer tijd kost om rekenen te leren dan gewone leerling die net zo veel onderwijs volgt als jij alleen dat jou meer moeite kost of dat ze niet kunnen leren . Dit maakt ook het verschil tussen Dyscalculie en iemand die rekenen gewoon moeilijk vindt. Dyscalculie gaat nooit over en bij mensen die rekenen gewoon moeilijk vinden kunnen door goed onderwijs of bij les als nog leren rekenen dat heb je bij mensen met Dyscalculie niet dat gaat nooit over.

Welke hulpmiddelen kan je bij iemand met Dyscalculie geven

Dyscalculie kan op school heel erg in de weg zitten niet alleen bij rekenen maar ook bij wiskunde formules en economie formules , scheikunde formules, aarderijkskunde het uitrekenen op waren grote , geschiedenis het onthouden van jaargetallen . Daarom is het belangrijk dat kinderen met Dyscalculie goed geholpen worden met hulpmiddelen welke hulpmiddel die je kan aan bieden verschil per persoon want iedereen mer Dyscalculie is anders met zwaar iemand heeft verschild ook maar de hulpmiddelen die je aan kan bieden en helpen zijn:

 • Laat iemand met dyscalculie een rekenmachine gebruiken bij sommen die echt te moeilijk zijn.
 • Laat iemand met dyscalculie gebruik maken van een tafelkaart/ deelkaart.
 • Laat iemand met dyscalculie gebruik maken een opzoekboekje.
 • Laat iemand met dyscalculie gebruik maken van honderdvel of een papier waar alle cijfers op staan.
 • Geef iemand met dyscalculie extra tijd bij het maken van rekenen opdrachten.
 • Geef extra uitleg als dat nodig is of pas de opdrachten aan waar hij voor nu veel oefening in kan krijgen en wat hij nog wel kan.
 • En als je kind op middelbare school zit gaat u kind bij de rekenen toets de Reken toets 2ER/3ER maken ,waarbij hij een rekenmachine en formule kaarten mag gebruiken bij alle opgaves en hij /zij krijgt extra tijd.
 • En als je kind naar HBO/MBO gaat dan kan bij de rekenen toets weer opReken toets 2ER/3ER maken weer met de hierboven genoemde hulpmiddelen.

Tips voor leerkracht/mensen die hun begeleiden

Zoals ik had uitgelegd is Dyscalculie een aandoening die niet over gaat ,waardoor gene met Dyscalculie er mee moet leren leven. Daarom is het belangrijk dat ook de omgeving weet hoe ze het beste kunnen helpen mensen die last hebben met Dyscalculie , zodat ze ondanks hun beperking toch ver kunnen komen op school en straks een mooie baan kunnen krijgen. Want ja mensen met Dyscalculie kunnen gewoon heel ver komen als hun maar de juiste begeleiding krijgen .En op een school zitten die dat kan bieden daarom hieronder deze tips:

 • Geef het kind meer extra instructie tijd en oefentijd bijvoorbeeld door een verlengde instructie of extra uitleg.
 • Zorg voor uitgebreide inoefenen door de methode te gebruiken van eerst voordoen dan samen doen en tot slot zelfstandig.
 • Bied 1 manier aan van de methode dat is al genoeg om te voorkomen voor verwarring.
 • Oefen de deelvaardigheden rustige en duidelijk uit.
 • Voorkom dat iemand met dyscalculie veel zelfstandig werkt.
 • Geef dagelijks automatisering oefeningen dus dat ze iets leren waardoor ze minder lang over iets hoeven na te denken.
 • Geef direct feedback of ze het goed doen en blijf positief aanmoedigen dit helpt de motivatie en zelfvertrouwen.
 • Laat het kind hulpmiddelen gebruiken bij het aanleren van dingen de hulpmiddelen die hierboven zijn beschreven werken heel effectief.
 • Gebruik zo duidelijk mogelijk lesmateriaal.
 • Maak evetueel de plus teken rood , de min teken blauw ,de keer teken groen en deelteken geel om te voorkomen dat ze gaan op tellen in de plaats van aftrekken of vermenigvuldig in plaats van delen.

Bekende mensen met Dyscalculie

Hans Christian Anderson: deze man was een Deense schrijver en is bekend van de sprookjes. Het meisje met de zwavelstokjes, Het tinnen soldaatje en Het lelijke eendje.Mooie verhalen toch? en dat is het werk van hans Christian Anderson. en je hebt Leonardo da Vinci: hij was een hele beroemde kunstenaar, wetenschapper, architect, uitvinder, natuurkundige en noem maar op je kan de kunstenaar kennen van het schilderij De Mona Lisa het bekendste schilderij van de hele wereld! Thomas Alva Edison:Thomas Alva Edison was een grote uitvinder had dyscalculie

weetjes

Wist je dat Dyscalculie vaker bij kinderen voor komt met een laag geboorte gewicht, vroeg geboorte of alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap. Bij Dyscalculie speelt erfelijkheid een grote rol

Links van video's voor extra informatie

Links voor extra informatie

Zie ook:

 • Dyspraxie stoornis bij het verwerken van informatie
 • Acalculie het niet meer herkennen van cijfers
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Dyscalculie&oldid=722557"