Getal

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽

Met getallen kun je hoeveelheden aangeven, tellen, meten, rekenen en dingen benoemen. Je hebt dan ook verschillende soorten getallen: hoeveelheidsgetal, telgetal, meetgetal, rekengetal en naamgetal.

Hoeveelheidsgetal

Als je zegt:

Er liggen 20 appels in die bak. 

dan geeft het getal 20 de hoeveelheid aan. In zo'n zin noem je 20 een hoeveelheidsgetal. Het geeft aan hoeveel er in totaal liggen.

Telgetal

Als je 30 appels op een rij legt en je telt de appels één voor één dan kun je zeggen:

Dit is de twintigste appel. Deze appel heb ik geteld na de negentiende appel. 

Het geeft niet direct aan hoeveel er in totaal liggen maar hoeveel je geteld hebt.

Meetgetal

Als je zegt:

Ik heb 2 kilogram appels gekocht. 

Dan is 2 het meetgetal. De appels heb je gewogen op een weegschaal. De weegschaal heeft aangegeven dat je 2 kilogram appels hebt afgewogen. De weegschaal meet hoe zwaar iets is.

Rekengetal

Als je zegt:

Ik verdeel 20 appels in 4 schalen. Daarbij hoort de som: 20 gedeeld door vier. 

Dan zijn 20 en 4 rekengetallen. Je maakt hiermee een som. Getallen waarmee je kunt rekenen zijn rekengetallen.

Naamgetal

Als je zegt:

De vrachtwagen met appels reed over de A20.

Dan is het getal 20 een naamgetal. Namelijk de naam van een snelweg in Nederland. Het getal 20 heeft niets met hoeveelheid te maken.

Manieren om getallen op te schrijven

Er zijn verschillende manieren waarop je getallen op kunt schrijven. Bijna op de hele wereld rekenen mensen op de manier die vroeger door de Arabieren is bedacht. Het bijzondere hiervan is dat je maar tien cijfersymbolen nodig hebt om alle getallen te kunnen maken. De truc hierbij is dat de waarde van een cijfer afhangt van de positie die het cijfer heeft in het getal. Een handig hulpmiddel om je dit voor te stellen is het abacus. De Romeinen maakten getallen op een andere manier. De positie van het cijfer maakt daarbij niet uit welke waarde een cijfersymbool heeft.

De abacus is een handig hulpmiddel

Op de abacus zie je dat de eenheden (alle losse getallen) helemaal rechts staan. Links daarvan staan de tientallen. Links daarvan de honderdtallen. En links daarvan de duizendtallen.

Hoe maak je het getal tien?

Om het getal tien te maken, zet je één kraal op de plek van de tientallen. Op de plek van de eenheden komt niets te staan. Als je dat uitschrijft komt op die plek de nul te staan. Zo maak je duidelijk dat de één het tiental is.

Hoe maak je het getal honderd?

Zet je één kraal op de plek van de honderdtallen dan heb je het getal honderd gemaakt. Als je dat uitschrijft zet je op de plek van de tientallen een nul en op de plek van de eenheden een nul.

Hoe maak je het getal duizend?

Zet je één kraal op de plek van de duizendtallen dan heb je het getal duizend gemaakt. Als je dat uitschrijft zet je op de plek van de honderdtallen een nul, op de plek van de tientallen een nul en op de plek van de eenheden een nul.

telraam met getal één (1) er op
telraam met getal tien (10) er op
telraam met getal honderd (100) er op
telraam met getal duizend (1000) er op

De nul is een bijzonder cijfer

De nul is een bijzonder cijfer. Het helpt met het op de plek zetten van de andere cijfers zodat je het juiste getal kunt schrijven. Zonder nul is het veel moeilijker om grote getallen te schrijven en is het ook moeilijk om te rekenen.

Meer getallen op de abacus

Hieronder zie je de rekenrek gevuld met de getallen: elf, honderd elf en elfhonderd elf. De nul is nu niet meer nodig om de lege plekken op te vullen. Het cijfer één staat op die plek nu.

telraam met getal elf (11) er op
telraam met getal honderd elf (111) er op
telraam met getal elfhonderd elf (1111) er op

Het getal elf

Het getal elf bestaat uit één tiental en één los getal (eenheid).

Het getal honderd elf

Het getal honderd elf bestaat uit één honderdtal, één tiental en één los getal (eenheid).

Het getal elfhonderd elf

Het getal elfhonderd elf bestaat uit één duizendtal, één honderdtal, één tiental en één los getal (eenheid).

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Getal&oldid=824794"