Grondwater

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Grondwater is water dat onder de grond ligt. Meestal is grondwater ooit regen geweest die door de grond heen is gezakt.

Waterwinning

Grondwater kan door mensen omhoog zijn gepompt om te drinken (drinkwater) of om te gebruiken voor de industrie. Bomen en planten drinken ook grondwater, als mensen teveel grondwater uit de bodem pompen kan het er voor zorgen dat er minder water onder in de grond zit. Dit zijn de dingen die dan kunnen gebeuren:

  • Planten en bomen gaan dood omdat er geen water meer is.
  • De grond zakt in omdat de waterpeil daalt en en de gebouwen zakken dan dus ook de grond in.

Grondwater kan ook vervuild raken of verzilten.

Waterwet

Er is een Waterwet in Nederland. Die gaat erover dat je niet zomaar grondwater uit de grond mag pompen. Dan moet je eerst een vergunning aanvragen. Dit is de wet:

Wet(boek): Waterwet
Artikel: 3.6
Samevatting: 1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van het waterschap of de provincie behoort. 2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, omvatten mede de verwerking van het ingezamelde grondwater, waaronder in ieder geval worden begrepen de berging, het transport, de nuttige toepassing en het, al dan niet na zuivering, op of in de bodem of in het oppervlaktewater brengen van ingezameld grondwater, en het afvoeren naar een zuiveringtechnisch werk.
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Grondwater&oldid=782669"