Circulair

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽

Circulair bevat het woord 'cirkel' en dat heeft er veel mee te maken. Circulair gaat over alles wat je kunt maken en daarbij hou je geen afval over. Je kan dingen maken waarbij je de grondstoffen opnieuw gebruikt. Grondstoffen zijn er in allerlei soorten zoals mineralen of fossiele brandstoffen. Hergebruiken is goed voor het milieu. Een voorbeeld: Een oude wijnfles die je als vaas gaat gebruiken.

Circulaire economie

Verschil tussen een lineaire economie, economie met recyclen en een circulaire economie.

Als iedereen hiermee werkt en rekening houdt, dan noem je dat een circulaire economie. Als je niet werkt met recyclen of circulair produceren, dan noem je dat een lineaire economie. Een circulaire economie heeft producten waarbij (natuurlijke) grondstoffen niet verloren gaan. Circulair is iets anders dan recyclen. Recyclen betekent dat je het product verwerkt en daarvan nieuwe producten maakt. Bij circulair wordt alles van een product gebruikt bij het maken van een ander product, waardoor je geen afval overhoudt. De grondstoffen die worden gebruikt bij circulair zijn zo bedacht dat ze geen afval met zich meebrengen, bijvoorbeeld afbreekbaar plastic. Dat is plastic die door de natuur verdwijnt zonder dat het slecht voor het milieu is. Er zijn ook materialen en voorwerpen die niet gerecycled kunnen worden zoals voedsel en energie.

Waarom is deze economie nodig?

Het is nodig om meer bezig te zijn met circulair produceren, want we gaan steeds meer materialen gebruiken. Dit komt omdat de wereldbevolking toeneemt. We gebruiken sinds de 20e eeuw 34 keer meer materialen, 27 keer meer mineralen, 12 keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa. Alleen al in Nederland gebruikt de bouw de helft van de materialen.

Veel landen hebben afspraken gemaakt om in 2050 een lagere milieudruk te hebben. Die afspraken noemen we het grondstoffenakkoord. Dit kan alleen bereikt worden wanneer we bijvoorbeeld circulair gaan produceren.

Welke manieren zijn er?

Logo recyclen

Er zijn veel manieren waarop je circulair kan produceren. Ten eerste kan je werken met grondstoffen die makkelijk te recyclen zijn. Een voorbeeld: afbreekbaar plastic. Ten tweede kan je als consument rekening houden met recyclen. Een voorbeeld: 'verspil-me-nietjes' in een restaurant of een tweedehandswinkel. Ten derde kan je tijdens het maken rekening houden met de levensduur van het product. Een voorbeeld: duurdere materialen gebruiken bij het maken, zodat het product langer meegaat. Daarnaast heb je nog de deeleconomie. Je kan met andere mensen producten delen waardoor er minder gemaakt hoeft te worden. Als laatste kan je ervoor zorgen dat je een product koopt als dienst, bijvoorbeeld een fiets. De producent krijgt de fiets na afloop terug en kan deze hergebruiken.

Dan heb je nog refurbish en remanufacture. Dit zijn ook manieren van circulair. Refurbish is op behoefte vervangen. Het hele product is nagekeken en onderdelen worden vervangen wat nodig is, dit zijn hergebruikte onderdelen. Remanufacture is een product (bijvoorbeeld een telefoon) gebouwd aan de hand van hergebruikte onderdelen.

Gevolgen

De gevolgen van een circulaire economie zijn positief voor het milieu. Grondstoffen en hulpbronnen gaan niet verloren en worden steeds opnieuw gebruikt, waardoor er geen nieuwe grondstoffen of hulpbronnen gebruikt moeten worden.

Het vernietigen van afval is tot nu toe nog goedkoper dan recyclen. Dit komt omdat recyclen vooral gaat over het product verwerken en dan het maken van een nieuw product, terwijl bij circulair alle onderdelen opnieuw worden gebruikt bij het maken van een product. Een voorbeeld: een wijnfles naar de glasbak brengen en daar wordt een nieuwe wijnfles van gemaakt, noem je recyclen. Een telefoon waarbij je de camera en het goud opnieuw gebruikt voor een andere telefoon en sieraden, noem je circulair. Bij recyclen gebruik je ook meer arbeidsenergie. Arbeidsenergie is de energie die een bedrijf, medewerkers en andere mensen in het product stoppen om het product te maken. De grondstoffen die het meest gerecycled worden zijn: plastic, papier en glas.

Sociale gevolgen

Een circulaire economie kan voor werkgelegenheid zorgen. Aan de andere kant kan dit ook tijdelijk zijn, totdat we een totale circulaire economie hebben. Er zijn meer mensen nodig voor het makkelijke werk in de fabrieken en er zijn meer mensen met kennis nodig voor het ontwerpen van circulaire producten. Circulaire producten zijn duurzamer en daarom zit daar meer kennis achter. Er zullen ook na een langere tijd van sommige banen minder werkgelegenheid zijn, bijvoorbeeld de bouw of elektronica.

Circulaire producten hebben ook invloed op de koopkracht. Er zullen meer mensen geïnteresseerd zijn in de producten, omdat het goed voor het milieu is. Aan de andere kant zijn er mensen die de producten te duur vinden, omdat het produceren duurder is.

Bronnen

Leeuwen, V. S. (2020, 28 oktober). Circulair bouwen in perspectief :: TNO Repository. Geraadpleegd van https://repository.tudelft.nl/view/tno/uuid:de7cb3d0-646c-4c5e-8f03-b1bbe240bcb0

Peters, N., Verkennis, N., & Heestermans, L. (2019, 5 november). Zuid-Holland circulair in 2050. Geraadpleegd van https://www.zuid-holland.nl/publish/pages/19784/zuid-holland_circulair_in_2050_-_een_verkennende_studie_naar_de_sociale_gevolgen.pdf

Bastein, T., Roelofs, E., Rietveld, E., & Hoogendoorn, A. (2013, 11 juni). Kansen voor de circulaire economie. Geraadpleegd van http://www.circulaireeconomiebouw.nl/wp-content/uploads/2016/02/Kansen-voor-de-Circulaire-Economie-TNO-rapport.pdf

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Circulair&oldid=826909"