Bewustzijn

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Te moeilijk
Dit artikel is te moeilijk voor de kinderen van WikiKids. Wil jij het aanpassen zodat iedereen het kan begrijpen? Schrijftips vind je op deze pagina.

Het bewustzijn is bij mensen alles wat deze in de buitenwereld opmerkt of waar deze over na kan denken. Dit is in onder andere alles wat geroken, gezien, gehoord, geproefd en gevoeld kan worden. Er ontstaat daardoor een bepaalde gedachte.

De groei van het bewustzijn

Elk mens op Aarde is anders, simpelweg omdat elk mens de helft van de eigenschappen (kleur haar, ogen, grootte, intelligentie, muzikaal zijn, gezondheid enz.) van zijn moeder en de helft van de eigenschappen van zijn vader erft, waarmee in de buik van de moeder begonnen wordt met groeien (ontstaan). Naast alle direct zichtbare eigenschappen heeft elk mens ook minder (snel) zichtbare eigenschappen, zoals het karakter, wat bijvoorbeeld met iemands humeur, vrolijkheid, geslotenheid of openheid te maken heeft. Het zijn allemaal voorkeuzes of voorkeuren binnen iemands denken en doen-en-laten. Door deze eigen manieren van denken ontstaat er bij kinderen op een gegeven moment een eigen wil en later ook een eigen mening. Kinderen worden opgevoedt (van baby af aan) door hun ouders, wat vanwege dat eigen karakter bij kinderen verschillend van aanpak / benadering is. Toch zijn er wel bepaalde normen en waarden die veel manieren van opvoeden hetzelfde laat zijn. Dit is zo ontstaan doordat mensen met elkaar praten (ook wel communiceren genoemd) en elkaar duidelijk maken wat ze zelf leuk, prettig of aangenaam vinden, of wat vervelend, storend of verschrikkelijk vinden.

Het gevoel en het bewustzijn

Als baby is een mens super-gevoelig, wat blijkt uit het vele huilen. Vanwege dat er nog geen bewuste gedachten met al die kleine gevoelens bezig zijn geweest, gaat alles nog op een onbewuste manier (zonder dat er bewust bij nagedacht wordt), wat het onderbewustzijn genoemd wordt. Zoals het woord het al zegt, zit dit bewustzijn als het ware onder het bewustzijn. Het onderbewustzijn is ook dat deel van het bewustzijn dat de gevoelens regelt en bewust laat worden. Allerlei gevoelens worden zo aangewakkerd, echter is het bewustzijn het, die het aangrijpt om er op allerlei manieren over na te denken. Een gevoel dat zich zo ook kan ontwikkelen is een angst voor iets. Angsten zijn eigenlijk bedoeld als waarschuwing voor iets, evenals het instinct van dieren. Toch kan er ook te veel (ver) over nagedacht worden of op een verkeerde manier, waardoor de angst niet meer normaal is. Men spreekt dan ook wel van een fobie. Zoals een gevoel een waarschuwing kan zijn, hebben alle andere gevoelens ook een functie. Dit kan zelfs het geval zijn met vervelende of pijnlijke gevoelens, doordat dat in het geheugen (onthouden informatie) ook allerlei onbewuste verbindingen maakt met andere gebeurtenissen die herinnerd kunnen worden. Het is dus belangrijk om alle gevoelens bewust te laten worden, en er zo veel en zo diep mogelijk over na te denken. Zo raakt iemand gewend aan al die gevoelens, en kan er op een gegeven moment zelfs gebruik van maken, doordat het denken dan beter wil, en er méér dingen tebinnen schieten. Deze ontwikkeling wordt de intuïtie (uitspreken : int-u-ie-tie) genoemd. Wanneer intuïtie van kinds af aan ontwikkeld wordt, kunnen op latere leeftijd veel dingen aangevoeld worden en sterkt het het begrijpen van alles, doordat gevoel en gedachten voortdurend samenwerken.

De intelligentie en het bewustzijn

Door naar school te gaan wordt allerlei onderwijs verkregen, wat de kennis van een kind (en later studenten) aanzienlijk vergroot. Zowel dingen waarvoor het kind interesse heeft worden aangeleerd, maar ook die mogelijk voor hem / haar minder interessant zijn. Veelal zijn dit zaken waarvan mensen vinden dat hun kinderen dat horen te leren, begrijpen en te hanteren / gebruiken. Ieder kind heeft zijn eigen interessen en daardoor talenten, wat meestal te zien is in waar het kind in uit blinkt (beter in is). Zo zijn er ongeveer acht verschillende gedeelten te herkennen binnen ieders intelligentie (hoe goed iemand meerdere dingen kan doen), wat meervoudige intelligentie wordt genoemd. Zo kan iemand rekenslim of taalslim zijn, maar ook bewegingsslim of muziekslim. De sterke interesse, die er dan is, voor een bepaalde richting zorgt dat een talent zich optimaal (zonder dat het tegengehouden wordt) kan ontwikkelen. Wat echter ook van de ouders overgeërft wordt, is hoe goed de ene of de andere mens is in al die dingen die ie moet (aan)leren. Dit noemt men intelligentie, wat aangeeft dat iemand bepaalde (meerdere) dingen goed of minder goed kan, wat getest kan worden.

Verwarring en het bewustzijn

In sommige gevallen raken mensen in de war of weten ze zelf niet meer wat echt is en wat dat niet is. Ze denken dan van bepaalde dingen die niet zo zijn dat ze wel zo zijn (echt). Dit kunnen dingen zijn die er helemaal niet zijn, maar ook bijvoorbeeld iets over andere mensen wat niet zo is. Het heeft dan vaak ook met gevoelens te maken, wat het bijvoorbeeld kan veroorzaken dat iemand vaak boos is of bijvoorbeeld wantrouwend (niets-vertrouwend). Degene heeft het meestal zelf niet door, wat het belangrijk maakt voor ouders en onderwijzers om er op te letten, zodat een zo best mogelijke manier om er mee om te gaan wordt verkozen. Tegenwoordig is het eerder gewoon om in meer of mindere mate één van de vele stoornissen te hebben, dan het jaren geleden nog toegegeven of herkend werd. In vrijwel alle gevallen is het belangrijk zo vroeg mogelijk ontdekt en begeleidt te worden. Op latere leeftijden is alles alleen maar hardnekkiger en dus moeilijker om nog bij te sturen.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Bewustzijn&oldid=445378"