Autisme

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽
Esculaap.svg
Gezondheidsklachten?

Ga naar een dokter of huisarts! Volg geen adviezen over gezondheidsklachten van het internet op.

Poster van verschijnselen van Autisme

Autisme is een stoornis, waarbij de manier van verwerken van informatie anders verloopt in de hersenen dan bij iemand zonder autisme.

Er zijn verschillende vormen van autisme en bij iedereen is dit ook weer verschillend of iemand er erg last van heeft of maar een beetje. Vandaar dat men tegenwoordig spreekt van een Autisme Spectrum Stoornis, kortweg ASS.

Er zijn nog geen pillen voor autisme en we weten dus (nog) niet of het op die manier zou zijn te genezen.

De hersenen van iemand met autisme zijn op het gebied van prikkels niet goed ontwikkeld. Dit betekent dat de prikkels van de zintuigen - horen, voelen, zien en proeven - niet altijd goed worden ontvangen. Alle prikkels komen tegelijk binnen en allemaal even erg. Dit zorgt ervoor dat iemand met autisme zich moeilijker kan aanpassen aan onverwachte dingen dan iemand zonder autisme. Dit komt omdat de verwerking van de prikkels niet snel/goed verloopt. Deels heeft dit te maken met een zeg maar beschadigde laag rond de uitlopers van de zenuwcellen, het myeline. Hierdoor kunnen een soort kortsluitingen ontstaan. Teveel prikkels binnen krijgen zorgt voor overgevoeligheid, dit betekent bijvoorbeeld voor de huid dat deze extra gevoelig is, wat ervoor zorgt dat iemand niet graag aangeraakt wordt. Ook (te)veel geluid en (te)veel licht kan een vorm van gevoeligheid zijn en wordt vaak niet als fijn ervaren.

Autisme kan al op jonge leeftijd duidelijk zijn voor omstanders. Als kind gaat het bijvoorbeeld later praten dan andere kinderen of gedraagt zich anders. Bijna iedereen heeft wel dingen die hierop lijken. Bij deze dingen horen onder andere overgevoeligheid voor geluid, niet goed tegen veranderingen kunnen, niet goed tegen drukte kunnen, enz. Opvallend is dat óók bijna iedereen met autisme van sommige dingen waar anderen last van hebben, juist geen last heeft.

Iemand met autisme wordt ook wel autist genoemd, maar dat is erg gemakkelijk gezegd voor iemand die een of meer dingen heeft die je autistisch zou kunnen noemen. Ook wordt dit woord soms zomaar als scheldwoord gebruikt.

Kenmerken

De kenmerken die de meeste mensen met autisme (ASS) hebben:

 • Op zichzelf zijn of in zichzelf gekeerd
 • Zich moeilijk kunnen inleven in anderen
 • Vaak geen oogcontact willen hebben met anderen
 • Moeite met herkennen van gezichtsuitdrukkingen en emoties
 • Taalontwikkeling vaak vertraagd en afwijkend . Mensen met ASS hebben een wat ouwelijk taalgebruik. Bij Asperger, dat ook tot het autismespectrum wordt gerekend, is de spraakontwikkeling wel normaal.
 • Nemen veel dingen en opmerkingen te letterlijk wat er wordt gezegd. Ze begrijpen vaak spreekwoorden en grapjes verkeerd.
 • Op kunnen gaan in een bepaalde activiteit. Kunnen heel veel weten over een specifiek onderwerp.
 • Herhalende patronen op gedragsgebied. Hierbij horen bijvoorbeeld tiks (herhalende bewegingen)
 • Moeite met afwijken/anders lopen van de normale planning. Iemand met ASS heeft veel aan een vaste dagstructuur die eventueel in pictogrammen of uitgeschreven tevoren bekend moet zijn. Mocht men er van moeten afwijken, dan is het goed dit tevoren aan te kondigen.
 • kunnen niet makkelijk twee dingen gelijk. Hoewel het zogenaamde multitasken niet echt bestaat, lijkt dit wel zo.
 • reageren anders op iets
 • Soms ook een lage verwerkingssnelheid

Soorten

De verzamelnaam voor de verschillende vormen van autisme is Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hierbij heb je verschillende soorten:

Klassiek autisme

Zie Klassiek Autisme voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Mensen met klassiek autisme hebben gemiddelde tot ernstige sociale beperkingen, verbale en non-verbale beperkingen en willen altijd zekerheid hebben. Ze vragen als kind veel aandacht. Ze kunnen wel erg intelligent zijn ondanks hun beperkingen. Je moet ze vaak niet heel kwaad benaderen (bijvoorbeeld je neemt de verkeerde afslag, domoor!). Sommige zijn er slecht in om te zien hoe anderen zich voelen en soms zijn ze heel erg in zichzelf, ook wel genoemd als "hun eigen wereld". Toch kun je met hen leven en veel plezier hebben.

Syndroom van Asperger

Zie Syndroom van Asperger voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Net als bij klassiek autisme hebben mensen met het syndroom van Asperger ook sociale beperkingen, de volgende handelingen gaan niet zoals ze moeten gaan: gelaatsuitdrukkingen, oogcontact, lichaamstaal en gebaren om de sociale interactie te bepalen. In tegenstelling tot wat vaak gezegd wordt over de spraakachterstand hebben mensen met Asperger hier weinig tot geen last van. Ook zijn deze mensen soms erg slim, slimmer dan een gemiddeld persoon. Ze hebben ook sommige angsten waar ze heel moeite mee hebben. sommige mensen met Asperger hebben last van epileptische aanvallen of/en hoofdpijn.

PDD-NOS

Zie PDD-NOS voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

De mensen met PDD-NOS worden op vroege leeftijd meestal verkeerd ingeschat omdat de ontwikkeling van PDD-NOS veel te maken heeft met het karakter van het kind en daarom pas op latere leeftijd goed kan worden gezegd wat het kind heeft. Toch hebben kinderen met PDD-NOS meestal beperkte interesses, waar ze heel veel tijd aan besteden en ze vallen vaak in herhaling. Mensen met PDD-NOS hebben tekortkomingen in hun sociale vaardigheden. Ze kunnen bijvoorbeeld moeilijk overweg met leeftijdgenoten, verder vertonen ze vaak ook tekortkomingen in communicatie. Ze weten soms zelf niet wat ze zeggen, ze kunnen soms moeilijke woorden gebruiken die niet bij hun leeftijd passen. Bovendien hebben ze vaak ook een heel monotoon stemgebruik. Veel voorkomende stereotiepe gedragingen/fixaties zijn: steeds dezelfde handelingen doen, geïnteresseerd in een bepaald onderwerp en dan daar alleen maar over kunnen praten. Bovendien zie je veelal een afwijkend beeld van fantasie en werkelijkheid. Alle dingen lopen vaak door elkaar heen, ze kunnen een sprookje of verhaaltje letterlijk nemen en geloven dat het ook echt gebeurd is. Er zijn veel grote verschillen in gedrag:

 • Afzijdig en in zichzelf gekeerd.
 • Laat wel contact toe maar zoekt het niet uit zichzelf.
 • Overdreven beleefd en de bewegingen zijn houterig en stijf.

Hoe wordt bepaald of iemand autisme heeft?

Het vaststellen van de diagnose autisme wordt gedaan door een gezondheidszorg psycholoog of psychiater. Deze twee personen kunnen hulp in roepen van een logopedist, een pedagoog of een speltherapeut. Vaak wordt door middel van gesprekken met ouders en observatie van een kind gekeken of het kind kenmerken van autisme laat zien. Het vaststellen van de definitieve diagnose wordt gedaan volgens een classificatiesysteem, genaamd DSM V.

Omgang met autisme

Als je iemand in je omgeving hebt met autisme, dan is het belangrijk dat je weet hoe je er mee om moet gaan. Enkele tips:

 • Wees duidelijk in gesprekken.
 • Gebruik zo min mogelijk sarcasme of grapjes in gesprekken want dat kan verkeerd opgevat worden.
 • Praat over 1 ding te gelijk
 • Gebruik korte zinnen
 • Als je vragen stelt, stel ze dan kort en duidelijk. Vermijd een 'waarom' vraag en gebruik liever "want". Vermijd ook woorden als "misschien".
 • Wees voorspelbaar. Regelmaat is belangrijk voor mensen met ASS.
 • Als je iets samen gaat doen, leg dan alles stap voor stap uit. Ondersteun dit eventueel met simpele tekeningetjes of schrijf het op als de ASS-er kan lezen. Gesproken woorden vervliegen namelijk, tekeningen en geschreven woorden blijven staan en kunnen teruggelezen worden. Zorg ervoor dat hij of zij goed mee kan kijken wat je tekent of schrijft. Ben je rechtshandig, laat hem of haar dan links van je zitten.
 • Verandert er iets in de planning, geef het op tijd aan.
 • Geef duidelijk regels aan.

Externe (video)links

Zie ook

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Autisme&oldid=834981"