Wereldliteratuur

Uit Wikikids
⧼vector-jumptonavigation⧽ ⧼vector-jumptosearch⧽

Wereldliteratuur noemt men het geheel van literaire teksten die ook buiten de eigen landsgrenzen en het eigen taalgebied invloed uitoefenen en veel worden gelezen, al dan niet in vertaling.

Traditioneel duidde de term op de verschillende nationale literaire canons. De Duitse dichter Goethe gaf het in de 19e eeuw de ruimere betekenis van een literatuur die mensen van verschillende culturen met elkaar verbond. In het begin van de eenentwintigste eeuw konden studenten aan Amerikaanse, en later aan Europese universiteiten wereldliteratuur bestuderen als onderdeel van de vergelijkende (comparatieve) literatuur. Enkele bekende schrijvers en docenten zijn David Damrosch (What Is World Literature?), Theo D'haen (The Routledge Concise History of World Literature) en Martin Puchner (Norton Anthology of World Literature).

Bron

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Wereldliteratuur&oldid=825048"