Werkdag ridder

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Merge-arrow.svg Iemand vindt dat de inhoud van dit artikel ingevoegd zou moeten worden in Ridder. Als de tekst wordt ingevoegd, wordt dit artikel een doorverwijzing.

De werkdag van de ridder bestond uit verschillende werkzaamheden, zoals oorlog voeren en de boeren op het land controleren.

Wat is een ridder?

Ridders waren geharnaste soldaten te paard. Zij waren gespecialiseerd in vechten voor de koning of heer. Er was een persoonlijke relatie tussen de heer en zijn soldaten, de ridders. De ridders moesten de heer met 'raad en daad' bijstaan.

Er waren verschillende soorten ridders, zoals speerwerpers, boogschutters en zwaardvechters.

In welke tijd leefden de ridders?

De ridders leefden in de tijd van de monniken en ridders (500-1000) en de tijd van steden en staten (1000-1500). In de tijd van de monniken en ridders bestonden er grote verschillen tussen de groepen en standen. Bij de geboorte was al bepaald tot welke groep je behoorde. Er waren drie groepen: de geestelijken, de adel en de boeren. Boeren werden ook wel horigen genoemd. Oorspronkelijk mocht iedereen ridder worden, maar in de loop van de tijd waren het vooral adellijke zonen. Dat had alles te maken met de hoge kosten die aan het ridderschap verbonden waren, zoals wapenuitrusting.

Hoe werd je ridder?

Ridderslag

Als edele werd je geboren, tot ridder werd je geslagen. De zonen van heren werden van jongs af aan voorbereid op een leven als ridder. Vanaf een jaar of zeven werden 'toekomstige ridders' naar een kasteel gestuurd. Als een soort dienaar (page) traden ze in dienst van een kasteelheer. In het kasteel kregen ze les in bedienen en goede manieren. Ze moesten dus helpen met schoonmaken en opruimen. Op de binnenplaats van het kasteel leerde een echte ridder de jongens vechten met stukken hout of botte wapens. Ook moesten ze veel sporten, zoals zwemmen. Op deze manier bleven de jongens in conditie. Paardrijden leerden de jonge ridders op een houten paard dat op wieltjes vooruit getrokken werd. Als de page voldoende fysieke kracht had en bewezen had dat hij een ridder kon worden, werd de page op veertienjarige leeftijd benoemd tot schildknaap. Een schildknaap was een persoonlijke bediende van een ridder. Hij hielp zijn heer met het aandoen van het harnas, hield de wapens schoon, ruimde de rommel op en verzorgde de paarden van zijn heer. Daarnaast leerde hij omgaan met wapens en kreeg hij een uitvoerige fysieke training. Ook moesten schildknapen de ridders meehelpen met de voorbereiding op een gevecht en aan de zijde van de ridder meevechten. Op deze manier leerden ze om een echte ridder te worden. Wanneer de schildknaap zichzelf in de strijd of op een toernooi bewezen had, verleende de heer de ridderslag. Meestal was dit rond de leeftijd van 21 jaar. Eerst werd de ridderslag gegeven door een handslag in de nek, maar in de dertiende eeuw werd dit ritueel vervangen door een tikje met een zwaard. De schildknaap kreeg dan het ridderzwaard en de riddersporen uitgereikt. Daarna volgde een feest waarbij hij zijn kunnen kon tonen. Een andere ridder, meestal een heer van de schildknaap of soms zelfs de koning, voerde de ridderslag

Hoeveel uur werkte een ridder?

Het is niet goed in te schatten hoeveel uur een ridder per dag werkte. Dit lag aan de diverse werkzaamheden. Wanneer een ridder aan het oorlog voeren was, maakte hij veel uren. Bij het kasteel werkten de ridders afwisselende uren. Bij de volgende vraag wordt verteld wat ridders allemaal deden.

Wat voor werk hadden de ridders?

Oorlog voeren was de belangrijkste bezigheid van de ridders. De ridders waren tijdens deze strijd in goede wapenuitrusting, zoals een (slag)zwaard, lans, dolk en een schild waarop het wapen van de ridder was geschilderd. De ridders vielen kastelen en steden aan. Bij een belegering konden ridders uit twee dingen kiezen. De eerste was het kasteel omsingelen en afsluiten om zo de vijanden uit te laten hongeren. De andere manier was bruut geweld, door het kasteel dus aan te vallen. Er werd hierbij dan gebruik gemaakt van katapulten, stormrammen en belegeringstorens. Vanaf de vijftiende eeuw ontstond er ook buskruit.

Als er geen oorlog was, keek de ridder hoe het op het land ging. Ze gingen dan controleren of de boeren hun belasting wel betaalden en of ze nog iets nodig hadden. Bij een bouw van een kasteel moest een ridder kijken of de slotgracht verdiept moest worden. Verder moest hij de boekhouding doen en ging hij op jacht. Het op jacht gaan was een goede oefening voor een ridder, het gaf hen de kans om moed te tonen wanneer ze tegenover gevaarlijke dieren kwamen staan. Hier kwamen ook de drakenverhalen vandaan. Het op jacht gaan leverden vaak ook vlees op. De ridder was dus ook een soort manager van een bedrijf.

Behalve dit hielden ridders ook van vechttoernooien. Dit werd om meerdere redenen gehouden. Ten eerste voor het oefenen, maar ook in naam van een jonkvrouw of vanuit verveling. Deze toernooien bleken wel gevaarlijk te zijn, want vaak sneuvelde een ridder.

Vanaf de twaalfde eeuw, dus in de tijd van de steden en staten, werd de levensstijl van de ridders verfijnder. Ze kregen belangstelling voor literatuur, mooie kleding, exotisch eten en drinken. In die sfeer paste de hoofse liefde. De ridder aanbad een voor hem onbereikbare getrouwde vrouw. Hij schreef liefdesgedichten, vocht voor haar op toernooien en verrichtte uit haar naam heldendaden. Zij flirtte met hem en prees zijn moed. Het was haar of de dood.

Riddertoernooi

Wat voor regels en plichten had de ridder?

Volgens de riddereed moest een ridder dapper zijn en zich inzetten voor armen, weduwen en wezen. Plunderen was verboden. Er waren hierbij ook vijf hoofdwaarden geformuleerd:

  • Eer
  • Kracht en moed
  • Trouw
  • Vrijgevigheid
  • Eerlijkheid De realiteit was ondanks die mooie beloften niet altijd zo, want veel ridders toonden weinig genade bij een veldslag. Ze joegen vijanden op, wat vaak de dood tot gevolg had. Ook stond er bij een ridder vaak veel op het spel op het moment dat ze een nederlaag hadden. Meestal verloren ze hierdoor hun baan.

Wat deden ridders in hun vrije tijd?

Ridders hadden vaak avonden met dans en zang. Muziek was vooral voor de ontspanning, bijvoorbeeld tijdens het eten. Verder speelden ridders ook bordspellen. Dit zorgde ervoor om de lange avonden door te komen. Vooral schaken was een populaire oorlogsspel voor de ridders.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Werkdag_ridder&oldid=512746"