Help mee! Maak een account of meld je aan.
Weather-clear.svg Een hele fijne zomervakantie toegewenst! Weather-clear.svg
Stem nu op: PQ-17 en Victoria van het Verenigd Koninkrijk

Gevaar van water: verschil tussen versies

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
(Welke mogelijke gevaren schuilen er voor Nederland door het waterlandschap?)
k
Regel 3: Regel 3:
 
   
 
   
  
Water is een vloeibare stof bestaande uit watermoleculen. Één watermolecuul bestaat uit drie atomen; 1 zuurstofatoom (O) en 2 waterstofatomen (H), ook wel H2O. Water heeft drie verschijningsvormen, '''ijs''' (vast), '''water''' (vloeibaar) en '''waterdamp''' (gas). De verschijningsvorm van water hangt af van de temperatuur van het water. Bij kamertemperatuur (20 graden) is water vloeibaar, onder het vriespunt (>0 graden) verandert water in ijs en boven het kookpunt (100 graden) verdampt het water tot waterdamp (Deltawerken online, 2004). Water is heel krachtig. Zo kan water veel nare natuurrampen veroorzaken. Denk maar aan een tsunami,  een overstroming en overmatig neerslag. Ook in de andere verschijningvormen kan water krachtig en gevaarlijk zijn, denk aan lawines en ijzel. Water is zo krachtig dat er zelfs duurzame energie opgewekt door kan worden, ook wel waterkracht genoemd.  
+
Water is een vloeibare stof bestaande uit watermoleculen. Rén watermolecuul bestaat uit drie atomen; 1 zuurstofatoom (O) en 2 waterstofatomen (H), ook wel H2O. Water heeft drie verschijningsvormen, '''ijs''' (vast), '''water''' (vloeibaar) en '''waterdamp''' (gas). De verschijningsvorm van water hangt af van de temperatuur van het water. Bij kamertemperatuur (20 graden) is water vloeibaar, onder het vriespunt (>0 graden) verandert water in ijs en boven het kookpunt (100 graden) verdampt het water tot waterdamp (Deltawerken online, 2004). Water is heel krachtig. Zo kan water veel nare natuurrampen veroorzaken. Denk maar aan een tsunami,  een overstroming en overmatig neerslag. Ook in de andere verschijningsvormen kan water krachtig en gevaarlijk zijn, denk aan lawines en ijzel. Water is zo krachtig dat er zelfs duurzame energie opgewekt door kan worden, ook wel waterkracht genoemd.  
  
 
== Welke rol speelt water in het dagelijks leven van een mens? ==
 
== Welke rol speelt water in het dagelijks leven van een mens? ==
Regel 21: Regel 21:
 
   
 
   
  
Nederland is een '''Deltaland'''. Een delta is stelsel van vertakkingen van rivieren voordat deze in een zee of een meer uitmondt. Nederland bestaat voor een groot deel uit het aangesloten deltagebied van de rivieren de Rijn, Maas en Schelde. Delta’s liggen vaak erg laag ten opzichte van de zee. Nederland ligt voor een groot deel onder het Normaal Amsterdam Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0m is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee (Rijkswaterstaat, 2016).
+
Nederland is een '''Deltaland'''. Een delta is stelsel van vertakkingen van rivieren voordat deze in een zee of een meer uitmondt. Nederland bestaat voor een groot deel uit het aangesloten deltagebied van de rivieren de Rijn, Maas en Schelde. Delta’s liggen vaak erg laag ten opzichte van de zee. Nederland ligt voor een groot deel onder het Normaal Amsterdam Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 meter is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee (Rijkswaterstaat, 2016).
  
 
'''Overstromingen en stormvloeden'''.
 
'''Overstromingen en stormvloeden'''.

Versie van 11 nov 2016 om 12:39

Wat zijn de eigenschappen van water?

Water is een vloeibare stof bestaande uit watermoleculen. Rén watermolecuul bestaat uit drie atomen; 1 zuurstofatoom (O) en 2 waterstofatomen (H), ook wel H2O. Water heeft drie verschijningsvormen, ijs (vast), water (vloeibaar) en waterdamp (gas). De verschijningsvorm van water hangt af van de temperatuur van het water. Bij kamertemperatuur (20 graden) is water vloeibaar, onder het vriespunt (>0 graden) verandert water in ijs en boven het kookpunt (100 graden) verdampt het water tot waterdamp (Deltawerken online, 2004). Water is heel krachtig. Zo kan water veel nare natuurrampen veroorzaken. Denk maar aan een tsunami, een overstroming en overmatig neerslag. Ook in de andere verschijningsvormen kan water krachtig en gevaarlijk zijn, denk aan lawines en ijzel. Water is zo krachtig dat er zelfs duurzame energie opgewekt door kan worden, ook wel waterkracht genoemd.

Welke rol speelt water in het dagelijks leven van een mens?

Water is erg belangrijk in het dagelijks leven van een mens. Omdat een menselijk lichaam voor 60% uit water is opgebouwd, is water een belangrijke bouwstof voor je lichaam. Mensen moeten hierdoor gemiddeld 2 liter water per dag drinken. Zonder water zou een mens hoogstens 4 dagen kunnen overleven. De wereld bestaat voor meer dan twee derde uit water. Er is dus meer water op de aarde dan het land waarop wij wonen. Ongeveer 97% van het water op aarde is te vinden in de zeeën en oceanen en is zout water. Minder dan 2% van het water is heeft een vaste vorm van ijs in de poolkappen en de gletsjers. Ongeveer 0.5% is zoet, ook wel drinkwater, en brak water. Brak water vind je op plaatsen waar zoet en zout water in elkaar overvloeien, zoals bij riviermondingen. Omdat de hoeveelheid water op de aarde gelijk blijft, gebruiken wij het water steeds weer opnieuw. Dit noem je de waterkringloop. Zeewater verdampt (waterdamp), het zoete water stijgt op en het zoute water blijft in de zee. Samen met de verdamping vanaf de grond vormt het waterdamp wolken waaruit weer neerslag volgt. Rivieren en beken voeren het zoete water weer naar de zee.

Naast water om te drinken gebruiken wij mensen water voor verschillende dagelijkse activiteiten zoals onder andere de wc doorspoelen, douchen, tanden poetsen, handen wassen en voedsel klaarmaken. Gemiddeld gebruikt een persoon in Nederland ongeveer 112 liter per dag! Daarnaast gebruiken wij in Nederland ook zoetwater voor de land- en tuinbouw. De boeren in de land- en tuinbouw gebruiken gemiddeld 125.000.000.000 liter water per jaar. Niet alleen de mens maar ook dieren en planten hebben water nodig. Omdat de mensen planten en dieren nodig hebben, en andersom, kan je wel stellen dat water dus van levensbelang is voor de hele wereld.

Schoon zoet water heeft een mens dus elke dag nodig. Volgens Rijkswaterstaat (2016) is schoon water, gezond water met een goede kwaliteit dat geschikt is voor de bereiding van drinkwater en rijk is aan planten en dieren. De maatregelen die Nederland heeft genomen om dit water te gebruiken en een goede kwaliteit hiervan te waarborgen zijn er vele. Aan het eind van de middeleeuwen werd er een begin gemaakt aan de riolering van Nederland. Dit zorgde ervoor dat er drinkwater uit de kraan kwam en het water uit bijvoorbeeld de grachten van Amsterdam veel minder bevuild waren. Tegenwoordig zijn verontreinigingen door afvalstoffen van Europese fabrieken, afvalbergen op zee en onnatuurlijk evenwicht van een visgemeenschap problemen die ongezond water veroorzaken (Rijkswaterstaat, 2016).


Welke mogelijke gevaren schuilen er door het Nederlandse waterlandschap?

Nederland is een Deltaland. Een delta is stelsel van vertakkingen van rivieren voordat deze in een zee of een meer uitmondt. Nederland bestaat voor een groot deel uit het aangesloten deltagebied van de rivieren de Rijn, Maas en Schelde. Delta’s liggen vaak erg laag ten opzichte van de zee. Nederland ligt voor een groot deel onder het Normaal Amsterdam Peil (NAP). Een NAP-hoogte van 0 meter is ongeveer gelijk aan het gemiddeld zeeniveau van de Noordzee (Rijkswaterstaat, 2016).

Overstromingen en stormvloeden. Van een stormvloed is sprake wanneer het (zee)waterpeil door de wind wordt opgestuwd tot boven het zogenoemde grenspeil. Langs onze kust ligt het grenspeil 1,5 meter boven gemiddeld hoogwater. Het grootste gevaar ontstaat bij stormen uit noordwestelijke richting. Het door de storm opgestuwde water van de Noordzee kan dan de smalle doorgang van het Nauw van Calais niet snel genoeg passeren. Ook de grote rivieren hebben als gevolg van (te) grote afvoeren van smeltwater en neerslag uit de bovenste delen van de stroomgebieden regelmatig overstromingen veroorzaakt (Rijn, van, D. & Polderman, R., 2010). Wateroverlast door langdurige of kortstondige zeer hevige regenval. De bodem of het afvoersysteem kunnen een kortdurende zeer hevige regenbui niet verwerken met als gevolg water op straat, in de kelders en in de kruipruimten onder huizen. Dit gebeurd voornamelijk in steden. In niet-stedelijke gebieden is de oorzaak er teveel water, door langdurig neerslag, in de grond zit en kan de regen niet meer bergen. Dit resulteert tot onderwater gelopen stukken land (Rijn, van, D. & Polderman, R., 2010).

Zeespiegelrijzing. Doordat de gemiddelde temperatuur van de aarde stijgt smelt er meer ijs van gletsjers en poolkappen dan er nieuw wordt gevormd. Daarnaast zet het water door de verwarming uit, welke ook een bescheiden rol speelt in de zeespiegelrijzing (Rijn, van, D. & Polderman, R., 2010). Bodemdaling. Bodemdaling zorgt ervoor dat er steeds meer Nederlands grond onder NAP komt te liggen. De bodem ligt dus lager dan de zee.

Welke oplossingen heeft Nederland bedacht voor het gevaar van water?

- De Afsluitdijk (IJsselmeer)

- De Deltawerken in Zeeland

- Dijken langst de kust

- Verbreden van rivieren en het opvangen van water in zogenaamde retentiegebieden (grote stukken grond langs de rivieren die in geval van hoog water vrij kunnen onderlopen) (Ruimte voor de rivier)

- Kustonderhoud door de kustlijn te voorzien van nieuw zand op de stranden en op de zeebodem.

- Gemalen om het land droog te houden.

Bronnen

- Deltawerken online (2004). Wat is water? Geraadpleegd op 20 oktober 2016, van http://www.deltawerken.com/wat-is-water/75.html

- Rijkswaterstaat (2016). Normaal Amsterdams Peil. Geraadpleegd op 20-10-2016 van, https://www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk/open-data/normaal-amsterdams-peil

- Rijn, van, D. & Polderman, R. (2010) Het water de baas. Geschiedenis van de mechanische bemaling in Nederland. Hilversum: Uitgeverij Verloren

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Gevaar_van_water&oldid=464163"