Help mee! Maak een account en maak WikiKids beter!

Zionisme

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het zionisme is een beweging die vindt dat de Joden een eigen land zouden moeten hebben.

Al in de 17e eeuw waren er christenen actief om te proberen een joodse staat in Palestina te maken. Ze geloofden, dat Jezus de messias spoedig zou komen en een joodse staat stond in de bijbel bij de voorspellingen daarover. Tegenwoordig heten die mensen Christenzionisten.

Het woord Zionisme werd voor het eerst in 1890 door Nathan Birnbaum gebruikt. in zijn tijdschrift Selbstemancipation schreef hij vaak over de behoefte aan een eigen Joodse staat. Zionisme stamt van de berg Zion, die stond voor 'Jeruzalem'.

Kingdoms of Israel and Judah map 830-nl.svg

Theodore Herzl pakte het "zionisme" op in 1896 Hij schreef het pamflet “der Judenstaat”. wat "de Jodenstaat" betekend. Hij lijkt erg beïnvloed door het Christenzionisme en daar zijn ideeën vandaan te hebben gehaald. Vooral van Lord Shaftesburry. Dat was een christenzionistische regeringsleider, die op bijbelse gronden een joodse staat in Palestina wilde. Hij schreef daar stukken over en maakte er propaganda voor en kreeg veel volgelingen.

Christenzionisten willen op bijbelse gronden, dat de joodse staat minstens net zo groot wordt als de vroegere joodse rijken Juda en Israël samen. Zionisten hebben dat idee overgenomen.

De Christenzionist dominee William Henry Hechler bracht Herzl in contact met veel staatshoofden en de elite van veel landen. Hij maakte hem populair en bekend. christelijk zionisme is dus erg belangrijk voor het ontstaan van het Joodse zionisme en de verspreiding en steun voor hun ideeën. In die tijd leken ze wel heel erg op elkaar en werkten veel samen.

Iedere jood beschouw Palestina als zijn oorsprong. Maar een joodse staat werd daar eerst onhaalbaar geacht. Er woonden teveel niet-Joodse mensen en ze wilden een staat voor alleen joden, of meest joden. Ook stond er in de joodse bijbel, dat alleen de Messias een nieuwe joodse staat in Palestina mocht oprichten. Daarom werd er eerst onderhandeld met allerlei staten over andere gebieden. Er werd eerst gedacht aan gebieden in Brits-Guyana, Oeganda en Argentinië. Daar waren grote oerbossen met maar een paar inboorlingen. Onder andere houtverkoop kon dan voor het nodige geld zorgen. Herzl zelf vond Argentinië een tijdje de beste keus. Er woont nog steeds een groep zionisten in Argentinië, die daar een Joodse staat willen. Na de oprichting van de “World Zionist Organsiation” in 1902, werd de keus definitief Palestina als land voor een joodse staat. Mede vanwege de Christenzionistische steun werd een Judaïsatie van Palestina voor mogelijk gehouden. Er is geen overleg met de Palestijnse bevolking geweest over dit plan. Die speelden er geen rol in. Ze wilden die helemaal niet daar. Palestina moest joods worden.

Voor die tijd groeide het antisemitisme. Ook in West-Europa, maar vooral in Midden- en Oost-Europa. De vluchtende joden gingen toen nog vooral naar de USA. Ook in het Ottomaanse rijk waren ze welkom. Er waren veel dunbevolkte gebieden. De Ottomanen dachten, dat het goed voor het land zou zijn. als daar Joden zouden komen wonen. Er was duidelijk geen sprake van racisme tegen Joden in het Ottomaanse rijk van toen.

De meeste joden dachten helemaal nog niet aan het oprichten van een joodse staat. Dat begon pas na de zionistische congressen en de oprichting van de "World Zionist Organsiation". Het idee werd concreet, toen Balfour namens de Engelse regering met een verklaring naar buiten kwam om te steunen bij het opzetten van een joodse woonplek in Palestina. naar buiten kwam.

Toen kort daarop Palestina Mandaatgebied Palestina werd, was dat het sein voor grootschalige emigratie naar Palestina.

Voor veel zionisten was het streven naar een joodse staat ter grootte van het gebied uit de oudheid niet voldoende. Zo streefde de Zionistische terroristengroep Lehi er van het begin af aan naar het hele gebied van de Nijl; tot de Eufraat tot joods gebied om te vormen . Dit gebied zou dus Niet alleen Palestina, maar ook heel Jordanië, Libanon en Koeweit, en stukken van Egypte, Saudi Arabië , Syrië, Irak en Turkije omvatten. Al van voor het uitroepen van de staat Israël lekten er vaker plannen over een Groter Israël naar buiten. De bekendste is het Oded Yinonplan geworden. in 1982 publiceerde Yinon “A Strategy for Israel in the 1980’s". Dat was een nadere uitwerking van de diverse Groter Israël plannen. Het bevat een strategie hoe dat hele gebied gemakkelijk en goedkoop te veroveren en ontvolken. Alle Arabische landen moesten uiteen gaan vallen in kleine stukjes gebied, die voortdurend in staat van oorlog met elkaar gehouden moesten worden. Middels Israëlische agitatoren moesten de verschillen bij groepen vergroot worden en de verschillende groepen in alle Arabische landen tegen elkaar opgezet worden. Koerden tegen de rest, Sjiieten tegen soennieten. allerlei sektarische groepen "vrijheidsstrijders", die elkaar bevechten... . Door deze conflicten zou een groot deel van de bevolking gedood worden en velen op de vlucht gejaagd worden ( naar Europa). Israël zal dan deze kleine stukken land gemakkelijk en goedkoop stuk voor stuk kunnen overnemen. Israël kon zich dan gemakkelijk van de resten van de bevolking ontdoen en het land klaarmaken voor joodse bewoning. Kolonisatie, blijkt in de bezette gebieden een succesvolle manier daartoe. Mogelijk kan dat ook hier ingezet worden.

deze Engelse video gaat daar nader op in en bevat veel verhelderend materiaal: https://www.youtube.com/watch?v=UwzteZ7mUyU

Binnen de Likud partij blijken deze Yinon-strategieën een grote rol te spelen. Ook veel christenzionisten spreken zich uit voor deze strategieën en volgen dit plan. https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-groot-israel-van-de-nijl-tot-de-eufraat

Maar ook de "War on terror" van de USA, lijkt geïnspireerd te zijn door dit Yinon-plan.

De ontwikkelingen in de Arabische gebieden van de laatste decennia lijken dit plan wel degelijk te volgen! Als dit plan zich verder zal ontwikkelen wacht de Arabische gebieden nog veel ellende en miljoenen doden en zullen er noch miljoenen vluchtelingen de veiligheid van Europa gaan opzoeken.

Er is ook tegenstand. Antizionisten vinden het verkeerd, dat zionisten als buitenlanders zonder overleg met de bewoners een gebied binnen trekken, om een eigen land op te zetten. Als ze daarbij ook nog eens die oorspronkelijke bevolking gaan verdrijven, levert dat tegenstand op.

Joden protesteren tegen zionisme

Er zijn ook Joden antizionistisch.

Bekend zijn de Joodse groep Satmar en en de Neturei Karta, die ook in Israël wonen. Dit zijn erg antizionistische Joodse groepen. Internationaal bekende joodse antizionistische denkers zijn o.a.: Judah Leon Magnes, Elmer Berger, Marc Ellis, Norman Finkelstein en Mark Braverman.

Ook In Nederland is er een kritische joodse groep actief. Een Ander Joods Geluid.

Ene Sachs schrijft 10 sept 2019 over de z.g. nauwe verbinding met Israel: "Die tijd ligt gelukkig ver achter ons. In mijn wijde joodse omgeving is niemand ‘nauw met Israël verbonden’. Sterker, de afkeer onder joodse Nederlanders groeit razendsnel. Als je bekijkt wat Israël uit naam van ‘alle joden’ uitvreet is die afkeer niet alleen begrijpelijk, maar ook noodzakelijk"

Bronnen

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/minister-kaag-buigt-voor-cidi-kritische-joden-geweigerd-bij-lezing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zionisme

https://balfourproject.org/a-few-quotes/

https://nl.icej.org/christen-zionisme-0

https://www.christenenvoorisrael.nl/artikelen/het-groot-israel-van-de-nijl-tot-de-eufraat

https://www.youtube.com/watch?v=PW9TZXcoyTI

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Zionisme&oldid=661137"