Het rugzakje

Uit Wikikids
Versie door De Wikischim (overleg | bijdragen) op 18 sep 2014 om 21:17 (red. en correctie)
(wijz) ← Oudere versie | toon huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

Door het project Weer Samen Naar School (WSNS) is het mogelijk voor kinderen met een handicap om in plaats van naar een speciale school, naar het reguliere (gewone) basisonderwijs te gaan.

Dit kan, omdat deze kinderen een rugzakje hebben. Dit is niet een rugzakje met gymspullen of eten en drinken wat de meeste kinderen gewend zijn, maar een rugzakje waar geld in zit. Hiermee bedoelen we natuurlijk niet letterlijk een rugzak met echt geld. De school krijgt van de overheid een bepaald bedrag dat zij moeten besteden aan extra onderwijs (en de daarbij behorende spullen) voor het kind met een rugzakje.

De Rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering (lgf-wet). Deze wet geeft ouders van een kind met een handicap het recht om die school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dat kan een reguliere (gewone) school zijn of een school voor speciaal onderwijs.

Wie komen er in aanmerking?

De rugzak is bedoeld voor kinderen met een handicap die extra voorzieningen nodig hebben om gewoon regulier basis of voortgezet onderwijs te volgen.

Er bestaan 4 clusters waarin de kinderen verdeeld worden:

  • Cluster 1: visueel gehandicapte kinderen
  • Cluster 2: dove en slechthorende kinderen en kinderen met ernstige spraak/taalmoeilijkheden.
  • Cluster 3: lichamelijk gehandicapte kinderen, verstandelijke gehandicapte kinderen, meervoudig gehandicapte kinderen en langdurig zieke kinderen.
  • Cluster 4: kinderen met ernstige psychiatrische of gedragsproblemen.

Alleen kinderen die niet zonder extra begeleiding het reguliere basisonderwijs kunnen volgen komen in aanmerking.

Hoe gaat het kort gezegd in zijn werk?

Eerst wordt er vastgesteld of het kind in aanmerking komt. Dit gebeurt via het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen). De ouders bepalen daarna op wat voor school zij hun kind willen. Als het kind al op een reguliere school zit, neemt de schoolbegeleidingsdienst en de logopedist testen af (Bv: iQ - test, ll. volgsysteem, logopedisch onderzoek). Natuurlijk heeft ieder kind zijn eigen testen. Dat ligt aan de handicap of stoornis. Dit alles gaat natuurlijk in overleg met de ouders. De testen moeten door de school of de ouders opgestuurd worden naar het CWI. Zij kijken of het kind een rugzak nodig heeft. Als blijkt dat er sprake is van een stoornis wordt het kind in overleg met de ouders aangemeld op de school naar keuze. (als het kind al op school zit wordt er gekeken of het kan blijven voor genoeg begeleiding. De school mag dit namelijk weigeren). Als de ouders willen dat het kind naar het reguliere basisonderwijs gaat, moet er eerst worden gekeken of de school plek en genoeg begeleiding heeft.

Als het kind terecht kan op het reguliere basisonderwijs, wordt er ieder jaar door de IB'er en de remedial teacher gekeken of het kind alles nog aankan. Zo ook sociaal - emotioneel. Daarna wordt het handelingsplan opgesteld met de doelen voor het aankomende jaar. Samen met de ouders wordt deze geëvalueerd. Dit gebeurt ongeveer twee keer per jaar. Het handelingsplan kan dan worden aangepast.

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Het_rugzakje&oldid=357494"