Christendom

Uit Wikikids
Versie door Bobbyjohn10 (overleg | bijdragen) op 2 sep 2017 om 20:12 (De laatste eeuwen)
Ga naar: navigatie, zoeken
Het Christendom
Artikelen
Gebeurtenissen
Personen
Stromingen
Het kruis waar Jezus aan stierf is het symbool van het christendom

Het christendom is een geloof, waarin de Bijbel en Jezus Christus centraal staan. Het is een wereldreligie en tevens de grootste godsdienst ter wereld, gevolgd door de islam.

Christenen geloven in één God, die toch uit Drie Personen bestaat, namelijk God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. Ze geloven ook dat God de aarde en de Hemel heeft geschapen (Schepping). Toen de zonde Vraagteken2.png de wereld in kwam, zond Hij Zijn Zoon Jezus Christus om de mensheid daarvan te bevrijden. Christenen geloven dat in het Oude Testament van de Bijbel deze bevrijding al werd aangekondigd. Jezus is naar de aarde gekomen en heeft, door middel van de Kruisiging de straf op Zich genomen, die God over de mensheid had uitgesproken. Wie Jezus als Redder aanneemt, en wie Hem volgt en gehoorzaamt, zal volgens het christendom uiteindelijk na de dood voor altijd in de Hemel zijn.


Inhoud

Volgens het christelijke geloof heeft God, nadat de eerste mens die Hij schiep een zonde begaan had, een straf over de mensheid uitgesproken. Aan de ene kant werd de mens verbannen uit het paradijs en aan de andere kant moest de mens sterven en mocht nooit meer eeuwig op aarde leven.

Christenen geloven dat Jezus Christus naar de aarde kwam om de mensheid van deze straf (ook wel vloek) te verlossen (vandaar Zijn naam "Messias"). Volgens het christelijk geloof is Jezus geboren in Bethlehem (wat men viert met Kerst). Jezus heeft aan het eind van Zijn leven afgerekend met de zonde en straf, door de doodstraf te ondergaan, de kruisiging, die de mens eigenlijk had verdiend.

Vervolgens heeft Hij, volgens het christendom, de dood overwonnen. Jezus werd begraven en is weer levend gemaakt door zijn Hemelse Vader. Zo heeft Hij ervoor gezorgd dat de mens niet meer voor eeuwig hoeft te sterven, maar na zijn dood naar de hemel kan gaan. Daarna is Hij, volgens het christendom, teruggegaan naar de Vader in de hemel (met Hemelvaartsdag).

De christenen geloven dat Jezus terug zal komen op de Oordeelsdag.

Aantallen en groei

Verspreiding van het christendom over de wereld

Het aantal christenen op de wereld wordt geschat op ongeveer 2,4 miljard, waarvan 50% rooms-katholiek is. Ongeveer 37% is protestants of anglicaans. 12% is oosters-orthodox, terwijl 1% de leer van de Jehova's-getuigen aanhangt.

Het Christendom groeide tot 2015 het snelst op de wereld, vanaf 2015 haalde de Islam het Christendom in, hiermee is Christendom de tweede religie die het hardst groeit. In verschillende delen op de wereld met name in China groeit het Christendom erg hard. In China wordt er verwacht dat in 2050 het Christendom daar het grootste geloof wordt met ruim 250 miljoen gelovigen. Elke dag komen er 10.000 nieuwe christenen bij in China. Op de wereld zelf komen er dagelijks bijna 100.000 nieuwe christenen bij. De mensen die zich van het Christendom afscheiding door bijvoorbeeld athiëst te worden of te bekeren tot een ander religie is dagelijks maar 1000 mensen.

Belangrijkste gewoonten

Bijbel

Farm-Fresh bullet go.png Zie ook: Bijbel

De Bijbel staat centraal in het christendom, omdat zij geloven dat dit het woord van God is.

De Bijbel bestaat uit twee delen: het Oude- en Nieuwe Testament. Het Oude Testament behandelt vooral de geschiedenis van Israël en de voorspelling van Jezus' komst, terwijl het Nieuwe Testament zich concentreert op de komst van Jezus en Zijn levensloop.

De laatste boeken van het Nieuwe Testament concentreren zich weer op de wederkomst van Jezus.

Oude Testament

 • Wet (Thora/Tauraat)
 • Genesis
 • Exodus
 • Leviticus
 • Numeri
 • Deutronomium
 • Geschiedenisboeken
 • Jozua
 • Richteren
 • Ruth
 • 1 en 2 Samuël
 • 1 en 2 Koningen
 • 1 en 2 Kronieken
 • Ezra
 • Nehemia
 • Esther
 • Andere boeken
 • Job
 • Psalmen
 • Spreuken
 • Prediker
 • Hooglied
 • Boeken van de profeten;
 • Jesaja
 • Jeremia
 • Klaagliederen
 • Ezechiël
 • Daniël
 • Hosea
 • Joël
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zefanja
 • Haggaï
 • Zacharia
 • Maleachi

Nieuwe Testament

 • Evangeliën geschreven door;
 • Mattheüs
 • Markus
 • Lukas
 • Johannes
 • Geschiedenisboeken
 • Handelingen van de Apostelen
 • Brieven van Apostelen
 • Romeinen
 • 1+2 Korinthiërs
 • Galaten
 • Efeziërs
 • Filippenzen
 • Kolossenzen
 • 1+2 Tessalonicenzen
 • 1+2 Timotheüs
 • Titus
 • Filemon
 • Hebreeërs
 • Jakobus
 • 1, 2 Petrus
 • 1, 2 en 3 Johannes
 • Judas
 • Profetisch boek
 • Openbaring aan Johannes

Belangrijke gedenkdagen

Bidden

Biddend christen

Een andere belangrijke gewoonte van de christenen is het bidden. Bidden is in het christendom praten tot God. Dit wordt in een bepaalde houding gedaan: zij sluiten hun ogen en vouwen hun handen. Dit doen zij, zodat zij zich volledig kunnen concentreren op het gebed, maar ook omdat ze zich in deze houding compleet "overgeven" aan God. Met gesloten ogen en gevouwen handen is een mens immers zeer kwetsbaar.

Kerk

Sinds het begin van het christendom hebben christenen de gewoonte om zondag naar de kerk te gaan. De kerk is een gebedshuis waar christenen zich verzamelen om uit de Bijbel te lezen en te zingen uit de Psalmen. Jezus stond op uit de dood op zondag, dus daarom worden de bijeenkomsten altijd op zondag gehouden.

Omdat de Bijbel op verschillende manieren wordt opgevat, zijn er verschillende groepen ontstaan, die het christendom op hun eigen manier beleven. De twee grootste groepen zijn de katholieken en de protestanten. Daarnaast bestaan er nog diverse andere groepen, die weer "afgesplitst" zijn van de twee grootste groepen.

Geschiedenis

In de Romeinse tijd werden christenen verscheurd door wilde beesten in grote arena's. De Romeinen gingen daar vaak naar toe en zagen het als een gezellig uitje voor het hele gezin.

De eerste eeuwen van het christendom

Farm-Fresh bullet go.png Zie ook Christenvervolging

De christenen zijn in het heden en verleden vaak het slachtoffer van christenvervolging geweest.

Na de stichting van het christendom in de eerste eeuwen, werden de christenen vooral vervolgd door de Joden. Diezelfde Joden hadden ook Jezus laten vermoorden door de Romeinen.

Later werden christenen vervolgd door de Romeinse overheid, die toen een uitgestrekt rijk hadden. De Romeinse overheid eiste van de christenen de afgoden te aanbidden. Deden ze dat niet, dan werden ze gemarteld en gedood. De man die tot de grootste vervolgers wordt gerekend is de Romeinse keizer Nero.

Maar het christendom groeide vervolgens heel snel. In de derde eeuw na Christus had het al zo'n 300.000 volgelingen. Toen de eerste christelijke keizer Constantijn aan de macht kwam en het Romeinse Rijk veroverde, verhief hij het christendom tot staatsgodsdienst en nam het aantal christenen alleen maar toe.

De middeleeuwen

De verspreiding van het christendom in het grootste deel van Europa kwam pas echt op gang door het werk van de Ierse monnik Willibrordus. Hij zorgde dat het christendom onder andere in wat nu Nederland is kwam. Vanaf de vroege middeleeuwen ontstonden er veel christelijke kloosters, die heel belangrijk waren voor een land. Ook kwamen er in steden steeds meer kathedralen. De middeleeuwen waren dus duidelijk een tijd waarin het christendom veel groter werd. Karel de Grote versterkte zijn legers om christenvervolging tegen te gaan.

In de 11e eeuw vond binnen het christendom de eerste grote scheuring plaats, toen de Oosters-Orthodoxe Kerk zich afscheidde. Pas jaren later, in 2016, zouden de Rooms-Katholieke Paus en de Oosters-Orthodoxe patriarch elkaar de hand weer schudden.

Toen aan het eind van de middeleeuwen de Europese kolonisatie op gang kwam werd het christendom ook verspreid naar andere werelddelen, zoals Afrika, Amerika en het Verre Oosten.

Protestantisme en afsplitsing

In de 16e eeuw ontstond er door toedoen van onder anderen Maarten Luther en Johannes Calvijn een nieuwe grote substroming binnen het christendom, het protestantisme, dat zich afscheidde van het rooms-katholicisme. Dit verschil tussen de protestanten en de traditionele katholieken is tot stand gekomen omdat ze allebei de Bijbel anders opvatten. Protestanten vonden ook dat de Rooms-Katholieke Kerk te veel macht had in de wereld. Volgens protestanten mag je ook geen beelden maken van Jezus en is iemand heilig verklaren verboden. In protestantse kerken zul je dus geen beelden zien.

Toen in 1566 de protestantse christenen de kerken wilden zuiveren en ervoor wilden zorgen dat de kerk niet meer zoveel rijkdom had, leidde dit tot een beeldenstorm. Het interieur in honderden katholieke kerken werden door protestanten vernietigd. Dit kwam hen op een dodelijke afstraffing te staan van de streng-Rooms Katholieke koning Philip II.

Humanisme/renaissance

Als in de 14e eeuw het humanisme langzaam opkomt en de renaissance begint, gaan mensen minder geloven in de kracht van de kerk. Is het allemaal wel waar? Mensen gaan twijfelen of God wel echt bestaat. Er ontstaat een conflict tussen de kerk en de wetenschap dat er nu eigenlijk nog steeds is.

In de eeuwen daarna waren er steeds nieuwe ontwikkelingen waardoor de christelijke kerk steeds iets van haar macht inleverde. Door de Franse Revolutie werden veel eigendommen van de kerk afgenomen en aan de staat gegeven. Nu is het belangrijkste stukje "kerkelijk rijk" dat nog over is Vaticaanstad.

De laatste eeuwen

Ook tegenwoordig worden christenen nog steeds vervolgd. Christenen zijn sinds het begin van de 21e eeuw Syrië en Irak al ontvlucht, omdat zij bang zijn voor terroristen, die een extreme versie van de islam aanhangen. Maar ook door de overheid worden christenen nog steeds vervolgd, zoals in Noord-Korea. In sommige landen van het Midden-Oosten mogen christenen zelfs geen bijbel hebben omdat daar de Islam volgens hun het echte geloof is. Soms worden Christenen in Islamitische landen vermoord omdat ze bijvoorbeeld een kruis dragen of in het openbaar bidden.

Galerij

Externe links

Bronnen

 • Nederlandstalige/Engelstalige Wikipedia-artikel
 • De Bijbel
 • Diverse geschiedenis/leesboeken
Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Christendom&oldid=489411"