Kindermishandeling

Uit Wikikids
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Kindermishandeling is als een persoon een minderjarige (iemand onder de 18) op vervelende manieren iemand blijft treiteren. Er bestaan vele vormen van kindermishandeling, zoals verwaarlozing, geweld of op seksueel gebied.

Er is in Nederland een wet dat kindermishandeling verboden is. Dit is een stukje tekst uit de wet:

Aanhalingsteken openen

Kindermishandeling is elke vorm van voor minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte waarvan de minderjarige in een afhankelijkheidsrelatie of van onvrijheid staat, actief of passief, opdringen waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. Hieronder vallen ook verwaarlozing en onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs.

Aanhalingsteken sluiten

Vormen

Psychische verwaarlozing

Psychische verwaarlozing is als een kind niet de hoeveelheid aandacht krijgt die hij of zij verdient. Hierdoor kan het kind zich vaak niet goed sociaal ontwikkelen. Psychische verwaarlozing kan allerlei vormen aannemen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de ouder(s) lange tijd niet naar het kind luisteren (zwijgen) en geen of te weinig interesse tonen in het kind.

Psychische mishandeling

Psychische mishandeling is als de ouder agressie toont in zijn of haar taalgebruik, zoals schelden, het kind kleineren en ervoor zorgen dat het kind zich onzeker over zichzelf voelt. Een bijzondere vorm van psychische mishandeling is de "cognitieve mishandeling", dat is als de verzorgers van het kind (te) hoge eisen stellen aan het kind wat betreft school en dergelijke. Ook pesten op school valt onder kindermishandeling je doet iemand lichamelijke en psychische pijn alleen gebeurt dit dan op school door 2wn leeftijd genoot.

Lichamelijke verwaarlozing

Lichamelijke verwaarlozing is als een verzorger te weinig aandacht besteedt aan de nodige verzorging van het kind. Dit betekent dat goede kleding, voldoende en gezond voedsel, een hygiënische omgeving etc. worden verwaarloosd.

Lichamelijke mishandeling

Lichamelijke mishandeling is als de verzorger fysiek geweld (lichamelijk geweld) gebruikt tegen het kind, zoals slaan, schoppen, knijpen, verbranden en het expres laten vallen van het kind. Soms wordt ook roken in gezelschap met kinderen gezien als lichamelijke mishandeling. Af-en-toe wordt een kind geslagen omdat hij of zij iets heel verkeerds deed, vaak wordt dat niet als mishandeling gezien, echter vanaf 25 april 2007 is het in Nederland verboden om kinderen te slaan of te schoppen, ook al deed de minderjarige iets heel erg verkeerd, in België was dit al eerder verboden.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik is als iemand die vijf jaar ouder is, de minderjarige seksueel mishandeld zoals, aanraken op plekken waar de minderjarige het niet fijn vindt, verkrachting en kinderpornografie aanmaken (filmpjes, foto's maken van een minderjarige die op dat moment seksuele handelingen uitvoert of iemand bij hem of haar).

Daders

Moeders en vaders

Moeders en vaders zijn de biologische ouders van het kind (de echte moeder of vader). Uit onderzoek blijkt dat moeders kinderen vaker mishandelen dan vaders. Dit is mogelijk te verklaren omdat moeders vaker langere tijd in gezelschap zijn van de kinderen.

Stiefouders

Stiefouders zijn mensen die het ouderschap van minstens één persoon vervangen, dit kan gebeuren omdat de ouders zijn gescheiden en een nieuwe vriend of vriendin hebben. Aangezien de kinderen niet van hen zijn kan er sneller een slechte band ontstaan met een kind in tegenstelling tot de biologische ouder.

Eenoudergezinnen

Een eenoudergezin (dat spreek je uit als "één-ouder-gezin") is een gezin met maar één ouder, dus alleen de moeder of alleen de vader, die het hele gezin onderhoudt. Van de gemelde kinderen leeft 37,5% in eenoudergezinnen.

Familieleden

Familieleden zijn mensen uit je familie, zoals broers en zussen, ooms, tantes, grootouders en dergelijke. Kindermishandeling komt vaker voor als de familieleden samenwonen (dus in hetzelfde huis wonen).

Afkomstig van Wikikids , de interactieve Nederlandstalige Internet-encyclopedie voor en door kinderen. "https://wikikids.nl/index.php?title=Kindermishandeling&oldid=762106"